Wikipedia:Liściarstwo

Liściarstwo – termin określający pogląd, według którego artykuły w postaci list, zawierające linki do istniejących czy planowanych do stworzenia artykułów (czerwony link), są wartościowym pomysłem racjonalizującym dostęp do informacji i wspierającym rozwój projektu. Listy te zdaniem osób je tworzących mają za zadanie wspierać rozwój danej kategorii lub wielu kategorii, łącząc je poprzez znaczenie nadrzędne. Uzasadnieniem istnienia list jest więc dokonywane w języku artykułów przedmiotowych, tematowanie dokumentów stanowiące podstawę tworzenia katalogów tematycznych.

Co więcej, listy umożliwiają tworzenie zestawień poglądowych w formie np. tablic przez wstawianie, obok nazwy artykułu, informacji dodatkowych, co nie jest możliwe w przypadku kategorii. Wreszcie zwolennicy list wskazują na przyjętą konsensusem zasadę: Jednym ze sposobów klasyfikowania zawartości Wikipedii jest tworzenie list i zestawień już istniejących artykułów.

Negatywny przykład "liściarstwa" to artykuł z gigantyczną listą i prawie zerową zawartością merytoryczną, np. basista.

Przeciwnicy tego poglądu uważają, że do grupowania artykułów jednotematycznych powinno się używać kategorii, zaś dodatkowa informacja w układzie zaproponowanym w liście nie jest potrzebna. Wskazują też na naturalną niekompletność wielu list. Przeciwnicy żywią awersję do list jako takich, lub szczegółowo: list zawierających jedynie nazwy (bez informacji dodanej), list niekompletnych, lub takich, w których większa część pozycji oczekuje na wpisanie (pozostaje czerwona).

Obecnie tworzone listy powinny spełniać zasadę tworzenia list, wypracowaną podczas dyskusji.

Zobacz teżEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj