Czechosłowackie monety obiegowe

Czechosłowackie monety obiegowemonety emitowane przez czechosłowacki bank centralny lub jego odpowiednik w latach 1922–1938 oraz 1946–1992 o nominałach korony (Kč bądź Kčs), halerza (h) lub ich wielokrotności. Wzór monet w tym okresie zmieniał się wielokrotnie, także w następstwie modyfikacji urzędowej nazwy kraju oraz herbu państwowego. Ponadto wobec wahań siły czechosłowackiej korony część monet – mimo zachowania dotychczasowego wzoru – w kolejnych latach wytwarzano w różnych rozmiarach i z różnych stopów.

Monety o nominale 5 Kč: miedzioniklowa wg wzoru z 1925 roku, srebrna z 1928 roku oraz niklowa z 1938 roku

Pierwsza i druga republika (1919–1939)

edytuj
 
Moneta o nominale 1 Kč według wzoru z 1922 roku

Pierwsza seria czechosłowackich monet została zaprojektowana przez Otakara Španiela[1]. Składały się na nią numizmaty o nominałach 2[2], 5[3], 10[4], 20[5] i 50 h[6] oraz 1 Kč[7]. Na awersie każdej z nich widniało godło małego herbu państwowego – wspięty czeski koronowany lew o podwójnym ogonie, niosący na piersi herb Słowacji – krzyż na trójwzgórzu[8]. Rewers monet o nominałach 2, 5 i 10 h zdobił wizerunek praskiego Mostu Karola[9]. Na monecie 20-halerzowej umieszczono sierp oraz pięć kłosów zboża przewiązanych razem z gałązką lipową[5]. Na rewersie monety o nominale 50 h znalazły się związane razem dwie gałązki lipy oraz sześć kłosów zboża[6], zaś na monecie o dwukrotnie wyższym nominale – ocierająca pot z czoła żniwiarka[7]. Pierwsze partie tych monet wybito w latach 1921 (20 i 50 h), 1922 (10 h i 1 Kč) oraz 1923 (2 i 5 h). Do obiegu trafiły w roku wybicia lub w kolejnym[8].

Następnie w 1925 roku rozpoczęto bicie monety o nominale 5 Kč, wytwarzanej początkowo z miedzioniklu[10], od 1928 roku ze srebra[11], a od 1937 roku z niklu[12]. Jej projektantem był Otto Gutfreund, a na rewersie widniała nowoczesna fabryka z dwoma kominami i wieżą szybową[13].

W 1930 i 1933 roku wybito pierwsze srebrne monety o nominałach odpowiednio 10 i 20 Kč, których projektantem był Jaroslav Horejc[8][14][15]. Awers obu przedstawiał stylizowany średni herb państwowy[8]. Na rewersie monety 10-koronowej umieszczono postać kobiecą wraz z symbolami przemysłu i rolnictwa[16]. Na monecie o nominale 20 Kč znalazły się trzy podające sobie ręce postacie męskie z młotem (przemysł), pługiem (rolnictwo) i kaduceuszem (handel)[17]. Ponadto w 1933 roku wyemitowano monety o nominale 25 h zaprojektowane przez Otakara Španiela[8][18].

W 1938 roku uchwalono ustawę przewidującą m.in. bicie srebrnych monet o nominale 50 Kč, jednak nigdy nie doszło do ich emisji[19].

nominał emisja wycofanie stop średnica
[mm]
masa
[g]
rant przypisy
2 halerze 1924 1928 cynk 17 2 gładki [20][21][22][23][2][24]
5 halerzy 1923 • 1941 CM
• 1942 S
mosiądz 16 1,67 gładki [20][25][26][27][28][3][29]
10 halerzy 1923[a] • 1940 S
• 1941 CM
• 1947 CS
mosiądz 18 2 gładki [20][30][31][32][27][33][34][4][35]
20 halerzy 1922[a] • 1940 S
• 1941 CM
• 1953 CS
miedzionikiel 20 3,33 gładki [36][37][38][27][28][33][39][5][40]
25 halerzy 1933 • 1940 S
• 1941 CM
miedzionikiel 21 4 ząbkowany [41][42][43][27][39][18][44]
50 halerzy 1922[a] • 1941 CM, S
• 1953 CS
miedzionikiel 22 5 ząbkowany [36][37][38][28][27][33][39][6][45]
1 korona 1922[a] • 1941 CM, S
• 1947 CS
miedzionikiel 25 6,67 ząbkowany [36][46][47][28][48][33][49][7][50]
5 koron 1925 1931 miedzionikiel 30 10 ząbkowany [51][52][13][53][10][54]
1929 • 1939 S
• 1953 CS
srebro 27 7 dekorowany
〜 × 〜
[55][16][56][28][39][11][57]
1938[a] • 1939 S
• 1941 CM
• 1947 CS
nikiel 27 8 dekorowany
〜 × 〜
[58][59][48][28][33][49][12][60]
10 koron 1931 • 1940 S
• 1953 CS
srebro 30 10 ząbkowany [55][16][61][39][14][62]
20 koron 1934 1953 srebro 34 12 dekorowany
〜 × 〜
[41][17][39][15][63]

Powojenna Czechosłowacja (1945–1960)

edytuj
 
Moneta o nominale 1 Kčs według wzoru z 1957 roku

W lipcu 1945 roku przywrócono do obrotu przedwojenne monety o nominałach 10, 20, 50 h oraz 1 i 5 Kčs[33], jednocześnie dopuszczając tymczasowo posługiwanie się koronami Protektoratu Czech i Moraw oraz koronami tisowskiej Słowacji. Ich demonetyzacja nastąpiła w znacznej mierze w 1947 roku[49][34], jednak z części z nich można było korzystać jeszcze w 1951 roku[64][65]. Wkrótce przystąpiono do bicia – według przedwojennego wzoru – nowej partii monet, które z uwagi na powojenną sytuację gospodarczą kraju wytwarzano nie tylko z tańszych stopów metali, ale też w wyraźnie mniejszych rozmiarach[1].

W 1946 roku rozpoczęto bicie monet o nominale 1 Kčs, a rok później 20 i 50 h – według projektu Španiela sprzed 25 lat[66][67][68]. Począwszy od roku 1950 (1 Kčs) i 1951 (20 h, 50 h) wszystkie je wytwarzano z aluminium[69][70][71]. W 1952 roku wybito aluminiową monetę o przedwojennym wzorze 5 Kč, jednak wobec zbliżającej się reformy walutowej nigdy nie trafiła ona do obiegu[72]. Ponadto w 1947 roku wyemitowano niewystępującą dotąd w obrocie monetę o nominale 2 Kčs. Na jej rewersie znalazł się portret Janosika według projektu Josefa Wagnera[73]. Ustawa z 1948 roku wprowadzała do systemu monetarnego Czechosłowacji monetę o nominale 50 Kčs[74], która jednak ostatecznie nie została wyemitowana.

Po zmianach ustrojowych w 1953 roku przystąpiono do emisji nowej serii aluminiowych monet o nominałach 1, 3, 5, 10 i 25 h. Ich awers nie różnił się od wzoru z lat 20., jednak na rewersie prócz nominału monety umieszczono wieniec z lipowych gałązek oraz socjalistyczną pięcioramienną gwiazdę[39]. Wobec wpływu polityki Związku Radzieckiego w obiegu pojawiły się nietypowe dla terenów Czechosłowacji monety o wartościach nominalnych 3 i 25 halerzy, które zastąpiły tradycyjne monety dwu- i dwudziestohalerzowe[1]. Cztery lata później rozpoczęto bicie wykonanej z brązalu monety o nominale 1 Kčs. Wzór jej rewersu – przedstawiający postać kobiecą z lipową sadzonką – zaprojektowała Marie Uchytilová[75].

nominał emisja wycofanie stop średnica
[mm]
masa
[g]
rant przypisy
20 halerzy 1948 1953 mosiądz 18 2 gładki [76][39][67][77]
1951 1953 aluminium 16 0,5 gładki [78][39][70][79]
50 halerzy 1947 1953 mosiądz 20 3 gładki [80][39][68][81]
1951 1953 aluminium 18 0,67 gładki [82][39][71][83]
1 korona 1946 1953 miedzionikiel 21 4,5 ząbkowany [84][39][66][85]
1950 1953 aluminium 21 1,33 ząbkowany [86][39][69][87]
2 korony 1947 1953 miedzionikiel 23,5 6 ząbkowany [88][39][73][89]
5 koron aluminium 23,5 1,67 ząbkowany [72][90][91]
1 halerz 1953 1993 C, S aluminium 16 0,5 gładki [39][92][93][94][95][96]
3 halerze 1953 1976 aluminium 18 0,66 gładki [39][92][97][98][99]
5 halerzy 1953 1978 aluminium 20 0,8 gładki [39][92][100][101][102]
10 halerzy 1953 1977 aluminium 22 1,18 ząbkowany [39][92][103][104][105]
25 halerzy 1953 1972 aluminium 24 1,43 ząbkowany [39][92][106][107][108]
1 korona 1957 1993 C, S brązal 23 4 ząbkowany [109][110][111][112][75][113]

Czechosłowacka Republika Socjalistyczna (1960–1990)

edytuj
 
Moneta o nominale 1 Kčs według wzoru z 1961 roku

Po uchwaleniu w 1960 roku konstytucji ČSSR, a co za tym idzie zmianie urzędowej nazwy kraju oraz herbu państwowego, niezbędne stało się dostosowanie do nowej symboliki także wyglądu czechosłowackich monet. Serią rozporządzeń z lat 1961–1962 przyjęto nowy wzór awersu, zawierający nowy emblemat państwowy oraz nazwę „Czechosłowacka Republika Socjalistyczna” w legendzie[114][115][116]. W 1963 roku rozpoczęto także bicie w mosiądzu monet o nominale 50 h o wyglądzie zbliżonym do pozostałych monet zdawkowych[117][118]. Ponadto w latach 1965 i 1966 rozpoczęto emisję wykonanych z miedzioniklu monet o wyższych nominałach – odpowiednio 3 i 5 Kčs. Rewers monety 3-koronowej zaprojektowali Zdeněk Kolářský i Eduard Hajek. Przedstawiał on ułożony na tle wstęgi kwiat, utworzony przez przypominające pięcioramienną gwiazdę liście lipy[119][120]. Projekt monety o nominale 5 Kčs został opracowany przez Jiříego Harcubę. Przedstawiał on żurawie budowlane, pięcioramienną gwiazdę oraz stylizowany kwiat[121][122].

W latach 70. rozpoczęto emisję nowej serii czechosłowackich drobnych monet, których projektantem był František David[1]. Na ich wzór składały się charakterystycznie nakładające się na siebie cyfry i litery tworzące nominał numizmatów, umieszczone pod pięcioramienną gwiazdą. W 1972 roku wprowadzono do obiegu monetę o nominale 20 h[123][124], 1974 – 10 h[125][126], 1977 – 5 h[127][128], a w 1978 – 50 h[129][130]. Także w 1972 roku rozpoczęto bicie monet o nominale 2 Kčs, na których rewersie umieszczono sierp, młot i pięcioramienną gwiazdę, ułożone na wstęgach układających się w stylizowany liść lipy. Wzór zaprojektował Jozef Nálepa[124][131].

nominał emisja wycofanie stop średnica
[mm]
masa
[g]
rant przypisy
1 halerz 1962 1993 C, S aluminium 16 0,5 gładki [115][93][94][132][133]
3 halerze 1962 1976 aluminium 18 0,66 gładki [116][97][134][135]
5 halerzy 1962 1978 aluminium 20 0,8 gładki [116][100][136][137]
10 halerzy 1961 1977 aluminium 22 1,18 ząbkowany [114][103][138][139]
25 halerzy 1962 1972 aluminium 24 1,43 ząbkowany [116][106][140][141]
50 halerzy 1963 1979 mosiądz 21,5 3 ząbkowany [142][118][143][117][144]
1 korona 1961 1993 C, S brązal 23 4 ząbkowany [114][111][112][145][146]
3 korony 1965 1972 miedzionikiel 23,5 5,5 dekorowany
× 〜 × 〜
[147][120][106][119][148]
5 koron 1966 1993 C, S miedzionikiel 26 7 dekorowany
~~
[147][122][149][150][121][151]
5 halerzy 1977 1993 C, S aluminium 16,2 0,75 gładki [128][93][94][127][152]
10 halerzy 1974 1993 C, S aluminium 18,2 0,9 gładki [126][153][154][125][155]
20 halerzy 1972 1993 C, S mosiądz 19,5 2,6 ząbkowany [124][156][157][123][158]
50 halerzy 1978 1993 C, S miedzionikiel 20,8 3,2 ząbkowany [130][159][112][129][160]
2 korony 1972 1993 C, S miedzionikiel 24 6 dekorowany
× ⬥ × ⬥
[124][161][150][131][162]

Czeska i Słowacka Republika Federacyjna (1990–1992)

edytuj
 
Moneta o nominale 1 Kčs według wzoru z 1991 roku

Zmiana nazwy kraju w marcu 1990 roku oraz przyjęcie miesiąc później nowego herbu Republiki raz jeszcze zmusiły czechosłowackie władze do modyfikacji obowiązującego wzoru monet obiegowych. Utrzymano oficjalny status ośmiu monet: pięciu drobnych (w tym o nominale 1 h według wzoru z 1953 roku) oraz grubych o nominałach 1, 2 i 5 Kčs. Z rewersu monet zdawkowych oraz monety o nominale 5 Kčs usunięto pięcioramienną gwiazdę; podobnie na monecie o nominale 2 Kčs socjalistyczne symbole zastąpiono liściem lipy. Bez zmian pozostał rewers monety o nominale 1 Kčs. Na awersie wszystkich z nich zamieszczono skrót urzędowej nazwy państwa, „ČSFR”, oraz aktualny herb kraju[163] według projektu Miroslava Rónaia[1][8].

nominał emisja wycofanie stop średnica
[mm]
masa
[g]
rant przypisy
1 halerz 1991 1993 C, S aluminium 16 0,5 gładki [163][93][94][164][165]
5 halerzy 1991 1993 C, S aluminium 16,2 0,75 gładki [163][93][94][166][167]
10 halerzy 1991 1993 C, S aluminium 18,2 0,9 gładki [163][153][154][168][169]
20 halerzy 1991 1993 C, S mosiądz 19,5 2,6 ząbkowany [163][156][157][170][171]
50 halerzy 1991 1993 C, S miedzionikiel 20,8 3,2 ząbkowany [163][159][112][172][173]
1 korona 1991 1993 C, S brązal 23 4 ząbkowany [163][111][112][174][175]
2 korony 1991 1993 C, S miedzionikiel 24 6 dekorowany
× ⬥ × ⬥
[163][161][150][176][177]
5 koron 1991 1993 C, S miedzionikiel 26 7 dekorowany
~~
[163][149][150][178][179]

Zobacz też

edytuj
 1. a b c d e Moneta ponownie wprowadzona do obiegu w 1945 roku.

Przypisy

edytuj
 1. a b c d e Jaroslav Moravec, Sbohem padesátihaléři, sbohem dvacetikoruno! – část 1 [online], Narodowy Bank Czeski, 1 lipca 2014 [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2018-05-11] (cz.).
 2. a b Ľudovít Malinovský sr., ČSR 2 h 1923 Karlov most [online], coins.lmsystem.sk [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2016-05-27] (słow.).
 3. a b Ľudovít Malinovský sr., ČSR 5 h 1923 Karlov most [online], coins.lmsystem.sk [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2016-05-27] (słow.).
 4. a b Ľudovít Malinovský sr., ČSR 10 h 1922 Karlov most [online], coins.lmsystem.sk [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2016-04-13] (słow.).
 5. a b c Ľudovít Malinovský sr., ČSR 20 h 1922 Snop klasov [online], coins.lmsystem.sk [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2016-05-27] (słow.).
 6. a b c Ľudovít Malinovský sr., ČSR 50 h 1921 Zväzky klasov [online], coins.lmsystem.sk [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2016-04-13] (słow.).
 7. a b c Ľudovít Malinovský sr., ČSR 1 Kč 1922 Žena so snopom [online], coins.lmsystem.sk [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2017-05-03] (słow.).
 8. a b c d e f Jaroslav Moravec, Jak se český lev na mincích měnil a moravská orlice v kraňskou převtělila – část 1 (1919–1939) [online], Narodowy Bank Czeski, 9 maja 2014 [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2018-05-11] (cz.).
 9. Jaroslav Moravec, Karel IV. na našich platidlech – část 1 [online], Narodowy Bank Czeski, 13 maja 2016 [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2016-07-21] (cz.).
 10. a b Ľudovít Malinovský sr., ČSR 5 Kč 1925 Továreň [online], coins.lmsystem.sk [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2016-04-13] (słow.).
 11. a b Ľudovít Malinovský sr., ČSR 5 Kč 1928 Továreň [online], coins.lmsystem.sk [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2016-04-13] (słow.).
 12. a b Ľudovít Malinovský sr., ČSR 5 Kč 1937 Továreň [online], coins.lmsystem.sk [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2016-04-13] (słow.).
 13. a b Vyhláška Bankovního úřadu ministerstva financí ze dne 17. července 1925 o vydání pětikorun kovových, „Sbírka zákonů”, č. 169/1925 Sb. (čá 68/1925), epravo.cz, 23 lipca 1925 [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2018-05-11] (cz.).
 14. a b Ľudovít Malinovský sr., ČSR 10 Kč 1930 Žena s lipou [online], coins.lmsystem.sk [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2017-05-03] (słow.).
 15. a b Ľudovít Malinovský sr., ČSR 20 Kč 1933 Tri postavy [online], coins.lmsystem.sk [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2017-05-04] (słow.).
 16. a b c Vládní nařízení ze dne 14. září 1928 o stříbrných pětikorunách a desetikorunách, „Sbírka zákonů”, č. 167/1928 Sb. (čá 56/1928), epravo.cz, 3 października 1928 [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2018-05-11] (cz.).
 17. a b Vládní nařízení (II) ze dne 12. března 1934 o zevní úpravě nové stříbrné dvacetikoruny a dosavadních mincí stříbrných po 5 a 10 Kč, „Sbírka zákonů”, č. 48/1934 Sb. (čá 21/1934), epravo.cz, 15 marca 1934 [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2018-05-11] (cz.).
 18. a b Ľudovít Malinovský sr., ČSR 25 h 1932 Veľká dvadsaťpäťka [online], coins.lmsystem.sk [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2016-05-28] (słow.).
 19. Zákon ze dne 18. května 1938 o soustavě drobných peněz, „Sbírka zákonů”, č. 101/1938 Sb. (čá 34/1938), epravo.cz, 23 maja 1938 [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2018-05-11] (cz.).
 20. a b c Zákon ze dne 22. června 1922 o ražbě dalších drobných mincí, „Sbírka zákonů”, č. 195/1922 Sb. (čá 67/1922), epravo.cz, 22 lipca 1922 [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2018-05-11] (cz.).
 21. Vládní nařízení ze dne 13. března 1924 o vydání dvouhaléřů měny československé, „Sbírka zákonů”, č. 55/1924 Sb. (čá 55/1924), epravo.cz, 17 marca 1924 [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2018-05-11] (cz.).
 22. Vyhláška Bankovního úřadu ministerstva financí ze dne 13. března 1924 o vydání dvouhaléřů měny československé, „Sbírka zákonů”, č. 56/1924 (čá 55/1924), epravo.cz, 17 marca 1924 [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2018-05-11] (cz.).
 23. Vyhláška ministra financí ze dne 4. září 1928 o stažení dvouhaléřů, „Sbírka zákonů”, č. 154/1928 Sb. (čá 52/1928), epravo.cz, 15 września 1928 [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2018-05-11] (cz.).
 24. Czechosłowacja 2 halerze, 1923-1925 [online], ucoin.net [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2018-01-08] (pol.).
 25. Vládní nařízení ze dne 7. srpna 1923 o vydání pětníků měny československé, „Sbírka zákonů”, č. 166/1923 Sb. (čá 73/1923), epravo.cz, 10 sierpnia 1923 [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2018-05-15] (cz.).
 26. Vyhláška bankovního úřadu ministerstva financí ze dne 7. srpna 1923 o vydání pětníků měny československé, „Sbírka zákonů”, č. 167/1923 Sb. (čá 73/1923), epravo.cz, 10 sierpnia 1923 [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2018-05-11] (cz.).
 27. a b c d e Vyhláška ministra financí ze dne 9. července 1941 o stažení drobných mincí korunové měny po 50, 25 a 20 haléřích ze spěže (bronzu) niklové a po 10 a 5 haléřích ze směsi mědi se zinkem, jakož i o zkrácení výměnné lhůty korunových mincí a niklových pětikorun, „Sbírka zákonů”, č. 267/1941 Sb. (čá 88/1941), epravo.cz, 15 lipca 1941 [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2018-05-11] (cz.).
 28. a b c d e f Marcel Pecník, Peňažníctvo na Slovensku v rokoch 1939-1945, [w:] Slovenská republika 1939-1945 očami mladých historikov, Bańska Bystrzyca: Uniwersytet Mateja Bela, 2005, s. 67 [dostęp 2018-05-16] [zarchiwizowane z adresu 2018-05-15] (słow.).
 29. Czechosłowacja 5 halerzy, 1923-1938 [online], ucoin.net [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2017-12-25] (pol.).
 30. Vládní nařízení ze dne 15. února 1923 o vydání desetníků měny československé, „Sbírka zákonů”, č. 30/1923 Sb. (čá 14/1923), epravo.cz, 17 lutego 1923 [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2018-05-11] (cz.).
 31. Vyhláška bankovního úřadu ministerstva financí ze dne 15. února 1923 o vydání desetníků měny československé, „Sbírka zákonů”, č. 31/1923 Sb. (čá 14), epravo.cz, 17 lutego 1924 [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2018-05-11] (cz.).
 32. Vyhláška ministra financií zo dňa 9. januára o vzatí z obehu desaťhalierových minci česko-slovenských, „Slovenský zákonník”, č. 1 (čiástka 1/1940), 11 stycznia 1940 (słow.).
 33. a b c d e f Vyhláška ministra financí ze dne 4. července 1945 o obnovení platnosti drobných mincí československé měny po 5 K z čistého niklu, po 1 K, 50 a 20 haléřích ze spěže (bronzu) niklové a po 10 haléřích ze směsi mědi se zinkem, „Sbírka zákonů”, č. 24/1945 Sb. (čá 11/1945), epravo.cz, 12 lipca 1945 [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2018-05-11] (cz.).
 34. a b Vyhláška ministra financí ze dne 29. listopadu 1947 o stažení některých drobných mincí československé měny, „Sbírka zákonů”, č. 199/1947 Sb. (čá 94/1947), epravo.cz, 10 grudnia 1947 [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2018-05-11] (cz.).
 35. Czechosłowacja 10 halerzy, 1922-1938 [online], ucoin.net [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2018-01-08] (pol.).
 36. a b c Zákon ze dne 1. března 1921 o ražbě drobných mincí, „Sbírka zákonů”, č. 94/1921 Sb. (čá 23/1921), epravo.cz, 19 marca 1921 [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2018-05-11] (cz.).
 37. a b Nařízení vlády republiky Československé ze dne 16. února 1922 o vydání prvních drobných mincí měny československé po 20 a 50 haléřích, „Sbírka zákonů”, č. 47/1922 Sb. (čá 15/1922), epravo.cz, 18 lutego 1922 [dostęp 2018-05-16] [zarchiwizowane z adresu 2018-05-16] (cz.).
 38. a b Vyhláška Bankovního úřadu ministerstva financí ze dne 16. února 1922 o vydání prvních drobných mincí měny československé po 20 a 50 haléřích, „Sbírka zákonů”, č. 48/1922 Sb. (čá 15/1922), epravo.cz, 18 lutego 1922 [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2018-05-11] (cz.).
 39. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s Zákon ze dne 30. května 1953 o peněžní reformě, „Sbírka zákonů”, č. 41/1953 Sb. (čá 25/1953), epravo.cz, 30 maja 1953 [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2018-05-11] (cz.).
 40. Czechosłowacja 20 halerzy, 1921-1938 [online], ucoin.net [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2018-01-15] (pol.).
 41. a b Zákon ze dne 9. června 1932 o nové soustavě drobných peněz, „Sbírka zákonů”, č. 94/1932 Sb. (čá 33/1932), epravo.cz, 27 czerwca 1932 [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2018-05-11] (cz.).
 42. Vládní nařízení (I) ze dne 28. dubna 1933 o zevní úpravě nového pětadvacetníku a dosavadních mincí po 5, 10, 20, 50 haléřích a 1 Kč, „Sbírka zákonů”, č. 67/1932 Sb. (čá 25/1932), epravo.cz, 29 kwietnia 1933 [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2018-05-11] (cz.).
 43. Vyhláška ministra financií zo dňa 9. januára o vzatí z obehu dvadsaťpäťhalierových minci česko-slovenských, „Slovenský zákonník”, č. 2 (čiástka 1/1940), 11 stycznia 1940 (słow.).
 44. Czechosłowacja 25 halerzy, 1933 [online], ucoin.net [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2018-01-08] (pol.).
 45. Czechosłowacja 50 halerzy, 1921-1931 [online], ucoin.net [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2017-12-28] (pol.).
 46. Nařízení vlády republiky Československé ze dne 26. května 1922 o vydání korunových mincí měny československé, „Sbírka zákonů”, č. 155/1922 Sb. (čá 50/1922), epravo.cz, 29 maja 1922 [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2018-05-11] (cz.).
 47. Vyhláška Bankovního úřadu ministerstva financí ze dne 26. května 1922 o vydání korunových mincí měny československé, „Sbírka zákonů”, č. 156/22 Sb. (čá 50/1922), epravo.cz, 29 maja 1922 [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2018-05-11] (cz.).
 48. a b Vyhláška ministra financí ze dne 5. května 1941 o stažení korunových mincí a niklových pětikorun, „Sbírka zákonů”, č. 164/1941 Sb. (čá 51/1941), epravo.cz, 9 maja 1941 [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2018-05-11] (cz.).
 49. a b c Vyhláška ministra financí ze dne 6. května 1947 o stažení některých drobných mincí československé měny, „Sbírka zákonů”, č. 73/1947 Sb. (čá 37/1947), epravo.cz, 17 maja 1947 [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2018-05-11] (cz.).
 50. Czechosłowacja 1 korona, 1922-1938 [online], ucoin.net [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2017-12-04] (pol.).
 51. Zákon ze dne 25. září 1924 o ražbě pětikorun, „Sbírka zákonů”, č. 218/1924 Sb. (čá 110/1924), epravo.cz, 25 października 1924 [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2018-05-11] (cz.).
 52. Vládní nařízení ze dne 17. července 1925 o vydání pětikorun kovových, „Sbírka zákonů”, č. 168/1925 Sb. (čá 68/1925), epravo.cz, 23 lipca 1925 [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2018-05-11] (cz.).
 53. Vyhláška ministra financí ze dne 24. března 1931 o stažení niklových pětikorun, „Sbírka zákonů”, č. 46/1931 Sb. (čá 21/1931), epravo.cz, 31 marca 1931 [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2018-05-11] (cz.).
 54. Czechosłowacja 5 koron, 1925-1927 [online], ucoin.net [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2018-01-15] (pol.).
 55. a b Zákon ze dne 22. června 1928 o soustavě drobných mincí, „Sbírka zákonů”, č. 103/1928 Sb. (čá 35/1928), epravo.cz, 9 lipca 1928 [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2018-05-11] (cz.).
 56. Vyhláška ministra financí ze dne 10. září 1929 o vydání stříbrných pětikorun, „Sbírka zákonů”, č. 129/1929 Sb. (čá 47/1929), epravo.cz, 14 września 1929 [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2018-05-11] (cz.).
 57. Czechosłowacja 5 koron, 1928-1932 [online], ucoin.net [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2018-01-08] (pol.).
 58. Zákon ze dne 11. března 1937, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 9. června 1932, č. 94 Sb. z. a n., o nové soustavě drobných peněz, „Sbírka zákonů”, č. 36/1937 Sb. (čá 14/1937), epravo.cz, 20 marca 1937 [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2018-05-11] (cz.).
 59. Vyhláška ministra financí ze dne 22. dubna 1938 o vydání niklových pětikorun, „Sbírka zákonů”, č. 88/1938 Sb. (čá 27/1938), epravo.cz, 28 kwietnia 1938 [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2018-05-11] (cz.).
 60. Czechosłowacja 5 koron, 1937-1938 [online], ucoin.net [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2018-01-13] (pol.).
 61. Vyhláška ministra financí ze dne 5. června 1931 o vydání stříbrných desetikorun obyčejných, „Sbírka zákonů”, č. 94/1931 Sb. (čá 44/1931), epravo.cz, 12 czerwca 1931 [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2018-05-11] (cz.).
 62. Czechosłowacja 10 koron, 1930-1933 [online], ucoin.net [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2017-12-24] (pol.).
 63. Czechosłowacja 20 koron, 1933-1934 [online], ucoin.net [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2018-01-02] (pol.).
 64. Vyhláška ministra financí ze dne 9. února 1948 o stažení některých drobných mincí československé měny, „Sbírka zákonů”, č. 18/1948 Sb. (čá 8/1948), zakonyprolidi.cz, 21 lutego 1948 [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2018-05-11] (cz.).
 65. Vyhláška ministra financí ze dne 6. prosince 1951 o stažení některých drobných mincí, „Sbírka zákonů”, č. 101/1951 Sb. (čá 49/1951), epravo.cz, 26 grudnia 1951 [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2018-05-11] (cz.).
 66. a b Ľudovít Malinovský sr., ČSR 1 Kčs 1946 Žena so snopom [online], coins.lmsystem.sk [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2017-05-03] (słow.).
 67. a b Ľudovít Malinovský sr., ČSR 20 h 1947 Snop klasov [online], coins.lmsystem.sk [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2017-05-03] (słow.).
 68. a b Ľudovít Malinovský sr., ČSR 50 h 1947 Zväzky klasov [online], coins.lmsystem.sk [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2017-05-03] (słow.).
 69. a b Ľudovít Malinovský sr., ČSR 1 Kčs 1950 Žena so snopom [online], coins.lmsystem.sk [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2017-05-03] (słow.).
 70. a b Ľudovít Malinovský sr., ČSR 20 h 1951 Snop klasov [online], coins.lmsystem.sk [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2017-05-03] (słow.).
 71. a b Ľudovít Malinovský sr., ČSR 50 h 1951 Zväzky klasov [online], coins.lmsystem.sk [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2017-05-03] (słow.).
 72. a b Ľudovít Malinovský sr., ČSR 5 Kčs 1951 Továreň [online], coins.lmsystem.sk [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2017-05-03] (słow.).
 73. a b Ľudovít Malinovský sr., ČSR 2 Kčs 1947 Jánošík [online], coins.lmsystem.sk [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2017-05-03] (słow.).
 74. Zákon ze dne 11. března 1948 o platidlech československé měny, „Sbírka zákonů”, č. 39/1948 Sb. (čá 18/1948), epravo.cz, 9 kwietnia 1948 [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2018-05-11] (cz.).
 75. a b Ľudovít Malinovský sr., ČSR 1 Kčs 1957 Žena sadí lipu [online], coins.lmsystem.sk [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2017-05-02] (słow.).
 76. Vyhláška ministra financí ze dne 19. května 1948 o ražbě a vydání dvacetníků, „Sbírka zákonů”, č. 109/1948 Sb. (čá 43/1948), epravo.cz, 29 maja 1948 [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2018-05-11] (cz.).
 77. Czechosłowacja 20 halerzy, 1947-1950 [online], ucoin.net [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2018-01-13] (pol.).
 78. Vyhláška ministra financí ze dne 10. října 1951 o ražbě a vydání hliníkových dvacetníků, „Sbírka zákonů”, č. 79/1951 Sb. (čá 42/1951), epravo.cz, 22 października 1951 [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2018-05-11] (cz.).
 79. Czechosłowacja 20 halerzy, 1951-1952 [online], ucoin.net [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2018-01-15] (pol.).
 80. Vyhláška ministra financí ze dne 12. března 1947 o ražbě a vydání padesátníků, „Sbírka zákonů”, č. 33/1947 Sb. (čá 18/1947), epravo.cz, 25 marca 1947 [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2018-05-11] (cz.).
 81. Czechosłowacja 50 halerzy, 1947-1950 [online], ucoin.net [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2018-01-11] (pol.).
 82. Vyhláška ministra financí ze dne 10. srpna 1951 o ražbě a vydání hliníkových padesátníků, „Sbírka zákonů”, č. 72/1951 Sb. (čá 37/1951), epravo.cz, 1 września 1951 [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2018-05-11] (cz.).
 83. Czechosłowacja 50 halerzy, 1951-1953 [online], ucoin.net [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2018-01-16] (pol.).
 84. Vyhláška ministra financí ze dne 17. dubna 1946 o ražbě a vydání mincí po 1 Kčs, „Sbírka zákonů”, č. 73/1946 Sb. (čá 36/1646), epravo.cz, 25 kwietnia 1946 [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2018-05-11] (cz.).
 85. Czechosłowacja 1 korona, 1946-1947 [online], ucoin.net [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2018-01-12] (pol.).
 86. Vyhláška ministra financí ze dne 27. února 1950 o ražbě a vydání mincí po 1 Kčs z hliníku, „Sbírka zákonů”, č. 22/1950 Sb. (čá 10/1950), epravo.cz, 17 marca 1950 [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2018-05-11] (cz.).
 87. Czechosłowacja 1 korona, 1950-1953 [online], ucoin.net [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2018-01-13] (pol.).
 88. Vyhláška ministra financí ze dne 21. května 1947 o ražbě a vydání dvoukorun, „Sbírka zákonů”, č. 78/1947 Sb. (čá 39/1947), epravo.cz, 27 maja 1947 [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2018-05-11] (cz.).
 89. Czechosłowacja 2 korony, 1947-1948 [online], ucoin.net [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2018-01-13] (pol.).
 90. Czechosłowacja 5 koron, 1952 [online], ucoin.net [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2017-07-10] (pol.).
 91. Raritní československá mince 5 Kčs 1952, [w:] Radek Havel, Raritní československé oběžné mince, Praga: AUREA Numismatika, 2013, ISBN 978-80-260-3794-1 [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2016-04-24] (cz.).
 92. a b c d e Vyhláška ministra financí ze dne 30. května 1953 o vydání peněz vzoru 1953, „Sbírka zákonů”, č. 45/1953 Sb. (čá 27/1953), epravo.cz, 30 maja 1953 [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2018-05-11] (cz.).
 93. a b c d e Vyhláška České národní banky ze dne 12. března 1993 o vydání mincí po 50 Kč vzoru 1993 a o ukončení platnosti mincí po 1 haléři a po 5 haléřích československé měny a jejich výměně, „Sbírka zákonů”, č. 101/1993 Sb. (čá 28/1993), epravo.cz, 19 marca 1993 [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2018-05-11] (cz.).
 94. a b c d e Vyhláška Národnej banky Slovenska z 23. júla 1993 o stiahnutí mincí po 1 halieri vzoru 1953, 1962 a 1991 a mincí po 5 halieroch vzoru 1977 a 1991 z obehu, „Zbierka zákonov”, č. 163/1993 Z. z. (čá 43/1993), zakonypreludi.sk, 28 lipca 1993 [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2018-05-11] (słow.).
 95. Ľudovít Malinovský sr., ČSR 1 h 1953 Jeden halier [online], coins.lmsystem.sk [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2016-04-13] (słow.).
 96. Czechosłowacja 1 halerz, 1953-1960 [online], ucoin.net [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2017-12-31] (pol.).
 97. a b Vyhláška Federálního ministerstva financí ze dne 7. listopadu 1975 o stažení mincí po 3 haléřích, „Sbírka zákonů”, č. 131/1975 Sb. (čá 31/1975), epravo.cz, 28 listopada 1953 [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2018-05-11] (cz.).
 98. Ľudovít Malinovský sr., ČSR 3 h 1953 Tri haliere [online], coins.lmsystem.sk [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2017-05-02] (słow.).
 99. Czechosłowacja 3 halerze, 1953-1954 [online], ucoin.net [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2018-01-15] (pol.).
 100. a b Vyhláška Federálního ministerstva financí ze dne 25. října 1978 o stažení mincí po 5 haléřích vzoru 1953 a vzoru 1962, „Sbírka zákonů”, č. 124/1978 Sb. (čá 29/1978), epravo.cz, 30 października 1978 [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2018-05-11] (cz.).
 101. Ľudovít Malinovský sr., ČSR 5 h 1953 Päť halierov [online], coins.lmsystem.sk [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2017-05-02] (słow.).
 102. Czechosłowacja 5 halerzy, 1953-1955 [online], ucoin.net [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2018-01-14] (pol.).
 103. a b Vyhláška Federálního ministerstva financí ze dne 21. září 1977 o stažení mincí po 10 haléřích vzoru 1953 a vzoru 1961, „Sbírka zákonů”, č. 66/1977 Sb. (čá 22/1977), epravo.cz, 3 listopada 1977 [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2018-05-11] (cz.).
 104. Ľudovít Malinovský sr., ČSR 10 h 1953 Desať halierov [online], coins.lmsystem.sk [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2017-05-02] (słow.).
 105. Czechosłowacja 10 halerzy, 1953-1958 [online], ucoin.net [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2017-12-23] (pol.).
 106. a b c Vyhláška ministra financí Československé socialistické republiky ze dne 24. srpna 1972 o stažení mincí po 25 haléřích a 3 Kčs a o stažení státovek po 5 Kčs a 3 Kčs, „Sbírka zákonů”, č. 63/1972 Sb. (čá 19/1972), epravo.cz, 11 września 1972 [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2018-05-11] (cz.).
 107. Ľudovít Malinovský sr., ČSR 25 h 1953 Dvadsaťpäť halierov [online], coins.lmsystem.sk [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2017-05-02] (słow.).
 108. Czechosłowacja 25 halerzy, 1953-1954 [online], ucoin.net [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2018-01-13] (pol.).
 109. Vládní nařízení ze dne 23. července 1957 o doplnění soustavy zákonných peněz mincemi 1 Kčs, „Sbírka zákonů”, č. 47/1957 Sb. (čá 24/1957), epravo.cz, 16 sierpnia 1957 [dostęp 2018-11-30] [zarchiwizowane z adresu 2018-11-30] (cz.).
 110. Vyhláška ministra financí ze dne 23. července 1957 o vydání mincí 1 Kčs, „Sbírka zákonů”, č. 48/1957 Sb. (čá 24/1957), epravo.cz, 16 sierpnia 1957 [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2018-05-11] (cz.).
 111. a b c Vyhláška České národní rady ze dne 4. května 1993 o vydání mincí po 1 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 1 Kčs a jejich výměně, „Sbírka zákonů”, č. 141/1993 Sb. (čá 38/1993), epravo.cz, 12 maja 1993 [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2018-05-11] (cz.).
 112. a b c d e Vyhláška Národnej banky Slovenska z 10. septembra 1993 o stiahnutí mincí po 50 halieroch vzoru 1978, 1991 a mincí po 1 Kčs vzoru 1957, 1961 a 1991 z obehu, „Zbierka zákonov”, č. 211/1993 Z. z. (čá 55/1993), zakonypreludi.sk, 28 września 1993 [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2018-05-11] (słow.).
 113. Czechosłowacja 1 korona, 1957-1960 [online], ucoin.net [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2018-01-21] (pol.).
 114. a b c Vyhláška ministra financí ze dne 18. listopadu 1961 o vydání bankovek po 10 Kčs, státovek po 5 Kčs a 3 Kčs a mincí po 1 Kčs a 10 haléřích nového vzoru, „Sbírka zákonů”, č. 131/1961 Sb. (čá 62/1961), epravo.cz, 28 listopada 1961 [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2018-05-11] (cz.).
 115. a b Vyhláška ministra financí ze dne 9. dubna 1962 o vydání bankovek po 25 Kčs a mincí po 1 haléři nového vzoru a stažení bankovek po 25 Kčs vzoru 1953, „Sbírka zákonů”, č. 43/1962 Sb. (čá 21/1962), epravo.cz, 29 kwietnia 1962 [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2018-05-11] (cz.).
 116. a b c d Vyhláška ministra financí ze dne 23. listopadu 1962 o vydání bankovek po 100 Kčs a mincí po 25 haléřích, 5 haléřích a 3 haléřích nového vzoru a o stažení bankovek po 10 Kčs vzoru 1953, „Sbírka zákonů”, č. 110/1962 Sb. (čá 59/1962), epravo.cz, 29 listopada 1962 [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2018-05-11] (cz.).
