Otwórz menu główne

Wikipedia:Propozycje do Artykułów na medal

Propozycje artykułów na medal w Wikipedii

NoWikimedal3.png

Ta strona służy do przedstawiania wartościowych stron jako kandydatur do wyróżnienia medalem. Dyskusja trwa 30 dni zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie poniżej. Jeśli artykuł jest dobry, ale jeszcze nie na poziomie medalowym, rozważ umieszczenie go na stronie kandydatów do przyznania mu miana dobrego artykułu (zobacz porównanie wymagań). Jeśli chcesz nominować nowy artykuł, przejdź do rozdziału Instrukcja obsługi.

Obecnie na stronie głównej
Aesculus hippocastanum flowers.jpg
Kasztanowiec pospolitygatunek drzewa z rodziny mydleńcowatych. Pochodzi z Półwyspu Bałkańskiego, gdzie rośnie bardzo nielicznie w lasach i uznawany jest za gatunek narażony na wyginięcie. Został rozprzestrzeniony w czasie ekspansji tureckiej w Europie w XVI oraz XVII wieku i obecnie pospolicie jest uprawiany na tym i innych kontynentach. Sadzony jest głównie na terenach zurbanizowanych i przy drogach jako drzewo ozdobne i cieniodajne. Ze względu na mało wartościowe drewno nie ma znaczenia w gospodarce leśnej. Użytkowany jest także jako roślina lecznicza, kosmetyczna, miododajna, dawniej wyrabiano z nasion klej i stosowano je jako paszę. Od końca XX wieku znaczne szkody w uprawie tego gatunku czyni szrotówek kasztanowcowiaczek – drobny motyl, którego larwy żerują w liściach kasztanowca, dokonujący inwazji na kontynencie europejskim. Narasta też zagrożenie tego gatunku innymi patogenami. Według Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody w Polsce kasztanowce chronione są jako 622 pomniki przyrody. Czytaj więcej…
Wyróżniona zawartość Wikipedii
Regulamin

 1. Zgłosić artykuł do nominacji może każdy zalogowany użytkownik zarejestrowany co najmniej od miesiąca i mający na swym koncie minimum 100 nieusuniętych edycji w przestrzeni głównej od czasu pierwszego logowania.
 2. Artykuły oceniane są przez 30 dób.
 3. Artykuł dostaje medal, gdy:
  1. zostanie sprawdzony przez co najmniej trzech zalogowanych wikipedystów (wymagania jak przy zgłaszaniu), nie licząc zgłaszającego (głosy pacynek są nieważne),
  2. nie pojawią się wobec artykułu poważne zastrzeżenia (kryteria oceny), chyba że przed zakończeniem oceniania zostaną one naprawione.
 4. Od sprawdzających wymaga się rzetelnego przestudiowania całego artykułu.
 5. Od osób wskazujących braki / zastrzeżenia wymaga się dokładnego merytorycznego uzasadnienia swojej oceny, w przypadku zastrzeżeń technicznych (pozamerytorycznych) należy powołać się na obowiązujące zasady lub zalecenia Wikipedii.
 6. Każdy artykuł można poddać ponownej ocenie, gdy zgłoszone zastrzeżenia zostaną naprawione.
 7. Wszystkie zdjęcia powinny znajdować się na serwerze Commons.

