Wysoczyzna Leszczyńska

Wysoczyzna Leszczyńska (318.11) – część Niziny Południowowielkopolskej

Wysoczyzna Leszczyńska
Mapa regionu
Prowincja Niż Środkowoeuropejski
Podprowincja Niziny Środkowopolskie
Makroregion Nizina Południowowielkopolska
Mezoregion Wysoczyzna Leszczyńska
Zajmowane
jednostki
administracyjne
Polska:
województwo wielkopolskie,
województwo lubuskie,
województwo dolnośląskie

PołożenieEdytuj

Znajduje się pomiędzy pojezierzem Sławskim i Krzywińskim na północy a Pradoliną Głogowską na zachodzie, Kotliną Żmigrodzką na południu oraz Wysoczyzną Kaliską na wschodzie.

GospodarkaEdytuj

Wysoczyzna Leszczyńska charakteryzuje się wysokimi plonami zbóż, buraków cukrowych liczną obsadą bydła i trzody chlewnej. Dobre warunki do rozwoju rolnictwa powodują korzystne warunki klimatyczne, ale także wysoka kultura rolna (kwalifikacje rolników, odpowiednia mechanizacja prac polowych i odpowiednie nawożenie).