Wikipedia:Delecjonistyczny inkluzjonizm

Delecjonistyczny inkluzjonizm – pogląd łączący elementy inkluzjonizmu i delecjonizmu zakładający, że Wikipedia powinna mieć w kwestii tworzenia nowych artykułów jasno sprecyzowane i raczej rygorystyczne zasady. Powinny one jednak dotyczyć nie formy i zachowania naczelnych zasad takich jak neutralny punkt widzenia i zasada nieprzedstawiania twórczości własnej, gdyż te można poprawić, ale ważności tematu, ponieważ nie każdy zasługuje na to, by znaleźć się w Wikipedii.

Odwrotną ideologią jest inkluzjonistyczny delecjonizm.