Uwagi dodatkowe

Zgłaszanie
Przed zgłoszeniem artykułu zapoznaj się z tekstem Jak napisać doskonały artykuł, z którego dowiesz się, czego oczekuje się od zgłaszanego tu artykułu. Oprócz tego zapoznaj się z zasadami i zaleceniami edycyjnymi przyjętymi w Wikipedii.
Przy zgłaszaniu należy podać, kto zgłasza. Anonimowe zgłoszenia oraz nominacje przez Wikipedystów, niespełniających warunku stażowego, są usuwane. Jeśli jesteś anonimowym użytkownikiem lub nie spełniasz wymienionych w regulaminie kryteriów, a uważasz, że artykuł zasługuje na wyróżnienie, zgłoś artykuł do warsztatu PANDA.
Zalecenia dla dyskutujących
 1. Uwagi dodane po terminie oraz oceny użytkowników niespełniających kryterium stażowego i pacynek nie są liczone, jednak zastrzeżenia zgłoszone z takich kont są uwzględniane przy podejmowaniu decyzji o wyróżnieniu.
 2. Niezwiązane z jakością artykułu wypowiedzi są wykreślane.
 3. Zaleca się, by każde zastrzeżenie było podane w oddzielnym akapicie.
 4. Nie należy powtarzać zgłoszonych przez innych uczestników dyskusji uwag. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące zgłoszonego zastrzeżenia należy pisać pod zgłoszeniem stosując wcięcie.
 5. Rezultaty ocen i dyskusji rozpatrywane są przez opiekunów projektu.
Zakończenie dyskusji
 1. Na stronie dyskusji wypełnia się pola szablonu {{Dyskusja nad artykułem na medal}} przydzielającego kategorię tej stronie. Dzięki temu zakończone dyskusje można będzie odnaleźć w jednej z podkategorii w kategorii Dyskusje nad przyznaniem medalu/archiwum.
 2. Ze strony artykułu usuwa się informację o dyskusji nad przydzieleniem medalu i, jeżeli wniosek uznano za pozytywny, umieszcza się znak medalu.
 3. Na samej górze strony dyskusji artykułu wkleja się i wypełnia szablon PAnM.
 4. Ze strony propozycji do medalu usuwa się link do dyskusji nad nominacją, a na dole strony w sekcji 10 ostatnich rozstrzygnięć umieszcza się w odpowiedniej rubryce odsyłacz do artykułu.
 5. Na stronie w odpowiedniej sekcji Artykuły na medal dodaje się link do nowo mianowanego artykułu medalowego.
Opiekunowie
Polimerek, Myopic pattern, Lukasz Lukomski, Farary oraz Jacek555

Instrukcja obsługi

Pierwsza nominacja artykułu do medalu
 • Za pomocą poniższego formularza utwórz podstronę dyskusji nad wyróżnieniem. Nazwę artykułu wpisz po ukośniku.

 • Na tej stronie – na górze sekcji Propozycje – wstaw link do nowo utworzonej strony dyskusji w formacie {{Wikipedia:Propozycje do Artykułów na medal/Nazwa}}.
 • W haśle, które chcesz nominować, wstaw szablon {{Propozycja wyróżnienia|Anm}}.
 • Poinformuj głównych autorów artykułu o rozpoczęciu dyskusji nad przyznaniem medalu.
Każda kolejna nominacja hasła do medalu
 • Utwórz podstronę dyskusji z użyciem powyższego formularza według schematu {{Wikipedia:Propozycje do Artykułów na medal/Nazwa/2}}. Gdy zgłaszasz artykuł po raz trzeci, schemat wygląda następująco: {{Wikipedia:Propozycje do Artykułów na medal/Nazwa/3}}, analogicznie w ewentualnych kolejnych zgłoszeniach.
 • W uzasadnieniu zgłoszenia podaj link do poprzedniej dyskusji oraz wyjaśnij, jakie zmiany zaszły w artykule od ostatniej oceny.
 • Do artykułu wstaw szablon: {{Propozycja wyróżnienia|Anm|Numer}}.

Spis treści

Propozycje

Chruścielowiec rodrigueski

Dyskusja trwa jeszcze 24 dni 6 godz. 4 min 25 s odśwież
Rozpoczęcie: 12 kwietnia 2019 23:20:47 Zakończenie: 12 maja 2019 23:20:47


Uzasadnienie
Tłumaczenie FA z en.wiki. Gatunek wymarły, znany jedynie z kości i opisów sprzed kilkuset lat. Opisuje wszystko co można wyciągnąć z wymienionych źródeł, jeśli nie dokona się żadne przełomowe odkrycie raczej nowych informacji nie przybędzie. Soldier of Wasteland (dyskusja) 23:20, 12 kwi 2019 (CEST)
Dostrzeżone braki i błędy merytoryczne
Dostrzeżone braki stylu (język, struktura)
Dostrzeżone braki uźródłowienia
Dostrzeżone braki w neutralności
Dostrzeżone błędy techniczne
Poprawiono
Sprawdzone przez

Stanisław Moskal (ur. 1935)

Dyskusja trwa jeszcze 10 dni 21 godz. 27 min 12 s odśwież
Rozpoczęcie: 30 marca 2019 13:43:34 Zakończenie: 29 kwietnia 2019 13:43:34


