Otwórz menu główne

Halina Evert-Kappesowa (ur. 27 grudnia 1904[1] w Łodzi, zm. 10 czerwca 1985) – historyk, bizantynolog, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, inicjatorka badań bizantynologicznych w Łodzi.

Halina Evert-Kappesowa
Data i miejsce urodzenia 27 grudnia 1904
Łódź
Data i miejsce śmierci 10 czerwca 1985
Łódź
Zawód, zajęcie historyk mediewista
Tytuł naukowy doktor habilitowany prof. UŁ
Alma Mater Uniwersytet Warszawski
Uczelnia Uniwersytet Łódzki

Spis treści

ŻyciorysEdytuj

Była córką Ludwika Everta, siostrą Władysława. W latach 1923-1927 przebywała w Stambule. Ukończyła studia historyczna na UW pod kierunkiem Oskara Haleckiego[2]. Następnie pracowała na UW pod kierunkiem Kazimierza Zakrzewskiego. Studia kontynuowała w Paryżu pod opieką naukową Charles’a Diehla i Rodolphe’a Guillanda. Okres II wojny światowej spędziła w Warszawie, gdzie w 1942 na tajnych kompletach uzyskała tytuł doktora (zatwierdzenie tytułu doktora przez Radę Wydziału Humanistycznego UW - 1945). W czasie okupacji związana z organizacją „Wolność i Lud”. Po 1945 nauczyciel w szkole średniej, w Centralnej Szkole Wyszkolenia Sanitarnego, lektor w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Łodzi. Od 1945 zatrudniona na UŁ. W latach 1951-1955 adiunkt w Zakładzie Historii Starożytnej i Średniowiecznej UŁ, 1956-1971 docent UŁ, od 1971 profesor nadzwyczajny (od 1975 emerytowana). W latach 1957-1970 kierownik Zakładu Historii Bizancjum UŁ, 1966-1975 kierownik Zakładu Historii Powszechnej Starożytnej i Średniowiecznej UŁ.

Zainteresowania badawczeEdytuj

Zakres jej badań był bardzo rozległy, obejmował bowiem praktycznie całe dzieje Cesarstwa Bizantyńskiego od IV do XV w. Evert-Kappesowa zajmowała się na następującymi zagadnieniami: stosunki Bizancjum z Zachodem w okresie unii lyońskiej, stosunki bizantyńsko-łacińskie w przededniu zdobycia Konstantynopola przez Turków, stosunki gospodarczo-społeczne w Bizancjum w VII-IX w., kolonizacja słowiańska w cesarstwie bizantyńskim; wieś bizantyńska oraz kryzys Bizancjum w XI w. Jej staraniem doszło do powstania w 1957 r. Zakładu Historii Bizancjum, jedynej wówczas placówki bizantynologicznej w Polsce. Zakład ten przestał istnieć w 1970 w wyniku reformy organizacyjnej.

UczniowieEdytuj

Członkostwo w towarzystwach naukowychEdytuj

Halina Evert-Kappesowa była członkiem: Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN, Komisji Bizantynologicznej Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN, Association Internationale des Études Byzantines, PTH, Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, Komisji Bałkanistycznej Komitetu Słowianoznawstwa PAN. Członek komitetów redakcyjnych czasopism: „Byzantinoslavica” (Praha), „Palaeologia” (Osaka), „Nautologia” (Gdynia).

