Etanolan sodu

związek chemiczny

Etanolan sodu (etoksylan sodu) – organiczny związek chemiczny o charakterze soli, należący do grupy alkoholanów, czyli produktów reakcji alkoholi z metalami.

Etanolan sodu
Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny C2H5ONa
Masa molowa 68,05 g/mol
Wygląd bezbarwne kryształy[1]
Identyfikacja
Numer CAS 141-52-6
PubChem 2723922
Podobne związki
Podobne związki metanolan sodu
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)

WłaściwościEdytuj

Jest to ciało stałe, barwy białej, dobrze rozpuszczalne w bezwodnym alkoholu etylowym. Etanolan pod wpływem wody ulega hydrolizie, przy czym powstaje etanol i wodorotlenek sodu:

C2H5ONa + H2O → C2H5OH + NaOH

OtrzymywanieEdytuj

Powstaje w wyniku reakcji alkoholu etylowego z sodem (drugim produktem tej reakcji jest wodór):

2C2H5OH + 2Na → 2C2H5O-Na+ + H2

PrzypisyEdytuj

  1. Małgorzata Galus: Tablice chemiczne. Warszawa: Wydawnictwo Adamantan, 2008. ISBN 978-83-7350-105-8.
  2. a b c d e f Etanolan sodu (ang.). [martwy link] The Chemical Database. Wydział Chemii Uniwersytetu w Akronie. [dostęp 2012-08-08].[niewiarygodne źródło?]
  3. a b Etanolan sodu (ang.) w wykazie klasyfikacji i oznakowania Europejskiej Agencji Chemikaliów. [dostęp 2015-04-07].
  4. Etanolan sodu (nr 71210) – karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich (Merck KGaA) na obszar Polski.