Władcy Prus

lista w projekcie Wikimedia
Fryderyk I
Fryderyk Wilhelm I
Fryderyk II Wielki
Fryderyk Wilhelm III
Fryderyk Wilhelm IV
Wilhelm I
Fryderyk III
Wilhelm II

Księstwo Pruskie (1525–1618) edytuj

Hohenzollernowie edytuj

Władca Lata panowania
Albrecht 1525–1568
Albrecht Fryderyk 1568–1618
Jerzy Fryderyk von Ansbach Regent 1578–1603
Joachim Fryderyk Regent 1603–1608
Jan Zygmunt Regent 1608–1618

Księstwo Pruskie w unii z Brandenburgią (1618-1701) edytuj

Po śmierci Albrechta Fryderyka w 1618 roku doszło do powstania unii Prus z Brandenburgią jako Brandenburgia-Prusy.

Hohenzollernowie edytuj

Władca Lata panowania
Jan Zygmunt 1618–1620
Jerzy Wilhelm 1620–1640
Fryderyk Wilhelm I
Wielki Elektor
1640–1688
Fryderyk III 1688–1701

Królestwo Prus (1701–1918) edytuj

Hohenzollernowie edytuj

Władca Lata panowania
Fryderyk I 1701–1713
Fryderyk Wilhelm I 1713–1740
Fryderyk II Wielki 1740–1786
Fryderyk Wilhelm II 1786–1797
Fryderyk Wilhelm III 1797–1840
Fryderyk Wilhelm IV 1840–1861
Wilhelm I 1861–1888
cesarz niemiecki od 1871
Fryderyk III 1888
cesarz niemiecki
Wilhelm II 1888–1918

cesarz niemiecki

Tytuł królewski edytuj

  • Fryderyk I oraz Fryderyk Wilhelm I posługiwali się tytułem króla w Prusach (a nie króla Prus), gdyż Pomorze Gdańskie, uznawane za część historycznych Prus (należały do państwa zakonu krzyżackiego), było częścią Rzeczypospolitej, a królowie polscy używali tytułu książąt pruskichHohenzollernowie uważali więc, że nie panują nad całymi Prusami. Tak tłumaczyli się sami Hohenzollernowie, jednak prawda była odrobinę inna: gdy Fryderyk I starał się o koronę królewską, musiał uzyskać formalną zgodę swojego zwierzchnika, cesarza. Dlatego Fryderyk zabiegał o przyjaźń cesarza i zawsze występował przeciw jego wrogom (m.in. przeciw Francji, potem wspierał go w wojnie o sukcesję hiszpańską). Leopold Habsburg ostatecznie zgodził się na koronację, ale poza granicami Rzeszy oraz z zastrzeżeniem, że Hohenzollernowie będą jedynie „królami w Prusach” – co miało podkreślić, że królewski tytuł Fryderyk nosi poza cesarstwem, w nim bowiem prym wiedzie dom austriacki.
  • Fryderyk II Wielki nie miał skrupułów poprzedników i przyjął tytuł króla Prus w 1772 roku. W tym samym roku w wyniku I rozbioru Polski Prusy opanowały Pomorze Gdańskie.
  • Rzeczpospolita uznała ten tytuł królewski Hohenzollernów w czasie bezkrólewia w 1764 (w wyniku rosyjskiego i pruskiego przekupstwa), zaś Stolica Apostolska w 1787 po objęciu władzy przez Fryderyka Wilhelma II.
  • Ceremonię koronacji królewskiej przeprowadzono jedynie w przypadku Fryderyka I (18 stycznia 1701) oraz Wilhelma I (18 października 1861). Obydwie ceremonie odbyły się w Królewcu.

Zobacz też edytuj