Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego

wydział Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego (WNS UWr) – jeden z wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego powstały w 1988 roku w wyniku reorganizacji Wydziału Filozoficzno-Historycznego i podzielenia go na wyżej wymieniony oraz Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych[1]. Kształci studentów na siedmiu podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk społecznych na studiach stacjonarnych i studiach niestacjonarnych[2].

Wydział Nauk Społecznych
Faculty of Social Sciences
Uniwersytet Wrocławski
Ilustracja
Kampus Wydziału Nauk Społecznych na wrocławskich Karłowicach
Data założenia

1988

Państwo

 Polska

Województwo

 dolnośląskie

Adres

ul. Koszarowa 3
50-149 Wrocław

Liczba pracowników
• naukowych

374
322

Liczba studentów

4724

Dziekan

prof. dr hab. Robert Alberski

Położenie na mapie Wrocławia
Mapa konturowa Wrocławia, blisko centrum na prawo u góry znajduje się punkt z opisem „Wydział Nauk Społecznych”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, blisko centrum po lewej na dole znajduje się punkt z opisem „Wydział Nauk Społecznych”
Położenie na mapie województwa dolnośląskiego
Mapa konturowa województwa dolnośląskiego, po prawej nieco u góry znajduje się punkt z opisem „Wydział Nauk Społecznych”
Ziemia51°08′54″N 17°04′03″E/51,148333 17,067500
Strona internetowa

W strukturze wydziału znajdują się 5 instytutów i 1 katedra[3]. W roku 2009 zatrudnionych było 322 pracowników naukowo-dydaktycznych (z czego 14 profesorów na stanowisku profesora zwyczajnego, 27 na stanowisku profesora nadzwyczajnego ze stopniem naukowym doktora habilitowanego, 16 adiunktów ze stopniem doktora habilitowanego, 2 docentów z tytułem naukowym doktora, 142 adiunktów i 10 starszych wykładowców ze stopniem doktora, 2 wykładowców i lektor z tytułem magistra)[4]. Wydział współpracuje również z emerytowanymi profesorami, których autorytet wspiera zarówno proces dydaktyczny, jak i przede wszystkim wymianę międzynarodową.

Według stanu na 2012 rok na wydziale studiuje łącznie 4724 studentów (3037 na studiach dziennych i 1687 na studiach zaocznych) oraz kilkudziesięciu doktorantów, odbywających studia doktoranckie w ramach Wydziałowego Studium Doktoranckiego[5].

Historia edytuj

Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego powstał w 1988 roku w wyniku reorganizacji Wydziału Filozoficzno-Historycznego, po połączeniu Instytutu Nauk Politycznych, Katedry Historii Filozofii, Katedry Filozofii Marksistowskiej, Katedry Logiki i Metodologii Nauk w samodzielny wydział. W tym czasie utworzono także Instytut Socjologii i Katedrę Badań Niemcoznawczych. Na pierwszym posiedzeniu Rady Wydziału Nauk Społecznych, które miało miejsce 24 czerwca 1988 roku, wybrano pierwszego dziekana wydziału, którym został prof. dr. hab. Bronisława Pasierba. 1 października tego samego roku zainaugurowano pierwszy rok akademicki na wydziale. Studenci mogli studiować na trzech kierunkach: filozofii, politologii i socjologii[6].

W ciągu kolejnych kilku lat miały miejsce zmiany organizacyjne. W 1992 roku zlikwidowano katedry filozoficzne i powołano Instytut Filozofii. W tym samym roku – 1 czerwca utworzono Studia Doktoranckie Nauk o Polityce, Filozofii i Socjologii. Ważnym wydarzeniem było podjecie decyzji o przeniesieniu siedziby wydziału z ulicy Szewskiej na Starym Mieście na ulicę Koszarową (Sołtysowice) w 1993 roku, co zainicjował ówczesny dziekan prof. dr. hab. Romuald Gelles. W 1995 roku zlikwidowano Katedrę Badań Niemcoznawczych i utworzono Instytut Badań Niemcoznawczych i Europejskich, a następnie zmieniono jego nazwę na Instytut Studiów Międzynarodowych[6].

