Arystofanes z Bizancjum

Arystofanes z Bizancjum (ok. 257 – ok. 180 p.n.e.) – grecki filolog.

Był synem oficera wojsk najemnych[1]. Uczeń Eratostenesa i nauczyciel Arystarcha z Samotraki. Ok. roku 197 p.n.e. został piątym z kolei kustoszem Biblioteki Aleksandryjskiej[2].

Do jego najważniejszych dzieł należą O kurtyzanach w Attyce oraz krytyczne wydania dzieł Homera. Przypisuje się mu również wprowadzenie zapisu akcentów w piśmie greckim.

Przypisy edytuj

  1. A. Świderkówna: Hellenika, dz. cyt., s. 176.
  2. Według bardziej wiarygodnych źródeł ok. 195 p.n.e. przejął po Eratostenesie kierownictwo Biblioteką jako czwarty w kolejności (A. Świderkówna: Hellenika, dz. cyt., s. 176 i 177; Słownik pisarzy antycznych, dz. cyt., s. 87).

Bibliografia edytuj

  • Guy Rachet: Słownik cywilizacji greckiej. Katowice: Wydawnictwo "Książnica", 2004, ISBN 83-7132-919-9
  • Słownik pisarzy antycznych (red. A. Świderkówna). Warszawa: Wiedza Powszechna, 2001, s. 87-88 ISBN 83-214-1199-1
  • Anna Świderkówna: Hellenika. Wizerunek epoki od Aleksandra do Augusta. Warszawa: PIW, 1978