Bibliografia prac Haliny Evert-KappesowejEdytuj

 • (współautor: Janina Schoenbrenner), Wyprawy krzyżowe (krucjaty), Warszawa 1947.
 • Evert Ludwik Józef (1863 – 1945) [w:] Polski słownik biograficzny, t.6, Kraków 1948, s. 323.
 • La societe byzantine et l’Union de Lyon, „Byzantinoslavica” 10 (1949), s. 28-41.
 • Stronnictwo antyłacińskie w Konstantynopolu w przeddzień jego upadku, „Przegląd Historyczny” 44 (1949), s. 128-143.
 • [rec.] Charles Diehl, Ch. Marcais, Le monde Oriental de 395 a 1081. Histoire Generale, T.3, Paris 1944. Ch. Diehl, L. Oeconomos, R. Guilland, R. Grousset, L’Europe Orientale de 1081 a 1453. Histoire Generale, T.9, Paris 1945, - „Kwartalnik Historyczny” 58 (1949), s. 175-178.
 • [rec.] F.I. Uspenskij, Istorija Vizantijskoj Imperii, t. 3, Moskva - Leningrad 1948, -„Kwartalnik Historyczny” 58 (1949), s. 173-175.
 • [rec.] Historia starożytna, pod red. prof. A. Miszulina, wyd.2 Warszawa 1958 - "Wiadomości Historyczne" 4(1951), z. 1(15), s. 47-50.
 • Le clerge byzantin et l’Union de Lyon, „Byzantinoslavica”, 13 (1952), s. 68-92.
 • [rec.] Nina V. Pigulewskaja, Vizantija na putjach v Indiju, Moskva - Leningrad 1951, -„Byzantinoslavica” 13 (1952), s. 334-342.
 • La tiare ou le turban, „Byzantinoslavica”, 14 (1953), s. 245-257.
 • [rec.] N.V. Gajdukevic, Bosporskoe carstvo, Moskva - Leningrad 1949, - „Przegląd Nauk Społeczno - Historycznych” 3 (1953), s. 339-342.
 • (opracowanie i tłumaczenie tekstów) Bizancjum we wczesnym średniowieczu [w:] Upadek Cesarstwa Rymskiego na i początki feudalizmu na zachodzie i w Bizancjum, red. M. H. Serejski, Warszawa 1954, s. 136-186.
 • [rec.] Alexander Kazhdan, Agarnye otnosenija v Vizantii v XIII - XIV v., Moskva 1952, - „Kwartalnik Historyczny” 61 (1954), s. 245-253.
 • [rec.] J. Lindsay, Byzantium into Europe, London 1952, - „Byzantinoslavica” 15 (1954), s. 241-244.
 • Byzance et le St Siege a l’epoque de l’Union de Lyon, „Byzantinoslavica” 16 (1955), s. 297-317.
 • Wieś bizantyjska i jej struktura w świetle badań współczesnej historiografii burżuazyjnej i radzieckiej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego”, seria I, (1955), z. 1, s. 47-49.
 • [rec.] A. Hadjinikolou - Marava, Recherches sur la vie des escalves dans le monde byzantin, Athenes 1950, - „Byzantinoslavica” 16 (1955), s. 352-355.
 • Biedaczyna Prodomos - człowiek niepotrzebny.Szkic z życia społeczeństwa bizantyńskiego, „Meander” 12 (1957), z. 9, s. 269-282.
 • [rec.] A. Aymard, J. Auboyer, L’Orient et la Grece Antique, Paris 1955; A. Aymard, J. Auboyer, Rome et son empire, Paris 1954, - „Kwartalnik Historyczny” 14 (1957), z. 6, s. 109-113.
 • [rec.] Franz Dölger, Das Kaiserjahr der Byzantiner, "Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Philosophisch - historische Klasse" 1949, - „Studia Źródłoznawcze” 1 (1957), s. 291-292.
 • [rec.] E. Eichman, Weiche und Kronung des Papstes im Mittelalter, Munchen 1951, -„Byzantinoslavica” 18 (1957), s. 103-106.
 • [rec.] Sylwiusz Mikucki, Studia nad najdawniejszą dyplomatyką ruską . 1.Traktaty rusko bizantyjskie z X w., „Pamiętnik Słowiański” 3 (1952), s. 106-146, - „Studia Źródłoznawcze” 1 (1957), s. 278-280.
 • (współautor: Bogumił Zwolski) Historia starożytna dla klasy VIII, Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych 1958 (następne wydania: 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1965).
 • L’etat et l’avenir des etudes byzantines en Pologne, „Byzantinoslavica” 19 (1958), s. 226-230.
 • Issledovanija po vizantinovedeniju v Polsce, „Vizantijskij Vremennik” 13 (1958), s. 327-336.
 • [rec.] M. V. Levćenko, Ocerki po istorii rusko - vizantijskij otnoścenii, Moskva 1956, - „Kwartalnik Historyczny” 65 (1958), nr 3, s. 916.
 • Casimir Zakrzewski, le premier byzantologue polonais, „Palaeologia”, 7 (1959), z. 3/4, s. 99-106.
 • La fin de l’Union de Lyon, „Byzantinoslavica”, 17 (1959), s. 1-18.
 • [rec.] Joan M. Hussey, The Byzantine Word, London 1957, - „Byzantinoslavica” 20 (1959), s. 78-82.
 • [rec.] Joseph Gill, The Council of Florence, Cambrigde 1959, - „Byzantinoslavica” 21 (1960), s. 301-310.
 • [rec.] Rodolphe Guilland, Etudes byzantines, Paris 1959, - „Kwartalnik Historyczny” 17 (1960), z. 4, s. 1117-1120.
 • [rec.] Władysław Kowalenko, Znowu o Dagome Iudex, „Roczniki Historyczne” R.14 (1958), s.233-251, - „Byzantinoslavica” 21 (1960), s. 106-107.
 • Aleiok - Alzek [w:] Słownik starożytności słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych, Pod red. W. Kowalenki, G. Labudy, T. Lehr - Spławińskiego, Wrocław - Warszawa - Kraków 1961, t.1: A-E, s. 19.
 • Ałogobotur [w:] Słownik starożytności słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych, Pod red. W. Kowalenki, G. Labudy, T. Lehr - Spławińskiego, Wrocław - Warszawa - Kraków 1961, t. 1: A-E, s. 21.
 • Azowskie Morze [w:] Słownik starożytności słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych, Pod red. W. Kowalenki, G. Labudy, T. Lehr - Spławińskiego, Wrocław - Warszawa - Kraków 1961, t. 1: A-E, s. 63.
 • Bajan [w:] Słownik starożytności słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych, Pod red. W. Kowalenki, G. Labudy, T. Lehr - Spławińskiego, Wrocław - Warszawa - Kraków 1961, t. 1: A-E, s. 69.
 • Bałkany [w:] Słownik starożytności słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych, Pod red. W. Kowalenki, G. Labudy, T. Lehr - Spławińskiego, Wrocław - Warszawa - Kraków 1961, t. 1: A-E, s. 71-72.
 • Bazyli I Macedoński [w:] Słownik starożytności słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych, Pod red. W. Kowalenki, G. Labudy, T. Lehr - Spławińskiego, Wrocław - Warszawa - Kraków 1961, t. 1: A-E, s. 97-98.
 • Bazyli II [w:] Słownik starożytności słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych, Pod red. W. Kowalenki, G. Labudy, T. Lehr - Spławińskiego, Wrocław - Warszawa - Kraków 1961, t. 1: A-E, s. 98.
 • Belzetia [w:] Słownik starożytności słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych, Pod red. W. Kowalenki, G. Labudy, T. Lehr - Spławińskiego, Wrocław - Warszawa - Kraków 1961, t. 1: A-E, s. 102.
 • Bezmer [w:] Słownik starożytności słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych, Pod red. W. Kowalenki, G. Labudy, T. Lehr - Spławińskiego, Wrocław - Warszawa - Kraków 1961, t. 1: A-E, s. 109.
 • Bitolij [w:] Słownik starożytności słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych, Pod red. W. Kowalenki, G. Labudy, T. Lehr - Spławińskiego, Wrocław - Warszawa - Kraków 1961, t. 1: A-E, s. 121-122.
 • Bizancjum [w:] Słownik starożytności słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych, Pod red. W. Kowalenki, G. Labudy, T. Lehr - Spławińskiego, Wrocław - Warszawa - Kraków 1961, t. 1: A-E, s. 123-124.
 • Bizancjum - Stosunki ze Słowianami [w:] Słownik starożytności słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych, Pod red. W. Kowalenki, G. Labudy, T. Lehr - Spławińskiego, Wrocław - Warszawa - Kraków 1961, t. 1: A-E, s. 124-125.
 • Boritakan [w:] Słownik starożytności słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych, Pod red. W. Kowalenki, G. Labudy, T. Lehr - Spławińskiego, Wrocław - Warszawa - Kraków 1961, t. 1: A-E, s. 150.
 • Borys - Michał, [w:] Słownik starożytności słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych, Pod red. W. Kowalenki, G. Labudy, T. Lehr - Spławińskiego, Wrocław - Warszawa - Kraków 1961, t. 1: A-E, s. 151.