Uzasadnienie

Od czasu uzyskania CW i DA (we wrześniu 2018) tekst hasła został na podstawie nowych źródeł powiększony o 2/3. Dodano nowe ilustracje. „Stubik” do hasła napisała @Gytha w 2007. Zainteresowanie prześmiewczą w stylu koncepcją imagineskopii stale się rozwija. Tekst zawiera sporo krótkich cytatów, wyraźnie zaznaczonych. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się dotychczas do edycji tego hasła. - Henry39 (dyskusja) 13:43, 30 mar 2019 (CET)

Dostrzeżone braki i błędy merytoryczne
 1. W bazie "Ludzie nauki" jest wspomniane, że był zatrudniony w Wyższej Szkole Inżynieryjno-Ekonomicznej; Wydział Przedsiębiorczości; Katedra Przedsiębiorczości i Kształtowania Terenów Zieleni - natomiast w artykule brak informacji co tam robił.[1]. Brakuje też listy najważniejszych publikacji naukowych, ani też nie ma ich żadnej statystyki. Ogólnie opis działalności naukowej i dydaktycznej wydaje się niekompletny i trochę chaotyczny. Polimerek (dyskusja) 01:55, 1 kwi 2019 (CEST)
  @Polimerek Informacja w bazie „Ludzie nauki”, że Stanisław Moskal pracował w Wyższej Szkole Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie wydaje się nieścisła. Katedra figuruje w bazie jako „zlikwidowana” (ale nie wiadomo od kiedy), a wśród 7 profesorów pracujących w Katedrze Przedsiębiorczości Kształtowania Terenów Zieleni, kiedy ona istniała, nie ma prof. Moskala. Ponadto żaden z jego biogramów (także obszerny biogram/przypis nr. 2) nic o tym epizodzie nie wspomina. Rozwinąłem znacznie sekcję o twórczości naukowej, a całość jej wygładziłem. Podane są zasadnicze statystyki. Wszystkie charakterystyczne publikacje naukowe są albo wymieniane (dot. książek/monografii), albo posiadają własne przypisy obok ich opisów. Dziękuję za sprawdzenie i proszę o komentarz - Henry39 (dyskusja) 19:39, 1 kwi 2019 (CEST)
  W bazie "Ludzie Nauki" zdarzają się pomyłki, ale głównie takie, że osoba o tym samym imieniu i nazwisku jest błędnie przypisywana. Dane o zatrudnieniu oni pobierają wprost z rektoratów/dziekanatów uczelni. Ale skoro inne źródła o tym milczą, to może to był nieistotny epizod w jego karierze. Reszta OK. Polimerek (dyskusja) 00:31, 8 kwi 2019 (CEST)
 2. We wstępie napisane jest "Znawca regionu subsaharyjskiego", a z treści nie wynika by kiedykolwiek odwiedził Afrykę subsaharyjską. Proponuję zmienić na "Przez wiele lat badacz uwarunkowań rozwoju rolnictwa w Algierii". Tyle wynika z artykułu (z kontekstu zatrudnienia). Nie rozszerzałbym tego na cały obszar saharyjski, ze względu na jego rozległość. Kenraiz (dyskusja) 08:47, 9 kwi 2019 (CEST)
  @Kenraiz Zrobione Istotna uwaga. Dziękuję. - Henry39 (dyskusja) 17:04, 9 kwi 2019 (CEST)
Dostrzeżone braki stylu (język, struktura)
Dostrzeżone braki uźródłowienia
 1. Przypis nr 3 (własne wspomnienia bohatera artykułu) - jest wielokrotnie przytaczany, ale niedokładnie - jest to książka licząca 470 stron - stąd jeśli przywołujemy ją jako źródło konkretnych faktów - powinna być podana konkretna strona, gdzie ów fakt jest wspomniany. Ew. można rozważyć pousuwanie tego przypisu, w miejscach, gdzie nie jest niezbędny, bo jest podane inne źródło. Warto też zauważyć, że wiarygodność tego źródła nt. konkretnych faktów biograficznych jest dyskusyjna, bowiem dzieło to ma charakter literacki i jego celem nie była ścisłość faktograficzna. Podobny problem jest z przypisem 1: czyli słynnym Wstępem do imagineskopii - nie wydaje się właściwe aby używać tego dzieła jako źródła opinii o nim samym. Jest właściwym - jak się tym źródłem opatruje cytaty z niego samego, tudzież opisuje co ono ogólnie zawiera, ale np. zdanie "Znajomość folkloru podgórskiego południa Polski przeniosła się do jego twórczości literackiej" - to rodzaj opinii, która ma solidne źródło (nr 21) i starczy. Dodawanie tu jako rzekomego źródła książki, która jest przedmiotem tej opinii nie wydaje się celowe. Polimerek (dyskusja) 01:55, 1 kwi 2019 (CEST)
  Pousuwałem (lub wymieniłem) przypisy do książki wspomnieniowej (poprzednio nr 3, obecnie nr 68) i uważam, że nie wpłynęło na to całość uźródłowienia. To samo z przypisami do Wstępu do imagineskopii (nr 1), chociaż pozostawiłem ich więcej, gdyż tutaj więcej cytowań dotyczyło samej książki. Dziękuję za sprawdzenie i proszę o komentarz - Henry39 (dyskusja) 19:39, 1 kwi 2019 (CEST)
  @Polimerek Po dodaniu kolejnych źródeł wspomniany wyżej przypis do książki wspomnieniowej ma teraz nr 80. - Henry39 (dyskusja) 14:16, 6 kwi 2019 (CEST)
  Uźródłowienie jest teraz IMHO bez zarzutu. Polimerek (dyskusja) 00:31, 8 kwi 2019 (CEST)
Dostrzeżone braki w neutralności
Dostrzeżone błędy techniczne
Poprawiono
Sprawdzone przez
 1. Ogólnie artykuł czyta się bardzo przyjemnie. ale trzeba poprawić jeszcze trochę drobiazgów w uźródłowieniu i opisie "poważnej" działalności naukowej. Polimerek (dyskusja) 01:59, 1 kwi 2019 (CEST)
 2. Lekka ręka do pisania autora hasła, super-- Tokyotown8 (dyskusja) 14:42, 10 kwi 2019 (CEST)
 3. Skoro Polimerka już satysfakcjonuje opis działalności naukowej, to i ja się podpiszę (na marginesie - chyba każdemu wikipedyście jest bardzo miło, gdy widzi, gdy tak rozrasta się hasło kiedyś, dawno przez niego zapoczątkowane). Gytha (dyskusja) 13:27, 12 kwi 2019 (CEST)
 4. Wyczerpujący. Kelvin (dyskusja) 21:03, 15 kwi 2019 (CEST)

