Wilgotne wrzosowisko bażynowe

Wilgotne wrzosowisko bażynowe (Vaccinio uliginosi-Empetretum nigri) – syntakson w randze zespołu budowany przez krzewinki wrzosowiskowe i psammofity w zagłębieniach między wydmami. Należy do klasy Nardo-Callunetea.

Wilgotne wrzosowisko bażynowe
Syntaksonomia
Klasa

Nardo-Callunetea

Rząd

Calluno-Ulicetalia

Związek

Empetrion nigri

Zespół

Vaccinio uliginosi-Empetretum nigri

R. Markowski 1997 n.n.

CharakterystykaEdytuj

Niewielkie płaty wrzosowiska pokrywającego rozległe misy deflacyjne. Siedlisko o kwaśnych, podmokłych glebach z cienką warstwą próchnicy. Budowane przez krzewinki – wrzos zwyczajny, bażynę czarną, wierzbę płożącą piaskową, borówkę bagienną, rzadziej wrzosiec bagienny oraz sit bałtycki, turzycę piaskową, rosiczkę okrągłolistną. Drzewa (sosna zwyczajna, brzoza brodawkowata, brzoza omszona) występują rzadko. Liczne mchy, np. płonnik pospolity i borześlad zwisły[1].

Zbiorowisko w sukcesji ekologicznej stopniowo zarasta borem bażynowym[1].

Występowanie
Na wybrzeżach morskich. W Polsce na wybrzeżu Bałtyku[1].
Charakterystyczna kombinacja gatunków

ChAss. : sit drobny (Juncus bulbosus)

DAss. : borówka bagienna (Vaccinium uliginosum), rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia), Gymnocolea inflata

ChAll. : bażyna czarna typowa (Empetrum nigrum ssp. nigrum)

ChO. : wrzos zwyczajny (Calluna vulgaris), turzyca wrzosowiskowa (Carex ericetorum), widlicz cyprysowy (Diphasiastrum tristachyum), janowiec włosisty (Genista pilosa), jastrzębiec baldaszkowaty (Hieracium umbellatum ssp.), rokiet duński (Hypnum jutlandicum), rzęsiak pospolity (Ptilidium ciliare)

ChCl. : ukwap dwupienny (Antennaria dioica), turzyca pigułkowata (Carex pilulifera), kanianka macierzankowa (Cuscuta epithymum), izgrzyca przyziemna (Danthonia decumbens), jastrzębiec kosmaczek (Hieracium pilosella ssp.), kosmatka polna (Luzula campestris var.), kosmatka licznokwiatowa (Luzula multiflora var.), widłak goździsty (Lycopodium clavatum), pięciornik kurze ziele (Potentilla erecta) (regionalnie), przetacznik leśny (Veronica officinalis), fiołek psi (Viola canina ssp.)[2]

Zagrożenia i ochronaEdytuj

Zespół na potrzeby inwentaryzacji i ochrony siedlisk systemu Natura 2000 oznaczony jako podtyp 2190–4 (wilgotne wrzosowisko bażynowe w zagłębieniach międzywydmowych) siedliska przyrodniczego nr 2190 (wilgotne zagłębienia międzywydmowe)[1].

PrzypisyEdytuj

  1. a b c d Anna Namura-Ochalska: 2190 – ilgotne zagłębienia międzywydmowe. W: Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Jacek Herbich (red.). T. 1: Siedliska morskie i przybrzeżne, nadmorskie i śródlądowe solniska i wydmy. Warszawa: Ministerstwo Środowiska, 2004, s. 168–190. ISBN 83-86564-43-1.
  2. Władysław Matuszkiewicz: Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. ISBN 978-83-01-14439-5.