Chemiczna analiza ilościowa

zespół technik stosowanych w chemii analitycznej umożliwiających określenie ilości badanej substancji chemicznej

Chemiczna analiza ilościowa – zespół technik stosowanych w chemii analitycznej umożliwiających poznanie liczbowej wartości (w odpowiednich jednostkach miary, np. w gramach, molach, valach lub innych i ich (pod)wielokrotnościach) składu chemicznego badanych mieszanin związków chemicznych. Jest wiele specyficznych metod analizy ilościowej wykorzystywanych w zależności od chemicznych lub fizycznych właściwości badanych substancji.

Zobacz teżEdytuj