Dyskusje przedłużone

Miedzianka szmaragdowa

Dyskusja trwa jeszcze 28 dni 7 godz. 47 min 6 s odśwież
Rozpoczęcie: 18 marca 2019 00:03:28 Zakończenie: 17 maja 2019 00:03:28


Uzasadnienie
Artykuł przeszedł pomyślnie głosowanie na DA. Dodałam kilka informacji. Istnieją nadal takie, które można dodać, np. liczebność w różnych miejscach w różnych latach, nie wiem natomiast czy takie bardzo fragmentaryczne i losowe dane (jak porównać szacunki z Wyspy Bożego Narodzenia z 2005 z szacunkami z Indii z 1990?) coś wniosą. Artykuł porusza wszystkie istotne tematy z życia miedzianek szmaragdowych oraz kilka rzadko spotykanych w artykułach wątków, między innymi genetyki oraz chorób i drapieżników danego ptaka. Dodałam od czasu DA trochę parków narodowych i rezerwatów, w których można je napotkać (wymienienie wszystkich mijałoby się z celem, ma szeroki zasięg), jako że o czym innym w sekcji o zagrożeniach trudno więcej napisać. Z chęcią przyjmę różne sugestie, również co do zakresu informacji, o jakie mogę artykuł uzupełnić. Soldier of Wasteland (dyskusja) 00:03, 18 mar 2019 (CET)
Dostrzeżone braki i błędy merytoryczne
 1. We wstępie mowa o tym, że "trzymane są w niektórych ogrodach zoologicznych". Warto dodać to o czym wspominasz w ostatniej sekcji – że jest też po prostu gatunkiem hodowlanym. Tu link do podręcznika hodowli, w którym piszą że w Azji gatunek jest hodowany od setek lat. W artykule kwestia hodowli jest potraktowana zdawkowo, a jeśli to ma być artykuł medalowy o gatunku hodowlanym, to spodziewałbym się szerokiej informacji na ten temat. Podlinkowany podręcznik wygląda na kompendium w temacie, też do wykorzystania w celu uzupełnienia dotychczas opisanych zagadnień. Kenraiz (dyskusja) 00:17, 18 mar 2019 (CET)
 1. @Kenraiz Masz rację. Sporo o hodowli jest też w tej książce o australisjkich gołębiach, która jest w bibliografii. Postaram się to jutro dodać. Soldier of Wasteland (dyskusja) 00:56, 18 mar 2019 (CET)
Dostrzeżone braki stylu (język, struktura)
Dostrzeżone braki uźródłowienia
Dostrzeżone braki w neutralności
Dostrzeżone błędy techniczne
Poprawiono
Sprawdzone przez
 1. Jacek555 08:10, 16 kwi 2019 (CEST)
 2. PMG (dyskusja) 21:04, 16 kwi 2019 (CEST)
 3. Pikador (dyskusja) 07:54, 17 kwi 2019 (CEST)

