Václav Blažek

czeski językoznawca

Václav Blažek (ur. 23 kwietnia 1959 w Sokolovie, w Czechach) – czeski matematyk, językoznawca, indoeuropeista i nostratysta, profesor na Uniwersytecie Masaryka w Brnie. Wykłada także na Uniwersytecie Zachodnich Czech w Pilźnie (Czechy).

Prof. Václav Blažek jako uczestnik konferencji naukowej w Toruniu (czerwiec 2015)

Edukacja i kariera naukowaEdytuj

 • 1983 ukończył studia na Wydziale Matematyczno-fizycznym Uniwersytetu Karola w Pradze.
 • 1993 doktorat z językoznawstwa indoeuropejskiego na podstawie rozprawy o indoeuropejskich nazwach ssaków (tytuł czes. Zoologická terminologie indoevropských jazyků /savci/) na Uniwersytecie Masaryka w Brnie.
 • 1998 habilitacja na podstawie rozprawy Comparative-Etymological Analyses of Numerical Systems and Their Implications.
 • 1998 docent w zakresie językoznawstwa porównawczego i indoeuropejskiego.
 • 2003 profesor językoznawstwa porównawczego i indoeuropejskiego.

ZainteresowaniaEdytuj

Ważniejsze publikacjeEdytuj

Bibliografia naukowa V. Blažka obejmuje kilkaset publikacji. Pełna lista jego prac jest udostępniona na stronie internatowej (zob.)

Publikacje książkoweEdytuj

 • Comparative-Etymological Analyses of Numerical Systems and Their Implications, Brno 1999: Masarykova Univerzita v Brně, ​ISBN 80-210-2070-9​.
 • Národy starověké Itálie, jejich jazyky a písma. Brno 2008: Host, ​ISBN 978-80-7294-292-3​. (współautorka: Daniela Urbanova)
 • The Indo-European „Smith” and his Divine Colleagues, Washington 2010: Institute for the Study of Man, ​ISBN 978-0-9845353-2-3​.
 • Tocharian Studies. Works 1, Brno 2011: Masaryk University, ​ISBN 978-80-210-5600-8​.
 • Staré germánské jazyky: historický a gramatický přehled, Brno 2011: Masarykova univerzita, ​ISBN 978-80-210-5837-8​.
 • Encyklopedie baltské mytologie. Praha 2012: Libri, ​ISBN 978-80-7277-505-7​. (współautorka: Marta Eva Běťáková)

Wybrane artykuły dotyczące językoznawstwa indoeuropejskiegoEdytuj

 • Is Indo-European *H1ekwos ‘horse’ Really of Indo-European Origin?, „Studia Indogermanica Lodziensia” 2, 1999, s. 21–32.
 • Studies in Greek Etymology 1-3, „Studia Indogermanica Lodziensia” 5, 2005, s. 121–140.
 • Balto-Slavic „Smith”?, „Baltistica” 44(1), 2009, s. 25–31 (pdf).
 • Balto-Slavic *ueprio-„boar”, „Baltistica” 45(1), 2010, s. 85–94 (pdf).
 • On the Internal Classification of Indo-European Languages: A Survey, „Studia Indogermanica Lodziensia” 7, 2010, s. 9–32.

Artykuły dotyczące językoznawstwa nostratycznegoEdytuj

 • Lexica Nostratica: Addenda et Corrigenda I, „Archiv Orientální” 57(3), 1989, s. 201–210.
 • Lexica Nostratica: Addenda et Corrigenda II, „Archiv Orientální” 58(3), 1990, s. 205–218.
 • Lexica Nostratica Addenda, „Mother Tongue” 2003, No. 8, s. 11–22.

Inne rodzaje działalnościEdytuj

BibliografiaEdytuj

 • Marie Krčmová, Václav Blažek, [w:] Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky, ed. Jiří Černý, Jan Holeš, Praha 2008: Libri, s. 74–76.
 • Petra Novotná, Vít Boček, Václav Blažek, „Linguistica Brunensia” 57/1-2, 2009, s. 183–198.
 • Václav Trantina et alii (red.), Velký slovník osobností vědy a kultury příbramského regionu, Příbram 2001: Knihovna Jana Drdy, s. 29–31.

Linki zewnętrzneEdytuj