W 1998 roku miała miejsce przeprowadzka wydziału na nowy kampus przy ulicy Koszarowej z różnych siedzib. Z ulicy Pocztowej 9 przeprowadził się Instytut Politologii, z placu Teatralnego 8 – Instytut Filozofii i Instytut Socjologii, a z ulicy Szewskiej 36 – dziekanat, Instytut Badań Niemcoznawczych i Europejskich oraz Katedra Logiki i Metodologii. Obecnie kampus ten mieści trzy budynki dydaktyczne i wydziałową bibliotekę. Jednocześnie w 1998 roku uruchomiono nowy kierunek studiów – stosunki międzynarodowe, w 2005 roku europeistykę, w 2009 roku bezpieczeństwo narodowe, a w 2011 roku dyplomację europejską[6].

Władze Wydziału edytuj

W kadencji 2020–2024[7]:

Stanowisko Imię i nazwisko
Dziekan prof. dr hab. Robert Alberski
Prodziekan ds. współpracy międzynarodowej dr hab. Magdalena Ratajczak
Prodziekan ds. kształcenia dr hab. Marta Ryniejska-Kiełdanowicz
Prodziekan ds. nauki i rozwoju dr hab. Mateusz Błaszczyk
Prodziekan ds. studenckich dr hab. Jacek Zieliński

Poczet dziekanów edytuj

 1. prof. dr hab. Bronisław Pasierb (1988–1993)
 2. prof. dr hab. Romuald Gelles (1993–1999)
 3. prof. dr hab. Bernard Janusz Albin (1999–2005)
 4. dr hab. Andrzej Czajowski (2005–2007)
 5. prof. dr hab. Jerzy Juchnowski (2007–2016)
 6. prof. dr hab. Robert Wiszniowski (2016–2020)
 7. prof. dr hab. Robert Alberski (od 2020)

Kierunki kształcenia edytuj

Wydział Nauk Społecznych kształci studentów na następujących kierunkach na studiach I stopnia (licencjackich – 3-letnie) i II stopnia (magisterskich uzupełniających 2 letnie)[2]:

Ponadto Wydział oferuje następujące studia podyplomowe[8]:

 • Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Filozoficzno-Etyczne
 • Podyplomowe Studia Filozoficzne
 • Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Wiedzy o Społeczeństwie
 • Studia Podyplomowe dla Pracowników Samorządu Terytorialnego
 • Studia Podyplomowe Zarządzanie Podmiotami Ekonomii Społecznej
 • Studia Podyplomowe Komunikowania i Kreowania Wizerunku Publicznego
 • Studia Podyplomowe Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej
 • Studia Podyplomowe Zarządzania Kapitałem Ludzkim i Społecznym
 • Podyplomowe Studia Bezpieczeństwa Publicznego i Zarządzania w Sytuacjach Kryzysowych
 • Podyplomowe Studia Komunikacji Marketingowej
 • Podyplomowe Studia Lobbingu i Strategicznego Planowania Społecznego
 • Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo Transeuropejskie w Sytuacjach Kryzysowych
 • Podyplomowe Studia Wschodnie
 • Studia Podyplomowe Międzykulturowość w Zarządzaniu

Możliwe jest również podjęcie studiów III stopnia (doktoranckich) na kierunkach[9]:

 • politologia
 • filozofia
 • socjologia

Wydział ma uprawnienia do nadawania następujących stopni naukowych[10]:

 • doktora nauk humanistycznych w zakresie: nauk o polityce, filozofii i socjologii
 • doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie: nauk o polityce, filozofii i socjologii

Struktura organizacyjna edytuj

Instytut Filozofii edytuj

Dyrektor: dr hab. Ilona Błocian[11]
 • Zakład Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej
 • Zakład Filozofii Nowożytnej
 • Zakład Filozofii Współczesnej
 • Zakład Filozofii Niemieckiej
 • Zakład Ontologii i Filozofii Przyrody
 • Zakład Estetyki
 • Zakład Etyki
 • Zakład Filozofii Społecznej i Politycznej
 • Zakład Filozofii Człowieka i Kultury
 • Zakład Epistemologii i Filozofii Umysłu
 • Pracownia Badań nad Dziejami Filozofii na Śląsku
 • Pracownia Badań Prognostycznych nad Przemianami Religijnymi
 • Pracownia Dydaktyki Filozofii
 • Centrum Badań Interdyscyplinarnych i Filozofii Kultury „Człowiek między Naturą a Kulturą”
 • Centrum Badawcze Ingarden