Weryfikacja medalu

Procedura weryfikacji medalu
 1. Artykuł do weryfikacji medalu może zgłosić każdy zalogowany wikipedysta, który spełnia wymogi określone w regulaminie PAnM,
 2. Należy podać przyczynę zgłoszenia,
 3. Decyzja o pozostawieniu lub odebraniu medalu następuje po miesiącu od zgłoszenia,
 4. W trakcie dyskusji nie należy zdejmować szablonu medalu,
 5. Zgłoszony do weryfikacji wyróżnienia artykuł traci medal, jeśli nie spełnia wymogów zawartych w regulaminie i w okresie przeznaczonym na dyskusję nie zostanie poprawiony.

Przed zgłoszeniem artykułu tutaj, zaleca się zgłosić artykuł do warsztatu PANDA.

Instrukcja techniczna
Pierwsze zgłoszenie do weryfikacji medalu
 • W wygenerowanej poniżej linijce w miejsce Nazwa wpisz tytuł hasła, które chcesz zgłosić do weryfikacji. W ten sposób zostanie utworzona podstrona oceny hasła.

 • Na nowo utworzonej podstronie oceny uzasadnij, dlaczego uważasz, że artykuł nie zasługuje na wyróżnienie medalem.
 • W sekcji Propozycje do weryfikacji wstaw link w formacie {{Wikipedia:Propozycje do Artykułów na medal/Nazwa/odbieranie}} do nowo utworzonej i zapisanej podstrony oceny hasła. Nowe zgłoszenia znajdują się na górze sekcji.
 • W haśle, które chcesz poddać pod ocenę, wstaw szablon {{Weryfikacja wyróżnienia|{{subst:PAGENAME}}/odbieranie|Anm}}.
 • Poinformuj autora hasła o trwającej dyskusji.
Każde kolejne zgłoszenie do weryfikacji medalu
 • Utwórz podstronę dyskusji bez używania powyższego formularza według schematu {{Wikipedia:Propozycje do Artykułów na medal/Nazwa 2/odbieranie}}. Analogicznie tworzy się podstronę oceny, gdy hasło jest zgłaszane po raz trzeci i następne.
 • Do artykułu wstaw szablon: {{Weryfikacja wyróżnienia|Nazwa Numer/odbieranie|Anm}}.


Propozycje do weryfikacji

Kultura łużycka

Dyskusja trwa jeszcze 12 dni 0 godz. 26 min 52 s odśwież
Rozpoczęcie: 31 marca 2019 17:43:14 Zakończenie: 30 kwietnia 2019 17:43:14


Uzasadnienie

Medal z 2009 r. i niestety jest to widoczne. Całe sekcje bez źródeł. W zeszłym roku @Nelias podniósł zastrzeżenie merytoryczne, które nie doczekało się odpowiedzi. Teukros (dyskusja) 17:43, 31 mar 2019 (CEST)

Sprawdzone przez

10 ostatnich rozstrzygnięć

Hasła oznaczone jako AnM

Katopsbatar, Ibis reunioński, Okręty podwodne typu Wilk, Zwężenia krtaniowo-tchawicze, Kurt Gerstein, Przedimek w języku angielskim

Hasła, które nie uzyskały oznaczenia AnM

Ceratozaur

Hasła, którym odebrano oznaczenie AnM

Karabin Krag-Jørgensen, Genoa CFC, Thorshavn