 117. a b Ľudovít Malinovský sr., ČSSR 50 h 1963 Päťdesiat halierov [online], coins.lmsystem.sk [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2017-05-02] (słow.).
 118. a b Vyhláška ministra financí ze dne 15. března 1963 o vydání mincí po 50 haléřích, „Sbírka zákonů”, č. 28/1963 Sb. (čá 15/1963), epravo.cz, 30 marca 1963 [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2018-05-11] (cz.).
 119. a b Ľudovít Malinovský sr., ČSSR 3 Kčs 1965 Kvet so stuhou [online], coins.lmsystem.sk [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2017-05-02] (słow.).
 120. a b Vládní nařízení ze dne 20. října 1965 o doplnění soustavy zákonných peněz mincemi po 3 Kčs a 5 Kčs, „Sbírka zákonů”, č. 106/1965 Sb. (čá 46/1965), epravo.cz, 29 października 1965 [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2018-05-11] (cz.).
 121. a b Ľudovít Malinovský sr., ČSSR 5 Kčs 1966 Päť korún [online], coins.lmsystem.sk [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2017-05-02] (słow.).
 122. a b Vyhláška ministra financí ze dne 13. července 1966 o vydání mincí po 5 Kčs a o vydání pamětních stříbrných desetikorun "VELKÁ MORAVA - 1100 LET", „Sbírka zákonů”, č. 61/1966 Sb. (čá 22/1966), zakonyprolidi.cz, 28 lipca 1966 [dostęp 2019-07-13] [zarchiwizowane z adresu 2019-07-13] (cz.).
 123. a b Ľudovít Malinovský sr., ČSSR 20 h 1972 Dvadsať halierov [online], coins.lmsystem.sk [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2017-05-02] (słow.).
 124. a b c d Vyhláška ministra financí Československé socialistické republiky ze dne 24. srpna 1972 o vydání mincí po 20 haléřích a 2 Kčs, „Sbírka zákonů”, č. 62/1972 Sb. (čá 19/1972), epravo.cz, 11 września 1972 [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2018-05-11] (cz.).
 125. a b Ľudovít Malinovský sr., ČSSR 10 h 1974 Desať halierov [online], coins.lmsystem.sk [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2017-05-02] (słow.).
 126. a b Vyhláška federálního ministerstva financí ze dne 2. srpna 1974 o vydání mincí po 10 haléřích vzoru 1974, „Sbírka zákonů”, č. 82/1974 Sb. (čá 14/1974), epravo.cz, 13 września 1974 [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2018-05-11] (cz.).
 127. a b Ľudovít Malinovský sr., ČSR 5 h 1977 Päť halierov [online], coins.lmsystem.sk [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2017-05-02] (słow.).
 128. a b Vyhláška federálního ministerstva financí ze dne 18. května 1977 o vydání mincí po 5 haléřích vzoru 1977, „Sbírka zákonů”, č. 33/1977 Sb. (čá 10/1977), epravo.cz, 23 maja 1977 [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2018-05-11] (cz.).
 129. a b Ľudovít Malinovský sr., ČSSR 50 h 1978 Päťdesiat halierov [online], coins.lmsystem.sk [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2016-04-13] (słow.).
 130. a b Vyhláška federálního ministerstva financí ze dne 4. září 1978 o vydání mincí po 50 haléřích vzoru 1978, „Sbírka zákonů”, č. 101/1978 Sb. (čá 23/1978), epravo.cz, 5 września 1978 [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2018-05-11] (cz.).
 131. a b Ľudovít Malinovský sr., ČSSR 2 Kčs 1972 Dve koruny [online], coins.lmsystem.sk [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2017-05-02] (słow.).
 132. Ľudovít Malinovský sr., ČSSR 1 h 1962 Jeden halier [online], coins.lmsystem.sk [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2016-04-13] (słow.).
 133. Czechosłowacja 1 halerz, 1962-1986 [online], ucoin.net [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2018-01-16] (pol.).
 134. Ľudovít Malinovský sr., ČSSR 3 h 1962 Tri haliere [online], coins.lmsystem.sk [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2017-05-02] (słow.).
 135. Czechosłowacja 3 halerze, 1962-1963 [online], ucoin.net [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2017-11-28] (pol.).
 136. Ľudovít Malinovský sr., ČSSR 5 h 1962 Päť halierov [online], coins.lmsystem.sk [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2017-05-02] (słow.).
 137. Czechosłowacja 5 halerzy, 1962-1976 [online], ucoin.net [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2017-12-04] (pol.).
 138. Ľudovít Malinovský sr., ČSSR 10 h 1961 Desať halierov [online], coins.lmsystem.sk [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2017-05-02] (słow.).
 139. Czechosłowacja 10 halerzy, 1961-1971 [online], ucoin.net [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2018-01-13] (pol.).
 140. Ľudovít Malinovský sr., ČSSR 25 h 1962 Dvadsaťpäť halierov [online], coins.lmsystem.sk [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2016-04-13] (słow.).
 141. Czechosłowacja 25 halerzy, 1962-1964 [online], ucoin.net [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2018-01-09] (pol.).
 142. Vládní nařízení ze dne 15. března 1963 o doplnění soustavy zákonných peněz mincemi po 50 haléřích, „Sbírka zákonů”, č. 28/1963 Sb. (čá 15/1963), epravo.cz, 30 marca 1963 [dostęp 2019-06-24] [zarchiwizowane z adresu 2019-06-24] (cz.).
 143. Vyhláška federálního ministerstva financí ze dne 20. listopadu 1979 o stažení mincí po 50 haléřích vzoru 1963, „Sbírka zákonů”, č. 139/1979 Sb. (čá 27/1979), epravo.cz, 19 grudnia 1979 [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2018-05-11] (cz.).
 144. Czechosłowacja 50 halerzy, 1963-1971 [online], ucoin.net [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2017-12-05] (pol.).
 145. Ľudovít Malinovský sr., ČSSR 1 Kčs 1961 Žena sadí lipu [online], coins.lmsystem.sk [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2017-05-02] (słow.).
 146. Czechosłowacja 1 korona, 1961-1990 [online], ucoin.net [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2017-11-11] (pol.).
 147. a b Vyhláška ministra financí ze dne 20. října 1965 o vydání mincí po 3 Kčs, „Sbírka zákonů”, č. 105/1965 Sb. (čá 46/1965), epravo.cz, 29 października 1965 [dostęp 2019-07-07] [zarchiwizowane z adresu 2019-07-07] (cz.).
 148. Czechosłowacja 3 korony, 1965-1969 [online], ucoin.net [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2018-01-09] (pol.).