Instytut Politologii edytuj

Dyrektor: dr hab. Dariusz Skrzypiński[12]
 • Zakład Badania Aktywności Politycznej i Społecznej
 • Zakład Badań nad Konfliktami i Przemocą Polityczną
 • Zakład Historii Najnowszej i Ruchów Społecznych
 • Zakład Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa
 • Zakład Polityki Społecznej i Ekonomicznej
 • Zakład Polityki Zagranicznej i Zagrożeń Globalnych
 • Zakład Społeczeństwa Obywatelskiego
 • Zakład Systemów Politycznych i Administracyjnych
 • Zakład Teorii Polityki
 • Centrum Monitorowania i Analiz Polityk Publicznych
 • Centrum Badań Ilościowych
 • Sekcja Projektów Badawczych i Dydaktycznych

Instytut Socjologii edytuj

Dyrektor: dr hab. Ewa Banaszak[13]
 • Zakład Socjologii Bezpieczeństwa i Edukacji
 • Zakład Socjologii Kultury i Cywilizacji
 • Zakład Socjologii Miasta i Wsi
 • Zakład Socjologii Nauki Wiedzy i Kultury
 • Zakład Socjologii Sfery Publicznej
 • Zakład Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej
 • Zakład Zachowań Konsumenckich
 • Ośrodek Badań Regionalnych i Obszarów Pogranicza
 • Zakład Socjologii Płci i Rodziny
 • Zakład Socjologii Pracy i Gospodarki
 • Zakład Socjologii Pogranicza

Instytut Studiów Międzynarodowych edytuj

Dyrektor: dr hab. Krzysztof Kociubiński[14]
 • Zakład Badań Niemcoznawczych
 • Zakład Badań Wschodnich
 • Zakład Komunikowania Międzynarodowego
 • Zakład Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych i Integracji Europejskiej
 • Zakład Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa RP
 • Zakład Studiów Strategicznych i Europejskich
 • Pracownia Badań nad Dyplomacją Publiczną
 • Zakład Studiów Regionalnych i Rozwojowych
 • Zakład Studiów nad Bezpieczeństwem

Katedra Logiki i Metodologii Nauk edytuj

Kierownik: dr hab. Marek Magdziak[15]

Instytut Studiów Europejskich edytuj

Kierownik: dr hab. Piotr Grabowiec[16]
 • Zakład Polityk Unii Europejskiej
 • Zakład Europejskiej Historii, Cywilizacji i Myśli Społeczno-Ekonomicznej
 • Zakład Europejskiej Integracji Gospodarczo-Społecznej i Rozwoju Regionalnego
 • Zakład Europejskich Procesów Politycznych
 • Zakład Zarządzania Publicznego i Administracji

Galeria edytuj

Przypisy edytuj

 1. Wrocławskie Środowisko Akademickie. Twórcy i ich uczniowie, pod red. A. Chmielewskiego, Wrocław 2007, s. 26.
 2. a b Oferta kształceniowa WNS UWr na rok akademicki 2011/2012. dziekanat.wns.uni.wroc.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-05-01)]. [on-line] [dostęp 2012-05-16].
 3. Struktura, Wydział Nauk Społecznych UW.
 4. Przegląd Uniwersytecki, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, R. 15, Nr 10 (161), październik 2009, s. 39.
 5. Liczba studentów według kierunku i rodzaju studiów – stan na 30.11.2011 r.; źródło: BIP UWr. bip.biuletyn.info.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-02-24)]. [on-line] [dostęp 2012-05-16].
 6. a b c Przegląd Uniwersytecki, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, R. 15, Nr 10 (161), październik 2009, s. 41.
 7. WNS UWr – Władze. [dostęp 2023-06-29].
 8. Studia podyplomowe oferowane przez WNS UWr na rok akademicki 2011/2012.
 9. Oferta studiów III stopnia na WNS UWr [on-line] [dostęp 2012-05-12].
 10. Wydział Nauk Społecznych w bazie instytucji naukowych portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2012-05-12].
 11. IF UWr – Władze. [dostęp 2023-06-29].
 12. IPol UWr – Władze. [dostęp 2023-06-29].
 13. IS UWr – Władze. [dostęp 2023-06-29].
 14. dr hab. Krzysztof Kociubiński, prof. UWr. [dostęp 2023-06-29].
 15. Dr hab. Marek Jarosław Magdziak, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2023-06-29].
 16. KSE UWr – Władze. [dostęp 2023-06-29].

Linki zewnętrzne edytuj