Znaki poziome

znaki drogowe umieszczone na nawierzchni jezdni

Znaki poziomeznaki drogowe umieszczone na nawierzchni jezdni w postaci linii, strzałek, napisów i innych symboli. Znaki drogowe poziome są barwy białej lub żółtej. Jeżeli na drodze są umieszczone znaki barwy białej i żółtej wskazujące różny sposób zachowania, to kierujący jest zobowiązany stosować się do znaków barwy żółtej. Umieszczone na jezdni punktowe elementy odblaskowe barwy czerwonej wyznaczają prawą krawędź jezdni. Lewa krawędź jezdni oraz pasy ruchu mogą być oznaczone punktowymi elementami odblaskowymi barwy białej lub żółtej.

Znak Informacja Szczegóły[1]
Znak P-1.svg P-1: linia pojedyncza przerywana Znak w którym kreski są krótsze od przerw lub równe przerwom, wyznacza pasy ruchu. Znak P-1 o podwójnej szerokości, w którym kreski i przerwy są równe, informuje ponadto, że wyznaczony pas ruchu jest pasem: ruchu powolnego, zanikającym albo przeznaczonym wyłącznie dla pojazdów wyjeżdżających na inną drogę lub jezdnię.

Odmiany P-1

znak Informacja
P-1a- P-1a linia pojedyncza przerywana-długa
P-1b- P-1b linia pojedyncza przerywana-krótka
P-1c- P-1c linia pojedyncza przerywana-wydzielająca
P-1d- P-1d linia pojedyncza przerywana-prowadząca wąska
P-1e- P-1e linia pojedyncza przerywana-prowadząca szeroko
Znak P-2.svg
P-2: linia pojedyncza ciągła Znak ten oddziela pasy ruchu o tym samym kierunku i oznacza ponadto zakaz przejeżdżania przez tę linię i najeżdżania na nią.

Odmiany P-2

znak Informacja
P-2a linia pojedyncza ciągła-wąska
Znak P-2b- P-2b linia pojedyncza ciągła-szeroka
Znak P-3.svg
P-3: linia jednostronnie przekraczalna Znak ten oznacza zakaz przejeżdżania przez tę linię od strony linii ciągłej i najeżdżania na nią, z wyjątkiem powrotu po wyprzedzaniu na położony przy linii przerywanej pas ruchu zajmowany przed wyprzedzaniem.

Odmiany P-3

znak Informacja
P-3a linia jednostronnie przekraczalna-długa
P-3b- P-3b linia jednostronnie przekraczalna-krótka
Znak P-4.svg
P-4: linia podwójna ciągła Znak ten rozdziela pasy ruchu o kierunkach przeciwnych i oznacza zakaz przejeżdżania przez tę linię i najeżdżania na nią.
Znak P-5.svg
P-5: linia podwójna przerywana Linia znajdująca się między skrzyżowaniami po obu stronach pasa ruchu, oznacza pas o zmiennym kierunku ruchu otwieranym i zamykanym sygnałami świetlnymi nadawanymi przez sygnalizator S-4.
Sygnalizator S-4.svg
Znak P-6.svg
P-6: linia ostrzegawcza Linia, w której kreski są dłuższe od przerw, rozdziela pasy ruchu i uprzedza o zbliżaniu się do linii, przez którą przejeżdżanie jest zabronione, lub do miejsca niebezpiecznego.

Odmiany P-6

znak Informacja
P-6a- P-6a linia ostrzegawcza-naprowadzająca
Znak P-7a.svg
P-7a: linia krawędziowa przerywana Znak ten wyznacza krawędź jezdni.

Odmiany P-7a

znak Informacja
Znak P-7a.svg
P-7a linia krawędziowa-przerywana szeroka
P-7b- P-7b linia krawędziowa ciągła
P-7c- P-7c linia krawędziowa-przerywana wąska
P-7d- P-7d Linia krawędziowa ciągła wąska
Znak P-7b.svg
P-7b: linia krawędziowa ciągła Znak ten oznacza zakaz wjazdu na pobocze kierującemu pojazdem samochodowym.

Odmiany P-7b

znak Informacja
Znak P-7b.svg
P-7b linia krawędziowa-ciągła szeroka
P-7d linia krawędziowa-ciągła wąska
Znak P-8a.svg
P-8a: strzałka kierunkowa na wprost Znak ten oznacza, że jazda z pasa ruchu, na którym są umieszczone, jest dozwolona tylko w kierunku wskazanym strzałką; połączone symbole znaków P-8a, P-8b lub P-8c oznaczają zezwolenie na ruch w kierunkach wskazanych strzałkami kierunkowymi.
Znak P-8b.svg
P-8b: strzałka kierunkowa do skręcania Znak ten oznacza, że jazda z pasa ruchu, na którym są umieszczone, jest dozwolona tylko w kierunku wskazanym strzałką; połączone symbole znaków P-8a, P-8b lub P-8c oznaczają zezwolenie na ruch w kierunkach wskazanych strzałkami kierunkowymi. Ponadto umieszczona na jezdni strzałka zezwalająca na skręcanie w lewo ze skrajnego lewego pasa ruchu oznacza także zezwolenie na zawracanie, chyba że jest to zabronione znakiem B-23 lub ruch jest kierowany sygnalizatorem S-3.

