Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

wydział Akademii Morskiej w Gdyni

Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości Uniwersytetu Morskiego w Gdyni – jednostka naukowo-dydaktyczna, będąca jednym z czterech wydziałów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Jego korzenie sięgają 1938 roku. Kształci kadry do pracy na stanowiskach operacyjnych w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej, przedsiębiorstwach turystycznych, hotelarskich, gastronomicznych, przedsiębiorstwach handlowych i handlu zagranicznego oraz zakładach produkcyjnych. Potencjalnymi miejscami pracy absolwentów mogą być w szczególności: administracja morska, agencje morskie, przedsiębiorstwa: transportowe, przeładunkowe, składowe, maklerskie, spedycyjne, frachtowania statków, ubezpieczeniowe, rzeczoznawstwa i kontroli, shipchandlerskie, turystyczne, hotelarskie, gastronomiczne, służb celno-dewizowych, marketingu i reklamy, ochrona środowiska, kontrola jakości, laboratoria badawcze jednostek akredytujących i certyfikujących jakość wyrobów według wymogów norm międzynarodowych ISO. Po uzyskaniu niezbędnej praktyki możliwe jest również samodzielne prowadzenie własnych przedsięwzięć gospodarczych bądź obejmowanie samodzielnych stanowisk kierowniczych.

Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości
Faculty of Business Administration
Uniwersytet Morski w Gdyni
Data założenia 1938
Państwo  Polska
Adres ul. Morska 83
81-225 Gdynia
Liczba pracowników
• naukowych
138
138 w tym 22 profesorów
Liczba studentów 2500
Dziekan prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Grzelakowski
Położenie na mapie Gdyni
Mapa konturowa Gdyni, po prawej nieco u góry znajduje się punkt z opisem „Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, u góry znajduje się punkt z opisem „Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości”
Położenie na mapie województwa pomorskiego
Mapa konturowa województwa pomorskiego, u góry nieco na prawo znajduje się punkt z opisem „Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości”
Ziemia54°31′35,072″N 18°30′41,404″E/54,526409 18,511501
Strona internetowa

Działalność naukowo-badawcza Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa realizowana jest przez poszczególne katedry Wydziału w zakresie i strukturze tematycznej leżącej w ich kompetencjach. Prowadzone prace naukowo-badawcze obejmują następujące dyscypliny naukowe: towaroznawstwo, technologia żywności i żywienia, ekonomia, organizacja i zarządzanie, informatyka, chemia.

Z dniem 01.01.2021 władze uczelni zmieniły nazwę z Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa na Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości.[1]

Kierunki kształceniaEdytuj

Wydział prowadzi kształcenie studentów na studiach pierwszego i drugiego stopnia na dwóch kierunkach.

HistoriaEdytuj

W 1938 roku utworzono w Państwowej Szkole Morskiej, obok Wydziału Nawigacyjnego i Mechanicznego trzeci wydział – Transport i Administracja Morska, kształcący intendentów dla statków pasażersko-towarowych (działał wówczas w Gdyni Związek Intendentów Polskiej Marynarki Handlowej).

Gdy w 1945 roku reaktywowano działalność szkoły, utworzono tylko 2 wydziały. Dopiero w PSM w 1967 roku utworzono Wydział Służby Administracyjnej kształcący intendentów okrętowych.

Wydział Administracyjny powstał w 1969 roku wraz z powstaniem Wyższej Szkoły Morskiej. Od 1969/1970 można się tu było kształcić w specjalności intendentura okrętowa, zaś od 1977/1978 – intendentura przedsiębiorstw armatorskich i eksploatacji pasażerskiej. Do 1991 Wydział kształcił intendentów okrętowych. W 1991 roku dokonano ostatniego naboru kandydatów na oficerów w działach hotelowych – ze względu na sytuację na rynku pracy. W latach 1993–2000 Wydział przeszedł zmiany w kierunku kształcenia kadr dla gospodarki morskiej i lądowej regionu. W 2005 roku zmienił nazwę na Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa.

30 listopada 1998 roku, decyzją Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych Wydział uzyskał prawo nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa.

WładzeEdytuj

 • Prodziekan ds. Kształcenia dr hab. Dariusz Barbucha

KatedryEdytuj

 • Katedra Chemii i Towaroznawstwa Przemysłowego
 • Katedra Ekonomii i Zarządzania
 • Katedra Handlu i Usług
 • Katedra Logistyki Morskiej
 • Katedra Nauk Humanistycznych
 • Katedra Organizacji Usług Turystyczno-Hotelarskich
 • Katedra Systemów Informacyjnych
 • Katedra Technologii i Organizacji Żywienia
 • Katedra Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością

Baza dydaktyczno-naukowaEdytuj

 • trzy aule
 • szereg mniejszych sal dydaktycznych i seminaryjnych
 • wielofunkcyjna sala konferencyjna
 • laboratoria komputerowe
 • laboratorium towaroznawcze
 • laboratoriami technologiczne
 • laboratorium chemiczne

Działalność naukowo-badawczaEdytuj

Katedry funkcjonujące na Wydziale prowadzą następujące rodzaje badań:

 • granty KBN,
 • badania statutowe,
 • badania własne związane z rozwojem naukowym,
 • badania własne związane z procesem dydaktycznym,
 • prace badawczo-rozwojowe dla potrzeb praktyki.

PrzypisyEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj