Wielokrotność

pojęcie arytmetyki i algebry

Wielokrotność – termin używany w algebrze w kilku podobnych, ale różnych znaczeniach.

Definicje edytuj

 • W matematyce elementarnej, wielokrotność liczby naturalnej   to każda liczba   postaci   gdzie   jest liczbą naturalną[1]. Definiuje się też całkowite wielokrotności liczby   jako liczby   postaci   gdzie   jest liczbą całkowitą[2].
 • W teorii podzielności powiemy, że element   pierścienia całkowitego   jest wielokrotnością elementu   tegoż pierścienia, jeśli   dla pewnego   (zobacz Gleichgewicht 1983 ↓, s. 283). W tym kontekście, jeśli   jest wielokrotnością   (w pierścieniu  ) to mówimy też, że   jest dzielnikiem  
 • W teorii grup, wielokrotnościami elementu   w grupie   nazywamy elementy postaci   (  składników)[3].

Przykłady edytuj

W matematyce elementarnej edytuj

 • Wielokrotności liczby 5 to liczby 5, 10, 15, 20 itd. Wszystkie te liczby są wielokrotnościami liczby 5 w sensie pierścienia liczb całkowitych (i teorii podzielności w tym pierścieniu).
 • Liczby   są całkowitymi wielokrotnościami liczby   Warto zwrócić uwagę, że wszystkie te liczby są też wielokrotnościami   w sensie grupy addytywnej liczb rzeczywistych  

W teorii pierścieni edytuj

 • 125 jest wielokrotnością -5 w pierścieniu liczb całkowitych.
 • W pierścieniu   wielomianów o współczynnikach zespolonych, wielomian   jest wielokrotnością wielomianu   (bowiem  ).
 • Jeśli pierścień   jest ciałem oraz   to wszystkie elementy   są wielokrotnościami   w sensie teorii pierścieni.

W teorii grup edytuj

 • W grupie S3, permutacja   jest wielokrotnością   bowiem
 

Wspólna wielokrotność edytuj

Wspólna wielokrotność liczb naturalnych   i   jest to taka liczba   która jest wielokrotnością liczby   i jest wielokrotnością liczby   to znaczy istnieją takie liczby   należące do zbioru liczb naturalnych, że   i  

Przykład

Wspólnymi wielokrotnościami liczb 4 i 6 są liczby: 12, 24, 36, 48 itd.

 
 

Najmniejsza ze wspólnych wielokrotności to najmniejsza wspólna wielokrotność. Każde dwie liczby naturalne mają nieskończenie wiele wspólnych wielokrotności.

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

 1. wielokrotność, [w:] Encyklopedia PWN [dostęp 2021-10-02].
 2. Matematyka, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990 (Encyklopedia szkolna), s. 311, ISBN 83-02-02551-8.
 3. Gleichgewicht 1983 ↓, s. 30.

Bibliografia edytuj