 • Chalkokondyles Laonikos [w:] Słownik starożytności słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych, Pod red. W. Kowalenki, G. Labudy, T. Lehr - Spławińskiego, Wrocław - Warszawa - Kraków 1961, t. 1: A-E, s. 237.
 • Chronikon Gradense, [w:] Słownik starożytności słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych, Pod red. W. Kowalenki, G. Labudy, T. Lehr - Spławińskiego, Wrocław - Warszawa - Kraków 1961, t. 1: A-E, s. 258.
 • Dabragezas, [w:] Słownik starożytności słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych, Pod red. W. Kowalenki, G. Labudy, T. Lehr - Spławinskiego, Wrocław - Warszawa - Kraków 1961, t. 1: A-E, s. 309.
 • Eutychiusz, [w:] Słownik starożytności słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych, Pod red. W. Kowalenki, G. Labudy, T. Lehr - Spławińskiego, Wrocław - Warszawa - Kraków 1961, t. 1: A-E, s. 462.
 • [rec.] W. Ohnsorge, Abendland und Byzanz, Weimar 1959, - „Byzantinoslavica” 22 (1961), s.93-95.
 • (współautor: B. Zasterova), Le XIe Congres International des Sciences Hisstoriques a Stockholm, „Byzantinoslavica”, 23 (1962), s. 130-133 .
 • [rec.] A.P. Kazdan, Dve vizantijskije chroniki X veka, Moskva 1951, - „Studia Źródłoznawcze” 7 (1962), s. 162-165.
 • Une grande propriete Fonciere du VIII s a Byzance, „Byzantinoslavica”, 24 (1963), s. 32-40.
 • Studia nad historią wsi bizantyjskiej w VII-IX w., Łódź - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1963. Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Prace Wydziału II Nauk Historycznych i Społecznych , nr 47. Recenzje: Ewa Wipszycka, Tadeusz Wasilewski, „Przegląd Historyczny”, 60 (1964),s. 668-673; Oktawiusz Jurewicz, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, 28 (1965),s. 157-158; Frances, „Studii”, 18 (1965), s .500-501; Alexander Kazhdan, „Vizantijskij Vremennik”, 26 (1965), s. 283-286; Rodolphe Guilland, „Byzantinoslavica”, 28 (1966), s. 71-72.
 • (współautorzy: Waldemar Ceran i Sławomir Wiśniewski) Antonine et Belasire [w:] Byzantine Beitrage, Herausgegeben von Johannes Irmscher, Berlin 1964, s. 55-70.
 • Focjusz [w:] Słownik starożytności słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych, Pod red. W. Kowalenki, G. Labudy, T. Lehr - Spławińskiego, Wrocław - Warszawa - Kraków 1964, t. 2: F-K, s.63-64.
 • Georgios Akropolita [w:] Słownik starożytności słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych, Pod red. W. Kowalenki, G. Labudy, T. Lehr - Spławińskiego, Wrocław - Warszawa - Kraków 1964, t. 2: F-K, s. 94.
 • Gregoras Nikephoros [w:] Słownik starożytności słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych, Pod red. W. Kowalenki, G. Labudy, T. Lehr - Spławińskiego, Wrocław - Warszawa - Kraków 1964, t. 2: F-K, s. 155.
 • Historie konstantynopolitańskie, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1964 (wyd. 2 popr. i uzup. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1988).
 • Przedmowa [w:] Kazimierz Zakrzewski, U schyłku świata antycznego, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1964, s. 5-21.
 • Bibliografia prac Kazimierza Zakrzewskiego [w:] Kazimierz Zakrzewski, U schyłku świata antycznego, Warszawa 1964, s. 259-261.
 • Quelques remarques sur la colonisation slave, w: „Actes du XII Congres International des Etudes Byzantines, t.2, Beograd 1964, s. 78-81.
 • [rec.] Tadeusz Wasilewski, Administracja bizantyńska na ziemiach słowiańskich i jej polityka wobec Słowian w XI-XII w., „Kwartalnik Historyczny” 70 (1963), nr2, s. 303-323, -„Byzantinoslavica” 26 (1965), s. 393-394.
 • [rec.] Joseph Gill, Personalites of the Council of Florence and oter essays, Oxford 1964, -„Byzantinoslavica” 28 (1966), s. 376-382.
 • [rec.] G. Karlsson, Ideologie et ceremonial dans l’epistolographie byzantine, Uppsala 1962, - „Studia Źródłoznawcze” 11 (1966), s. 163-166.
