Barbara Agnieszka brzeska

Barbara Agnieszka (ur. 24 lutego 1593 r., zm. 24 lipca 1631 r.) – księżniczka legnicko-brzeska. Córka księcia Brzegu i Legnicy Joachima Fryderyka i Anny Marii ks. Anhaltu. Jesienią 1620 r. została żoną pana stanowego Żmigrodu Hansa Ulryka Schaffgotscha (zm. 1635 r.).

Genealogia
Jerzy II Brzeski
ur. 18 VII 1523
zm. 7 V 1586
Barbara Hohenzollern 1)
ur. 10 VIII 1527
zm. 2 I 1595
Joachim Ernest ks. Anhaltu
ur. 21 X 1536
zm. 6 (16) XII 1586
Agnieszka hr. Barby
ur. 23 VI 1540
zm. 27 XI 1569
         
     
  Joachim Fryderyk Brzeski
ur. 29 IX 1550
zm. 25 III 1602
Anna Maria
ur. 13 VI 1561
zm. 11 XI 1605
     
   
Hans Ulrich von Schaffgotsch
ur. 28 VIII 1595
zm. 23 VII 1635
OO   18 X 1620
Barbara Agnieszka
ur. 24 II 1593
zm. 24 VII 1631
                   
                   
                   
Anna Elżbieta 2)
 ur. 11 II 1622
 zm. 11 IV 1650
 
Krzysztof Leopold
 ur. 8 IV 1623
 zm. 30 VI 1703
 
Hans Ulryk 3)
 ur. 19 VI 1624
 zm. 2 VI 1660
 
Jerzy Rudolf
 ur. 17 I 1626
 zm. 15 IV 1630
 
Adam Gotard
 ur. 7 X 1627
 zm. 1641
 
                   
Gotard Franciszek 4)
 ur. 7 VII 1629
 zm. 4 V 1668
 
  1. córka elektora brandenburskiego Joachima II Hektora i Magdaleny Wettyn
  2. żona wojewody malborskiego Jakuba Wejhera, założyciela Wejherowa
  3. otrzymał polski indygenat w 1652 r.
  4. genealog, badacz związków rodu Schaffgotschów z dynastiami europejskimi, kanonik wrocławski

Literatura edytuj

  • Arkadiusz Kuzio-Podrucki, Schaffgotschowie. Zmienne losy śląskiej arystokracji, Bytom 2007, ISBN 978-83-923733-1-5