Beskidy Zachodnie

Beskidy Zachodnie (513.4-5, słow. Západné Beskydy) – makroregion położony w obrębie Zewnętrznych Karpat Zachodnich, którego średnie wysokości nad poziomem morza oscylują pomiędzy 600 a 1400 m n.p.m. (wyjątek to masyw Pilska i masyw Babiej Góry, które przekraczają 1500 m n.p.m.).

Beskidy Zachodnie
ilustracja
Mapa regionu
Megaregion Region Karpacki
Prowincja Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem Zachodnim i Północnym
Podprowincja Zewnętrzne Karpaty Zachodnie
Makroregion Beskidy Zachodnie
Zajmowane
jednostki
administracyjne
Czechy
kraj zliński
kraj morawsko-śląski
Słowacja
kraj żyliński
kraj preszowski
Polska
woj. śląskie
woj. małopolskie

W skład Beskidów Zachodnich wchodzą:

Nieco inaczej dzielą Beskidy Słowacy – tam Góry Kisuckie oraz m.in. Beskid Żywiecki zaliczone są do Beskidów Środkowych. Wyróżniają również u siebie także Beskidy Słowackie (Slovenské Beskydy), w skład których wchodzą Oravské Beskydy i Kysucké Beskydy – J. Kondracki uznaje je za południową część Beskidu Żywieckiego. Również czeska regionalizacja jest różna od polskiej.

W tej części Beskidów wyróżnia się od 2 do 5 pięter krajobrazowych: