Wikiprojekt:Regionalizacja fizycznogeograficzna

Niż Wschodnioeuropejski
Region Karpacki
Niż Środkowoeuropejski
Mapa w .svg, na której proponuję oprzeć kolejne mapy regionów

Projekt został utworzony, by lepiej zorganizować informacje zawarte w artykułach dotyczących regionów fizycznogeograficznych. Ta strona i jej podstrony zawierają ich sugestie, a jej twórcy mają nadzieję, iż pomoże ona skupić wysiłek innych wikipedystów. Jeśli chciałbyś pomóc, zajrzyj na stronę dyskusji i zajrzyj na znajdującą się tam listę rzeczy do zrobienia.

CeleEdytuj

 • Rozwinięcie drzewa kategorii regionów na podstawie regionalizacji fizycznogeograficznej
 • Oddzielenie regionów fizycznogeograficznych od krain historycznych
 • Ujednolicenie artykułów o regionach
 • Stworzenie cyklu artykułów o regionach Polskie, Europy i świata.

Do zrobieniaEdytuj

UczestnicyEdytuj

Proponuję za uczestnika aktywnego uznać wikipedystę, który w ciągu miesiąca utworzył co najmniej jedno hasło o regionie fizycznogeograficznym lub zawierające regionalizację fizycznogeograficzną jakiegoś obszaru. Osoby, które to kryterium spełniają, zapraszam do wpisywania się na listę. P (dyskusja) 22:49, 15 maj 2009 (CEST)

aktywniEdytuj

nieaktywniEdytuj

Istniejące hasła i kategorieEdytuj

Obecnie istnieją już hasła:

Obecnie istnieją już kategorie:

Regiony fizycznogeograficzne należy wyraźnie oddzielić od wszelkich innych:

 • historycznych,
 • etnograficznych,
 • administracyjnych.

W razie potrzeby, czyli gdy region fizycznogeograficzny nazywa się tak samo, jak jakiś region innego rodzaju, różnicę należy zaznaczyć w tytule hasła: [[Cośtam (region)]]. Proponuję na określenie jednostek fizycznogeograficznych używać słowa "region", a historycznych, etnograficznych i wszelkich pozostałych - "kraina". Wydaje się celowe, by w takich tytułach używać jednolicie określenia "region", bez różnicowania na "wyżyna", "pasmo wzgórz" itp.

Kategoryzując artykuły pamiętać należy o tym, że kategoria powinna mieć przynajmniej 5 haseł. W przeciwnym przypadku jednostkę przyporządkowujemy do kategorii jednostki wyższej (lub piszemy tyle artykułów, żeby można było stworzyć nową kategorię...).

InfoboxyEdytuj

szablon:region infobox

Sposób wstawiania:Edytuj

{{region infobox
 |nazwa=Wzgórza Ścinawskie
 |obrazek=
 |opis_obrazka=opis
 |megaregion=[[Pozaalpejska Europa Środkowa]]
 |prowincja=[[Masyw Czeski]]
 |podprowincja=[[Sudety]]
 |makroregion=[[Sudety Środkowe ]]
 |mezoregion=[[Obniżenie Ścinawki]]
 |mikroregion=[[Wzgórza Ścinawskie]]
 |jednostki='''[[Polska]]'''<br> — [[województwo dolnośląskie|woj. dolnośląskie]]<br>'''[[Republika Czeska]]'''<br> — [[kraj morawsko-śląski]]
}}

WyglądEdytuj

Wzgórza Ścinawskie
Megaregion Pozaalpejska Europa Środkowa
Prowincja Masyw Czeski
Podprowincja Sudety
Makroregion Sudety Środkowe
Mezoregion Obniżenie Ścinawki
Mikroregion(y) Wzgórza Ścinawskie
Zajmowane
jednostki
administracyjne
Polska
woj. dolnośląskie
Republika Czeska
kraj morawsko-śląski


Hasło o regionie fizycznogeograficznymEdytuj

Nawet krótkie, ale porządne hasło o regionie fizycznogeograficznm powinno zawierać:

 • powyższy infobox
 • najczęściej używaną polską nazwę, a oprócz niej oboczne nazwy regionu oraz nazwy w językach w nim używanych (najczęściej urzędowym, ale nie tylko)
 • odnośnik do właściwej regionalizacji fizycznogeograficznej z numerem, chyba że jednostka nie mieści się w regionalizacji dziesiętnej
 • oznaczenie rodzaju obiektu geograficznego, który stanowi region: pasmo górskie, nizina, kotlina, płaskowyż itd.
 • wskazanie państwa, w którym leży region
 • krótki opis położenia i granic regionu w stosunku do regionu wyższego rzędu i sąsiednich regionów tego samego rzędu
 • opis budowy geologicznej regionu
 • opis ukształtowania terenu (góry: niskie, średnie, wysokie, w formie łańcucha, rozrogu, masywu; równina: płaska, falista itd.)
 • dane taktyczno-techniczne regionu: powierzchnia, długość, szerokość itd.
 • podział regionu na mniejsze jednostki (niekoniecznie objęte regionalizacją dziesiętną)
 • podstawowe info o:
  • klimacie
  • glebach
  • pierwotnej i obecnej (antropogenicznej) formacji roślinnej
  • ewentualnych osobliwościach świata zwierzęcego
 • podstawowe dane o czynnikach antropogenicznych:
  • gęstość zaludnienia, typ osadnictwa, największe ośrodki
  • sposób zagospodarowania: użytkowanie ziemi (rolnictwo - główne uprawy, pasterstwo, nieużytki itd.), dominujące albo specyficzne gałęzie przemysłu, eksploatowane bogactwa mineralne
  • najważniejsze szlaki komunikacyjne przecinające region
  • atrakcje turystyczne
 • źródła, linki zewnętrzne, kategorie i wikilinki

Sądzę, że hasło zawierające powyższe dane będzie stanowić kompletny opis regionu fizycznogeograficznego. Oczywiście, nie wyklucza to pomijania elementów zbędnych i dodawania danych charakterystycznych dla poszczególnych regionów.

Powyższe stanowi sumę moich doświadczeń zebranych przy pisaniu haseł z zakresu geografii fizycznej. Nie jest wiążącym zaleceniem, tylko propozycją do przedyskutowania. P (dyskusja) 23:38, 13 kwi 2009 (CEST)