Zespół skrzelowo-uszno-nerkowy

Zespół skrzelowo-uszno-nerkowy (zespół BOR, ang. branchio-oto-renal syndrome, zespół oskrzelowo-uszno-nerkowy, zespół Melnicka-Frasera; OMIM #113650) – dziedziczna autosomalnie dominująco choroba obejmująca nerki, uszy i szyję. Choroba została zdefiniowana po raz pierwszy w 1975 roku, choć pierwsze opisy zespołu objawów związanych z BOR pojawiły się już w połowie XIX wieku. W zależności od objawów choroba ta jest zwykle wykrywana tuż po urodzeniu lub w okresie dzieciństwa (zdarzają się jednak przypadki znacznie późniejszego wykrycia). Do niedawna w europejskiej nefrologii klasyfikowano wiele przypadków zespołu BOR jako zespół Alporta.

13-miesięczny chłopiec z objawami zespołu BOR. Lewe ucho prawidłowo rozwinięte; w obrębie prawego ucha: atrezja przewodu słuchowego oraz nieprawidłowo rozwinięta małżowina uszna.
Dziewczynka z zespołem BOR, obustronna przetoka szyjna

Historia Edytuj

Choroba została po raz pierwszy dokładnie opisana w 1975 przez M. Melnicka, a w 1978 przez F. C. Frasera. Po raz pierwszy jednak zbliżone objawy opisał w 1878 Paget.

Genetyka Edytuj

Choroba występuje z częstością 1:40 000 żywych urodzeń. Przyczyna genetyczna została potwierdzona tylko w niespełna 50% przypadków (wynika to jednak głównie z przyczyn technicznych, w szczególności w wypadku dużych delecji). Są nią mutacje w genach regulatorowych:

 • EYA1 (zlokalizowany na chromosomie 8, [8q13.3]), ponad 100 typów mutacji odpowiedzialnych za BOR, mutacje są podzielone na trzy główne grupy (izoforma A, B i C) (wykryto u 38–40,5% chorych),
 • SIX1 (zlokalizowany na chromosomie 14, [14q23.1]), przynajmniej cztery typy mutacji odpowiedzialne za BOR (wykryto u 5% chorych),
 • SIX5 (zlokalizowany na chromosomie 19, [19q13.32]), przynajmniej cztery typy mutacji odpowiedzialne za BOR (wykryto u ponad 1% chorych).

W wypadku genów EYA1 i SIX1 niektóre mutacje wywołują objawy zespołu skrzelowo-usznego (BO lub BOS). Z powodu podobnych mutacji i nakładających się w wielu przypadkach objawów wielu badaczy uznaje oba te zespoły za przejaw zespołu BOR/BO. Do tej pory nie wiadomo, dlaczego niektóre mutacje w tych genach wywołują objawy nerkowe, a inne nie.

W ponad 90% przypadków choroby (w których wykryto mutacje) mutacja jest dziedziczona, w pozostałych jest to mutacja de novo. Penetracja tych mutacji wynosi ponad 90%. Zmiany fenotypowe są jednak różnie nasilone i zwykle występują tylko dwa lub trzy objawy główne.

W zależności od genu, którego zmutowana forma wywołuje objawy, dzieli się czasem zespół BOR lub BOR/BO(S) na trzy typy:

 • BOR1 (EYA1) (lub BOS1),
 • BOR2 (SIX5),
 • BOR3 (SIX1) (w tym przypadku znacznie częściej mówi się jednak o BOS3).

Diagnostyka Edytuj

Obejmuje:

 • wygląd twarzy, uszu i ich okolic,
 • wygląd szyi, USG szyi,
 • wygląd jamy ustnej (głównie podniebienia),
 • badanie funkcji i budowy nerek: (skład i ilość moczu, USG nerek) tomografia komputerowa,
 • badania słuchu,
 • badanie genetyczne.

