Cykliczny guanozyno-3′,5′-monofosforan

związek chemiczny

Cykliczny guanozyno-3′,5′-monofosforan (cGMP) – organiczny związek chemiczny z grupy nukleotydów, cykliczny guanozynomonofosforan, zawierający grupę fosforanową łączącą pozycje 3′-O i 5′-O. Związek ten bierze udział w wielu reakcjach biochemicznych jako element transdukcji sygnału.

Cykliczny guanozyno-3′,5′-monofosforan
Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny C10H12N5O7P
Masa molowa 345,21 g/mol
Wygląd biały proszek[1]
Identyfikacja
Numer CAS 7665-99-8
PubChem 24316
DrugBank DB02315
Podobne związki
Podobne związki cAMP
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)

cGMP jest syntezowany w procesie katalizy przez cyklazę guanylową (GC) z GTP.

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Cykliczny guanozyno-3′,5′-monofosforan (nr G7504) – karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich (Merck KGaA) na obszar Polski.