Zespół długiego QT

Zespół długiego QT – grupa nieprawidłowości elektrokardiograficznych, związanych z wydłużeniem odstępu QT. Mogą być wrodzone (wrodzone zespoły długiego QT) lub, częściej nabyte, związana z przyjmowaniem określonych leków.

Zapis EKG z wydłużonym odstępem QT (QTc = 477 ms)

Wrodzone zespoły długiego QT:

Nabyte zespoły długiego QT w związku z lekami, takimi jak:

Wydłużenie QT sprzyja wystąpieniu groźnych dla życia arytmii komorowych: migotania komór i wielokształtnego częstoskurczu komorowego typu torsade de pointes.

Bibliografia

edytuj

Zobacz też

edytuj