Beskidy Zachodnie (513.4-5, słow. Západné Beskydy) – makroregion położony w obrębie Zewnętrznych Karpat Zachodnich, którego średnie wysokości nad poziomem morza oscylują pomiędzy 600 a 1400 m n.p.m. (wyjątek to masyw Pilska i masyw Babiej Góry, które przekraczają 1500 m n.p.m.).

Beskidy Zachodnie
ilustracja
Mapa regionu
Zasięg regionu w obrębie Polski
Megaregion

Region Karpacki

Prowincja

Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem Zachodnim i Północnym

Podprowincja

Zewnętrzne Karpaty Zachodnie

Makroregion

Beskidy Zachodnie

Zajmowane
jednostki
administracyjne

Czechy
kraj zliński
kraj morawsko-śląski
Słowacja
kraj żyliński
kraj preszowski
Polska
woj. śląskie
woj. małopolskie

W skład Beskidów Zachodnich wchodzą:

W zaktualizowanej regionalizacji Polski z 2018 roku pominięto wyróżniane przez Kondrackiego mikroregiony 513.55–57 jako znajdujące się w całości poza granicami kraju, natomiast w makroregionie Beskidy Zachodnie wydzielono dodatkowe jednostki:

W regionalizacji słowackiej szeroko rozumiany Beskid Żywiecki (Beskid Żywiecko-Kisucki oraz Beskid Żywiecko-Orawski) a także Góry Kisuckie i Magura Orawska zaliczane są tzw. Beskidów Średnich (Stredné Beskydy). Zgodnie z tym podziałem do Beskidów Zachodnich należą dopiero mezoregiony Międzygórze Jabłonkowsko-Koniakowskie, Beskid Morawsko-Śląski i Turzovská vrchovina[3].

W tej części Beskidów wyróżnia się od 2 do 5 pięter krajobrazowych:

Przypisy

edytuj
  1. a b c Jerzy Solon i inni, Physico-geographical mesoregions of Poland: Verification and adjustment of boundaries on the basis of contemporary spatial data, „Geographia Polonica”, 91, Warszawa: IGiPZ PAN, 2018, s. 143-170, ISSN 2300-7362, OCLC 1570648 (ang.).
  2. Jerzy Kondracki, Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, 29 września 2009.
  3. Dušan Kočický, Boris Ivanič, Geomorfologické členenie Slovenska [online] [dostęp 2024-05-08] [zarchiwizowane z adresu 2018-06-19].