Winian amonu sodu

grupa stereoizomerów

Winian amonu sodu, NaNH
4
C
4
H
4
O
6
organiczny związek chemiczny z grupy winianów, sól podwójna amonowa i sodowa kwasu winowego. Występuje jako tetrahydrat, NaNH
4
C
4
H
4
O
6
·4H
2
O

Winian amonu sodu
Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny NaNH
4
C
4
H
4
O
6
Masa molowa 189,10 g/mol
Identyfikacja
Numer CAS 16828-01-6
PubChem 21915779
Podobne związki
Podobne związki wodorowinian potasu, winian potasu sodu

Jest to krystaliczne ciało stałe, dobrze rozpuszczalne w wodzie, mające tendencję do tworzenia roztworów przechłodzonych. Stosowany jest m.in. jako sekwestrant kationów miedziowych (Cu2+
). Winian amonu sodu był jednym ze związków, dzięki którym Ludwik Pasteur odkrył zjawisko chiralności.

OtrzymywanieEdytuj

Winian amonu sodu można otrzymać z wodorowinianu sodu i węglanu amonu w reakcji podwójnej wymiany bądź też przez współkrystalizację roztworów wodnych winianu amonu i winianu sodu.

ZastosowanieEdytuj

Dawniej był używany w fotografii, ale obecnie w tym zastosowaniu wyparty przez tańszy winian potasu sodu. Z uwagi na silne działanie chelatujące w stosunku do jonów miedzi Cu2+
oraz cynku Zn2+
stosowany jest w pracowniach konserwatorskich do czyszczenia przedmiotów wykonanych z metali szlachetnych, w szczególności srebra. Za pomocą winianu amonu sodu rozdziela się m.in. posklejane przez produkty korozji (grynszpan) skarby monet srebrnych bez uszkodzenia metalicznego podłoża.