Wikipedia:Formalizm

Formalizm (z ang. formalism) – pogląd części wikipedystów uważających, że zasady i zalecenia Wikipedii powinny być możliwie rygorystycznie przestrzegane, a odstępstwa od powszechnie przyjętych zasad zakłócają porządek i obniżają jakość Wikipedii.

Formalizm przejawia się m.in. w tym, że wikipedyści-formaliści zwracają większą uwagę na formę (łac. forma – kształt; zarys idealny) niż pozostali wikipedyści. Czasami też stawiają ją wyżej w kryteriach oceny wartości wkładu niż treść.

Skrajni formaliści tworzą szablony do porządkowania według nich każdej nadającej się do tego treści lub nawet przestrzegają zasad Wikipedii w ich literalnym brzmieniu.

Wpływ formalizmu można dostrzec w dyskusjach nad stronami zgłoszonymi do usunięcia, gdzie często kryterium przesądzającym według formalistów za usunięciem jest forma artykułu niezgodna z zasadami i zaleceniami Wikipedii.