 • Societe et organisation interieure au XIe siecle [w:] Supplementary Paper. The Proceedings of the XIIth International Congress of Byzantine Studies, Oxford 1967, s. 397-400.
 • Bizantynistyka w Polsce [w:] Georg Ostrogorski, Dzieje Bizancjum, przeł. pod red. Haliny Evert- Kappesowej, Warszawa 1967, s. 27-45.
 • [Redakcja i tłumaczenie] Georg Ostrogorski, Dzieje Bizancjum, Warszawa 1967 (wyd. 2 - 1968, wyd.3 - 2009).
 • Studia nad historią wsi bizantyjskiej w VII-IX w.(Studien zur Gechichte des byzantinischen Dorfes im 7-9 Jahrhundert, [w:] Bibliotheca Classica Orientalis, Berlin 1967, s. 150-154.
 • [rec.] Hélène Ahrweiler, Byzance et la mer, Paris 1966, - „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” 29 (1968), s. 221-225.
 • Recherches sur la colonisation slave a Byzance, „Reuve des Etudes Sud-Est Europeennes”, 7 (1969), z. 1, s. 63-71.
 • Opracowanie przypisów [w:] Hans-Wilhelm Haussig, Historia kultury bizantyńskiej, przeł. T. Zabłudowski, Warszawa 1969, s. 465-468 (wyd.2 popr. i uzup. 1980, s. 515-518).
 • Słowianie pod Tessaloniką [w:] Europa -Słowiańszczyzna - Polska. Księga pamiątkowa ku uczczeniu Kazimierza Tymienieckiego, Poznań 1970, s. 180-196.
 • (przekład) Konstantyn VII Porfirogeneta, O Rusach, którzy przybywają z Rusi do Konstantynopola w moksylach, tłumaczyła z greckiego, wstępem i komentarzem opatrzyła..., „Nautologia” 5 (1970), nr 3/4, s. 73-78.
 • Evert Ludwik Józef (23 IX 1863 Kielce–20 III 1945 Grodzisk Mazowiecki) [w:] Słownik pracowników książki polskiej, Warszawa – Łódź 1972, s. 209.
 • [rec.] Actes de Lavra. Premiere partie: des origines a 1204, edition diplomatique par. L. Lemre, A.Guillou, N. Svoronos, avec collaboration de D. Papachrysanthou, Paris 1970, -„Byzantinoslavica” 35 (1974), s. 215-219.
 • [rec.] Tadeusz Wasilewski, Bizancjum i Słowianie w IX w. Studia z dziejów stosunków politycznych i kulturalnych, Warszawa 1972, - „Byzantinoslavica” 35 (1974), s. 57-60.
 • (współautor Waldemar Ceran), Les etudes byzantines en Pologne, „Byzantion” 44 (1974), s. 530-557
 • Morze w kulturze bizantyjskiej [w:] Morze w kulturach świata, pod red. A. Piskozuba, Wrocław 1976, s. 283-294.
 • L’ Archipel de Marmara comme lieu d’exil, „Byzantininische Forschungen”, 5 (1977), s. 27-34.
 • Opracowanie przypisów [w:] Robert Browning, Justynian i Teodora, Warszawa 1977, s. 240-244 (wyd.2 popr. 1996, s. 254-258).
 • [rec.] Donald M. Nicol, The Last Centuries of Byzantium 1261-1453, London 1973, - „Roczniki Historyczne” 53 (1977), s. 179-185.
 • Międzynarodowy Kongres Studiów nad Europą Południowo - Wschodnią, „Kwartalnik Historyczny” 82 (1977), s. 497-498.
 • (współautor: Waldemar Ceran), XV Międzynarodowy Kongres Bizantynistów, Ateny 5-11 IX 1976, „Studia Źródłoznawcze”, 23 (1978), s. 265-268
 • Wyspy Archipelagu Marmara jako miejsca zesłania [w:] Polska - Niemcy - Europa. Księga ku czci prof. Janusza Pajewskiego, Poznań 1978, s. 33-44.
 • The Social Rank of a Physician in Early Byzantine Empire( IVth - VIIth Centuries A.D.), [w:] Byzance et Slaves. Melanges Ivan Dujcev, Paris 1979, s. 139-164.
 • [rec] Alain Ducellier, Le drama de Byzance. Ideal etechec d’une societe chretiene, Paris 1976, - „Byzantinoslavica” 50 (1979), s. 221-223.
 • Bizancjum a Kuria Rzymska w okresie unii lyońskiej (1274-1282), „Acta Uniwersitatis Lodziensis”, Folia historica 14 (1983), s. 3-25.
 • Formy zesłania w państwie bizantyńskim, „Harvard Ukrainian Studies” 7 (1983), s. 166-173.
 • Porfiriusz biskup Gazy a poganie, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, z.497, „Antiquitas”, 9 (1983), s.33-41.
 • Wielka i drobna własność ziemska w Egipcie w IV-VII w., „Acta Universitatis Lodziensis. Folia historica” 23 (1986), s. 3-15.