Objawy Edytuj

Objawy urologiczne Edytuj

 • jedno- lub dwustronna hipodysplazja, hipoplazja lub rzadziej aplazja (lub agenezja) nerek (z następową niewydolnością nerek w ok. 6% przypadków, czasem prowadzi nawet do ESRD); Może występować nerka rozdwojona; czasem występuje wtórne wodonercze. 69% chorych wykazuje nieprawidłową budowę nerek, u 15% wpływają one na ich funkcje. W badaniu USG kora nerki jest zwykle hyperechogeniczna.
 • zaburzenia budowy moczowodu (gł. rozdwojony moczowód).

Inne objawy Edytuj

 
Przetoka szyjna
 • zaburzenia w budowie małżowin usznych (małżowiny w kształcie kielicha, brak małżowin; 39% chorych),
 • występowanie dołków przedusznych lub zausznych akrochordonów (82% chorych),
 • stenozy lub atrezje przewodu słuchowego,
 • zaburzenia w budowie ucha środkowego (zwykle unieruchomione strzemiączko),
 • zaburzenia w budowie ucha wewnętrznego (przerost ślimaka lub kanałów półkolistych, dysplazja Mondiniego),
 • głuchota o różnym nasileniu (93% chorych; może być to głuchota przewodzeniowa, odbiorcza lub mieszana; 2% dzieci z głęboką głuchotą cierpi na zespół BOR, BOR jest drugą najczęstszą autosomalnie dominująco dziedziczoną przyczyną niedosłuchu/głuchoty u dzieci po zespole Waardenburga);
 • cysty lub przetoki po bokach szyi (w miejscach związanych z przebiegiem embrionalnych łuków gardłowych; przetoki występują u 49% chorych; cysty lub przetoki u 60%);
 • stenozy lub atrezje przewodu łzowego,
 • obniżona masa ciała i asteniczny wygląd,
 • długa, pociągła lub asymetryczna twarz,
 • małe i wąskie podniebienie,
 • rozszczepienie podniebienia,
 • rozdwojenie języczka,
 • wyraźnie nieprawidłowy zgryz;

objawy pojawiające się rzadko:

 • występowanie tkanek ślinianki w przewodzie usznym,
 • krótkowzroczność,
 • porażenie mięśni twarzy.

Kryteria Edytuj

Aby można było zdiagnozować chorobę, chory musi spełniać:

 • przynajmniej trzy duże kryteria,
 • dwa duże i przynajmniej dwa małe,
 • jedno duże kryterium i mieć przynajmniej jednego krewnego pierwszego stopnia spełniającego kryteria BOR.

Zestaw kryteriów Edytuj

1) Pierwszorzędowe

A) Duże:

 • głuchota,
 • dołeczki przeduszne,
 • zaburzenia budowy/funkcji nerek,
 • zaburzenia rozwojowe związane z łukiem gardłowym (głównie cysty i przetoki).

B) Małe:

 • zaburzenia budowy ucha zewnętrznego,
 • zaburzenia budowy ucha środkowego,
 • zaburzenia budowy ucha wewnętrznego,
 • zauszne akrochordony,
 • inne (zaburzenia budowy podniebienia, asymetria twarzy itd.).

2) Drugorzędowe (obejmują zaburzenia niecharakterystyczne)

Różnicowanie Edytuj

W diagnostyce różnicowej należy uwzględnić inne rzadkie choroby genetyczne:

Leczenie Edytuj

 
Ucho zewnętrzne i jego okolica przed operacją plastyczną
 
Ta sama pacjentka po operacji

Leczenie w zespole BOR koncentruje się na kilku głównych problemach:

 • operacyjne leczenie cyst i przetok szyi (możliwość infekcji; szczególnie w przypadku przetok);
 • leczenie dysfunkcji nerek:
 • leczenie lub rehabilitacja głuchoty:
  • aparaty słuchowe,
  • czasem operacyjne (w wypadku zwężeń lub braku przewodu słuchowego), przy zachowaniu struktur ucha środkowego i wewnętrznego, w anomaliach ślimaka należy rozważyć wszczepienie implantu,
 • chirurgiczne leczenie anomalii małżowiny usznej.

Zobacz też Edytuj

Linki zewnętrzne Edytuj