Wycofanie (wojsko)

Wycofanie (ang. Withdrawal) – rodzaj walki prowadzonej w celu zerwania kontaktu bojowego z przeciwnikiem lub uchylenia się od starcia w niekorzystnej sytuacji[1][2]. Jest etapem pośrednim podczas prowadzenia walki[3].

Wykonanie zamierzeń wycofania polega na opuszczeniu w sposób zorganizowany zajmowanego pasa (rejonu) obrony z zachowaniem przez wojska zdolności bojowej.

Do wycofania wojsk może dochodzić w następujących sytuacjach:

  • wyczerpano wszelkie możliwości osiągnięcia celu walki;
  • warunki terenowe lub sytuacja taktyczna nie są korzystne do rozegrania walki;
  • zachodzi potrzeba wzmocnienia wojsk walczących na innym kierunku;
  • stan zabezpieczenia logistycznego wojsk nie pozwala na kontynuację walki;
  • istnieje zagrożenie okrążenia walczących wojsk.

Wycofanie może być zamierzone lub wymuszone. Przeprowadza się je w sposób zorganizowany, skrycie i szybko. Powinno być ono wykonywane z reguły w warunkach ograniczonej widoczności.

Wykonywanie zamierzeń wycofania powinno przebiegać zgodnie z zasadami działań opóźniających. Powodzenie wycofania zależy przede wszystkim od sprawnego wykonywania manewru przez oddziały (pododdziały), umiejętnego wykorzystania terenu oraz stosowania na szeroką skalę zapór inżynieryjnych (niszczeń). Rozpoczyna się z zasady po uzyskaniu zgody przełożonego. W sytuacjach trudnych (brak łączności) i grożących poniesieniem dużych strat o wycofaniu decyduje dowódca wojsk walczących z przeciwnikiem.

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

BibliografiaEdytuj