Wikipedia:Komitet Arbitrażowy/Wybór członków/2015-09

Nominacje (1–5 września 2015 roku)Edytuj

Wybór arbitrów (6–12 września 2015 roku)Edytuj

Na tej stronie odbywa się wybór arbitrów spośród zgłoszonych kandydatów, którzy potwierdzili chęć kandydowania.

Wybory rozpoczynają się 6 września 2015 o godzinie 00:00 (CEST), a kończą się 12 września 2015 o godzinie 24:00 (CEST).

Uprawnionymi do głosowania na kandydatów (oddawania głosów popierających, przeciwnych i wstrzymujących się) są wszyscy użytkownicy spełniający poniższe wymagania:

  • wykonali co najmniej 500 nieusuniętych edycji w przestrzeni głównej polskojęzycznej Wikipedii (do momentu rozpoczęcia nominacji),
  • zarejestrowali się najpóźniej 1 lipca 2015 roku (2 miesiące przed rozpoczęciem nominacji).

Każdy głosujący może oddać po jednym głosie na każdego kandydata (za albo przeciw albo wstrzymujący).

Arbitrami zostaje pięciu kandydatów, którzy otrzymali najwięcej głosów popierających netto (czyli głosy popierające minus głosy przeciwne), przy czym liczba głosów netto nie może być ujemna. Głosy wstrzymujące się nie będą miały wpływu na wynik głosowania. W razie gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą liczbę głosów popierających netto, wybranym zostaje kandydat o dłuższym stażu na Wikipedii.

Wybrani arbitrzy zastąpią dotychczasowych arbitrów, którym kończy się kadencja, i będą oni sprawowali funkcję członków Komitetu Arbitrażowego przez najbliższy rok, czyli do września 2016 roku.

GłosowanieEdytuj

Wybór członków Komitetu Arbitrażowego
Stan na: 24:00, 12 wrz 2015 (CEST)
Głosowanie zakończone
Kandydat       Netto
Gytha 70 4 2 66
Ented 54 2 1 52
Rybulo7 46 3 5 43
Adamt 47 10 1 37
Buldożer 46 10 5 36
Hoa binh 59 23 6 36
Andrzei111 40 7 3 33
Jacek555 22 2 6 20
Andrzej94 9 5 3 4
aktualne wyniki – głosy zliczane automatycznie
wszystkie głosy +/- na jednej stronie