 149. a b Vyhláška České národní banky ze dne 4. května 1993 o vydání mincí po 5 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 5 Kčs a jejich výměně, „Sbírka zákonů”, č. 143/93 Sb. (čá 38/1993), epravo.cz, 12 maja 1993 [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2018-05-11] (cz.).
 150. a b c d Vyhláška Národnej banky Slovenska z 27. septembra 1993 o stiahnutí mincí po 2 Kčs vzoru 1972 a 1991 a mincí po 5 Kčs vzoru 1966 a 1991 z obehu, „Zbierka zákonov”, č. 224/1993 Z. z. (čá 58/1993), zakonypreludi.sk, 14 października 1993 [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2018-05-11] (słow.).
 151. Czechosłowacja 5 koron, 1966-1990 [online], ucoin.net [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2017-11-27] (pol.).
 152. Czechosłowacja 5 halerzy, 1977-1990 [online], ucoin.net [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2017-11-25] (pol.).
 153. a b Vyhláška České národní banky ze dne 26. března 1993 o vydání mincí po 10 haléřích vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 10 haléřích československé měny a jejich výměně, „Sbírka zákonů”, č. 107/93 Sb. (čá 30/1993), epravo.cz, 1 kwietnia 1993 [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2018-05-11] (cz.).
 154. a b Vyhláška Národnej banky Slovenska z 27. septembra 1993 o vydaní mincí po 10 halieroch vzoru 1993 do obehu a o stiahnutí mincí po 10 halieroch vzoru 1974 a 1991 z obehu, „Zbierka zákonov”, č. 223/1993 Z. z. (čá 58/1993), zakonypreludi.sk, 14 października 1993 [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2018-05-11] (słow.).
 155. Czechosłowacja 10 halerzy, 1974-1990 [online], ucoin.net [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2017-11-28] (pol.).
 156. a b Vyhláška České národní banky ze dne 26. března 1993 o vydání mincí po 20 haléřích vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 20 haléřích československé měny a jejich výměně, „Sbírka zákonů”, č. 108/1993 Sb. (čá 30/1993), epravo.cz, 1 kwietnia 1993 [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2018-05-11] (cz.).
 157. a b Vyhláška Národnej banky Slovenska z 10. septembra 1993 o vydaní mincí po 20 halieroch vzoru 1993 a o stiahnutí mincí po 20 halieroch vzoru 1972 a 1991 z obehu, „Zbierka zákonov”, č. 210/1993 Z. z. (čá 55/1993), zakonypreludi.sk, 28 września 1993 [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2018-05-11] (słow.).
 158. Czechosłowacja 20 halerzy, 1972-1990 [online], ucoin.net [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2017-12-04] (pol.).
 159. a b Vyhláška České národní banky ze dne 26. března 1993 o vydání mincí po 50 haléřích vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 50 haléřích československé měny a jejich výměně, „Sbírka zákonů”, č. 109/1993 Sb. (čá 30/1993), epravo.cz, 1 kwietnia 1993 [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2018-05-11] (cz.).
 160. Czechosłowacja 50 halerzy, 1978-1990 [online], ucoin.net [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2017-11-28] (pol.).
 161. a b Vyhláška České národní banky ze dne 4. května 1993 o vydání mincí po 2 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 2 Kčs a jejich výměně, „Sbírka zákonů”, č. 142/93 Sb. (čá 38/1993), epravo.cz, 12 maja 1993 [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2018-05-11] (cz.).
 162. Czechosłowacja 2 korony, 1972-1990 [online], ucoin.net [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2018-01-09] (pol.).
 163. a b c d e f g h i Vyhláška Státní banky československé ze dne 14. února 1991 o vydávání mincí po 1 haléři, 5 haléřích, 10 haléřích, 20 haléřích, 50 haléřích, 1 Kčs, 2 Kčs a 5 Kčs se stáním znakem České a Slovenské Federativní Republiky, „Sbírka zákonů”, č. 60/1991 Sb. (čá 13/1991), epravo.cz, 1 marca 1991 [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2018-05-11] (cz.).
 164. Ľudovít Malinovský sr., ČSFR 1 h 1991 Jeden halier [online], coins.lmsystem.sk [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2017-05-03] (słow.).
 165. Czechosłowacja 1 halerz, 1991-1992 [online], ucoin.net [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2017-06-22] (pol.).
 166. Ľudovít Malinovský sr., ČSFR 5 h 1991 Päť halierov [online], coins.lmsystem.sk [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2017-05-03] (słow.).
 167. Czechosłowacja 5 halerzy, 1991-1992 [online], ucoin.net [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2018-02-04] (pol.).
 168. Ľudovít Malinovský sr., ČSFR 10 h 1991 Desať halierov [online], coins.lmsystem.sk [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2017-05-03] (słow.).
 169. Czechosłowacja 10 halerzy, 1991-1992 [online], ucoin.net [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2018-01-08] (pol.).
 170. Ľudovít Malinovský sr., ČSFR 20 h 1991 Dvadsať halierov [online], coins.lmsystem.sk [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2017-05-03] (słow.).
 171. Czechosłowacja 20 halerzy, 1991-1992 [online], ucoin.net [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2018-01-12] (pol.).
 172. Ľudovít Malinovský sr., ČSFR 50 h 1991 Päťdesiat halierov [online], coins.lmsystem.sk [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2017-05-03] (słow.).
 173. Czechosłowacja 50 halerzy, 1991-1992 [online], ucoin.net [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2018-01-02] (pol.).
 174. Ľudovít Malinovský sr., ČSFR 1 Kčs 1991 Žena sadí lipu [online], coins.lmsystem.sk [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2017-05-03] (słow.).
 175. Czechosłowacja 1 korona, 1991-1992 [online], ucoin.net [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2018-01-14] (pol.).
 176. Ľudovít Malinovský sr., ČSFR 2 Kčs 1991 Lipový list [online], coins.lmsystem.sk [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2017-05-03] (słow.).
 177. Czechosłowacja 2 korony, 1991-1992 [online], ucoin.net [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2018-01-14] (pol.).
 178. Ľudovít Malinovský sr., ČSFR 5 Kčs 1991 Päť korún [online], coins.lmsystem.sk [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2016-04-14] (słow.).
 179. Czechosłowacja 5 koron, 1991-1992 [online], ucoin.net [dostęp 2018-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2017-12-03] (pol.).