PrzypisyEdytuj

 1. Data Jej urodzin nie jest pewna. Potwierdzenie zgłoszenia do pracy w Uniwersytecie „Wolna Wszechnica” w Łodzi, zawiera datę: 27 XII 1900 wpisaną odręcznie przez H. Kappesową por. Małgorzata Dąbrowska, Profesor Halina Evert-Kappesowa i Madame Dupont, "Przegląd Nauk Historycznych" 12 (2013), nr 2, s. 207, przyp. 54
 2. Michał Kozłowski, Oskar Halecki i jego uczniowie. Wzajemne relacje po latach [w:] Oskar Halecki i jego wizja Europy, red. Małgorzata Dąbrowska, t. 3, Warszawa–Łódź: IPN 2014, s. 62-63.

BibliografiaEdytuj

 • Waldemar Ceran, Profesor dr Halina Evert-Kappesowa. Sylwetka uczonej i pedagoga, „Rocznik Łódzki” 20(23), 1975, s. 5-14.
 • Waldemar Ceran, Profesor Halina Evert- Kappesowa, „Głos Robotniczy”, 2 lipca 1985, nr 152, s. 4.
 • Waldemar Ceran, Halina Evert-Kappesowa (27 XII 1904 – 10 VI 1985), „Kwartalnik Historyczny”, 1986, s. 293-296 (tam również niepełna bibliografia prac).
 • Waldemar Ceran, Prof. dr Halina Evert-Kappesowa i jej dorobek w badaniach nad dziejami Bizancjum, „Eos” 75, 1988, s. 229-243.
 • Waldemar Ceran Evert-Kappesowa Halina [w:] Encyklopedia kultury bizantyńskiej, red. Oktawiusz Jurewicz, Warszawa 2002, s. 170-171.
 • Małgorzata Dąbrowska, Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Bizantynologicznej Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN poświęconego pamięci profesor doktor Haliny Evert-Kappesowej (7 XII 1985), "Rocznik Łódzki" 36 (1986), s. 310-312.
 • Małgorzata Dąbrowska, Profesor Halina Evert-Kappesowa i Madame Dupont, "Przegląd Nauk Historycznych" 12 (2013), nr 2, s. 193-220.
 • Małgorzata Dąbrowska, Posłowie. Halina Evert-Kappesowa - uczennica Haleckiego i Zakrzewskiego [w:] Kazimierz Zakrzewski. Historia i polityka, red. Małgorzata Dąbrowska, Warszawa–Łódź: Instytut Pamięci Narodowej-Uniwersytet Łódzki 2015, s. 309-313.
 • Halina Górska, Evert-Kappesowa Halina [w:] Słownik historyków polskich, red. Maria Prosińska-Jackl, Warszawa 1994, s. 128.
 • Jarosław Kita, Stanisław Pytlas, Halina Evert-Kappesowa (27 XII 1904 – 10 VI 1985 [w:] J. Kita, S. Pytlas, Profesorowie Uniwersytetu Łódzkiego w latach 1945-1994. Pro memoria, Łódź 1995, s. 35-37.
 • Michał Kozłowski, Oskar Halecki i jego uczniowie. Wzajemne relacje po latach [w:] Oskar Halecki i jego wizja Europy, red. Małgorzata Dąbrowska, t. 3, Warszawa–Łódź: IPN 2014, s. 24-77 [1].
 • Rafał Stobiecki, Jarosław Kita, Słownik biograficzny historyków łódzkich, Łódź: Ibidem 2000, s. 29-31.

Linki zewnętrzneEdytuj