Zawiasowce (ryby)

Zawiasowce (łac. Arthrodira) – rząd wymarłych szczękowców z gromady ryb pancernych, których szczątki odkryto w słodkowodnych i morskich osadach z okresu dewońskiego (ok. 408-360 mln. lat temu). Wczesne zwierzęta były silnie opancerzonymi rybami o spłaszczonym ciele. Miały puste w środku zakrzywione ku dołowi kolce barkowe, którymi mogły zaczepiać się o podłoże lub pomagać sobie podczas poruszania się po dnie. Późniejsze zwierzęta, np. przedstawiciele Coccosteina, były słabiej opancerzone niż Arctolepis, a ich czaszka łączyła się z pancerzem tułowiowym stawami po bokach, umożliwiającymi ruchy głowy. Drapieżniki te miały kostne szczęki uzbrojone w ostre wyrostki podobne do kłów z przodu i w krawędzie tnące z tyłu. Tylna część ciała, wraz z ogonem, była nieopancerzona. Kolce barkowe zmalały, a u niektórych form zanikły.

Zawiasowce
Arthrodira
Ilustracja
Dunkleosteus (Arthrodira)
Systematyka
Domena eukarionty
Królestwo zwierzęta
Typ strunowce
Podtyp kręgowce
Nadgromada żuchwowce
Gromada ryby pancerne
Rząd zawiasowce


← mln lat temu
Zawiasowce (ryby)
←4,6 mld 541 485 443 419 359 299 252 201 145 66 23 2