Wikipedia:Wikikonserwatyzm

Wikikonserwatyzm – wizja Wikipedii zakładająca, że jej rozwój i wszelkie zmiany w jej funkcjonowaniu powinny odbywać się metodą ewolucyjną, poprzez korygowanie istniejących struktur. Sprzeciwia się on zmianom dla samych tylko zmian. Jak mawiali starożytni wikipedyści, conservatio est aeterna creatio.

Za przeciwieństwo wikikonserwatystów uważa się wikireformatorów.

Manifest wikikonserwatystycznyEdytuj

  1. Zmiany dla samych tylko zmian są z natury złe. Zmiany muszą mieć jakiś konkretny cel, a nie mogą być celem samym w sobie.
  2. Nie naprawiamy tego, co działa dobrze.
  3. To, co tylko lekko szwankuje, wymaga zazwyczaj tylko drobnych napraw.
  4. Zmiany rewolucyjne są o tyle niewskazane, że każda akcja wyzwala reakcję, a każda rewolucja kontrrewolucję, co niechybnie kończy się wojną domową.
  5. Duch WikiLove nakazuje nam, jeśli to możliwe, nie wprowadzać elementów konfliktogennych, a radykalizmy rodzą konflikty ze swej natury.