Zespół awaro-didojski

Zespół awaro-didojski – grupa blisko z sobą spokrewnionych języków kaukaskich, używanych przez ludność w południowym Dagestanie oraz (częściowo) w północnym Azerbejdżanie.

Obok określenia zespół awaro-didojski, używa się także terminów zespół ando-awaro-didojski, języki ando-awaro-didojskie lub grupa awaro-didojska.

W zespole awaro-didojskim wyróżnia się następujące podgrupy: