Christifideles laici

Christifideles laiciadhortacja papieża Jana Pawła II opublikowana w roku 1988.

Christifideles laici
Ilustracja
Autor Jan Paweł II
Tematyka dokument papieski
Typ utworu adhortacja apostolska
Wydanie oryginalne
Miejsce wydania Watykan
Język łacina
Data wydania 1988
Wydawca Libreria Editrice Vaticana

Była owocem obrad VII Zwyczajnego Zgromadzenia Synodu Biskupów, które odbywało się w Rzymie od 1 października do 30 października 1987. Dokument był nawiązaniem do II soboru watykańskiego i jego konstytucji dogmatycznej Lumen gentium oraz dekretu o statusie świeckich w strukturze Kościoła Apostolicam actuositatem.

Kościół jako wspólnota ludzi ochrzczonych i wierzących widzi szczególne miejsce laikatu w swojej działalności i funkcjonowaniu. Świeccy winni się angażować w życie wspólnoty zarówno w wymiarze powszechnym jak i lokalnym (osobista świętość, życie parafii, polityka, małżeństwo, rodzina, ewangelizacja, kultura). W sposób szczególny została podkreślona rola kobiet w misji Kościoła [1].

Jan Paweł II podpisał dokument w Rzymie 30 grudnia 1988, w Uroczystość Świętej Rodziny. Był to jedenasty rok jego pontyfikatu[2].

Dokument papieski składa się z wprowadzenia, pięciu obszernych rozdziałów, apelu i modlitwy do Bogarodzicy. Pełny tytuł dokumentu:

Posynodalna adhortacja apostolska Christifideles laici Ojca Świętego Jana Pawła II o powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie dwadzieścia lat po Soborze Watykańskim II

Główne tematyEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Stanisław Nagy, Wstęp do Adhortacji Apostolskich Jana Pawła II, w: Jan Paweł II, Dzieła zebrane. Tom II - Adhortacje, Kraków 2006, 9.
  2. Jan Paweł II, Christifideles laici, w: www.nowypapiez.wiara.pl, dn. 29 czerwca 2007.

Linki zewnętrzneEdytuj