Załom (potamologia)

Załom – forma terenu oddzielająca od siebie sąsiadujące ze sobą terasy rzeczne.