Wojewodowie wileńscy

urzędnicy senatorscy I Rzeczypospolitej
(Przekierowano z Wojewoda wileński)