Wikipedia:Delecjonizm

Propozycja logo Stowarzyszenia Wikipedystów Delecjonistów ang. Association of Deletionist Wikipedians (ADW)

Delecjonizm (z ang. deletionism) – pogląd części wikipedystów uważających, że Wikipedia powinna mieć jasno sprecyzowane i raczej rygorystyczne zasady tworzenia nowych haseł. Odwrotną ideologią jest inkluzjonizm.

Delecjonizm dotyczy części haseł, które nie znalazłyby się w tradycyjnych encyklopediach z powodu ich „małego znaczenia” czy też „nieencyklopedyczności” danego hasła czy tematu.

Delecjoniści często za wzór do naśladowania uważają drukowane encyklopedie.

Logo zaproponowane przez by Eeee

Zobacz teżEdytuj