Odmiany P-8b

znak Informacja
Znak P-8b.svg
P-8b strzałka kierunkowa w lewo
Znak P-8d.svg
P-8d strzałka kierunkowa w prawo
Znak P-8c.svg
P-8c: strzałka kierunkowa do zawracania Znak ten oznacza, że jazda z pasa ruchu, na którym są umieszczone, jest dozwolona tylko w kierunku wskazanym strzałką; połączone symbole znaków P-8a, P-8b lub P-8c oznaczają zezwolenie na ruch w kierunkach wskazanych strzałkami kierunkowymi.
Znak P-9.svg
P-9: strzałka naprowadzająca Znak ten oznacza nakaz wjazdu na sąsiedni pas ruchu wskazany strzałką; nie dotyczy to kierujących pojazdami, dla których jest przeznaczony dalszy odcinek pasa ruchu.

Odmiany P-9

znak Informacja
Znak P-9.svg
P-9a strzałka naprowadzająca w lewo
Znak P-9b.svg
P-9b strzałka naprowadzająca w prawo
Znak P-10.svg
P-10: przejście dla pieszych Znak ten oznacza miejsce przejścia dla pieszych.
Znak P-11.svg
P-11: przejazd dla rowerzystów Znak ten oznacza miejsce przejazdu dla rowerzystów.
Znak P-12.svg
P-12: linia bezwzględnego zatrzymania - stop Znak ten wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu w związku ze znakami pionowymi B-20 lub B-32.
Znak P-13.svg
P-13: linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów Znak ten wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu w celu ustąpienia pierwszeństwa wynikającego ze znaku pionowego A-7.
Znak P-14.svg
P-14: linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów Znak ten wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu na skrzyżowaniu, przed przejściem dla pieszych lub przed sygnałem świetlnym. Znak bywa również stosowany do oznaczenia miejsca zatrzymania na skrzyżowaniu równorzędnym i nie powinien być mylony ze znakiem P-13.
Znak P-15.svg
P-15: trójkąt podporządkowania Znak ten potwierdza oznakowanie wlotu drogi podporządkowanej z trójkątów na skrzyżowanie znakami pionowymi odpowiednio A-7 "ustąp pierwszeństwa".
Znak P-16.svg
P-16: napis stop Znak ten potwierdza oznakowanie wlotu drogi podporządkowanej z linii bezwzględnego zatrzymania na skrzyżowanie znakami pionowymi odpowiednio B-20 "stop".
Znak P-17.svg
P-17: linia przystankowa Znak ten wyznacza na jezdni miejsce przystanku pojazdów określonych w §51 i oznacza, że zakaz zatrzymywania się innych pojazdów na przystanku obowiązuje na całej długości linii.
Znak P-18.svg
P-18: stanowisko postojowe Znak ten wyznacza miejsce przeznaczone do postoju pojazdów.
Znak P-19.svg
P-19: linia wyznaczająca pas postojowy Znak ten wyznacza pas przeznaczony na postój pojazdów wzdłuż krawędzi jezdni lub oddziela od niej zatokę postojową.
Znak P-20.svg
P-20: koperta Znak ten wyznacza stanowisko postojowe zastrzeżone dla określonego rodzaju pojazdów.
Znak P-21.svg
P-21: powierzchnia wyłączona Znak ten oznacza powierzchnię drogi, na którą wjazd i zatrzymanie są zabronione.
Znak P-22.svg
P-22: BUS Znak ten oznacza pas ruchu przeznaczony dla ruchu pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób.
Znak P-23.svg
P-23: rower Znak ten oznacza drogę lub jej część (pas ruchu) przeznaczoną dla ruchu rowerów jednośladowych.
Znak P-24.svg
P-24: miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej Znak ten oznacza, że stanowisko postojowe, na którym znak umieszczono, jest przeznaczone dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz dla kierującego pojazdem przewożącego taką osobę.
Znak P-25.svg
P-25: próg zwalniający Znak ten oznacza wypukłość na jezdni zastosowaną w celu spowolnienia ruchu pojazdów. Nie stawia się tego znaku przed progami zwalniającymi złożonymi z segmentów barwy naprzemiennie czarnej i żółtej.
Znak P-26.png
P-26: piesi Znak ten oznacza drogę dla pieszych.
Znak P-27.svg
P-27: kierunek i tor ruchu roweru Znak ten wskazuje kierującemu rowerem tor ruchu roweru na jezdni i określa kierunek jego ruchu.

PrzypisyEdytuj

  1. znaki poziome. [dostęp 2017-03-31].