Charakterystyka filtru

Charakterystyka filtru (ściślej: charakterystyka częstotliwościowa filtru) – funkcja opisująca własności filtru liniowego w dziedzinie częstotliwości lub wykres tej funkcji. Wykres charakterystyki obrazuje zmiany parametrów dowolnego sygnału sinusoidalnego pomiędzy wejściem a wyjściem filtru w zależności od częstotliwości tego sygnału, a więc również zmiany wszystkich składowych widma sygnału bardziej złożonego niż sinusoidalny. Innymi słowy, charakterystyka filtru pokazuje jak filtr kształtuje widmo dowolnego sygnału, który przez niego przechodzi.

Wyznaczanie charakterystykiEdytuj

Charakterystykę filtru można otrzymać wykreślając dany aspekt (np. moduł, argument lub jego pochodną) zespolonej transmitancji widmowej względem częstotliwości.

Typy charakterystyk filtrówEdytuj

  1. Charakterystyka amplitudowa – pokazuje zmiany amplitudy sygnału względem częstotliwości.
  2. Charakterystyka fazowa – pokazuje zmiany fazy sygnału względem częstotliwości.
  3. Charakterystyka amplitudowo-fazowa – pokazuje równoczesne zmiany amplitudy i fazy sygnału.
  4. Charakterystyka opóźnienia – pokazuje, jakie opóźnienie (przesunięcie fazowe lub opóźnienie grupowe) wnosi filtr dla sygnałów lub składowych sinusoidalnych o różnych częstotliwościach.

Zobacz teżEdytuj