Języki mongolskie

rodzina języków z ligi ałtajskiej

Języki mongolskie – rodzina języków ałtajskich, której współcześni przedstawiciele wydzielili się z języka ogólnomongolskiego w XIV–XVI wieku (po rozpadzie imperium Czyngis-chana)[1]. Obejmuje obecnie ponad 8,5 mln mówiących, zamieszkujących głównie obszar wschodniej części Azji Środkowej (Buriacja, Mongolia, Mongolia Wewnętrzna, Mandżuria), a także Europy Wschodniej (Kałmucja). Najwięcej mówiących, bo aż 7 mln, posługuje się językiem mongolskim właściwym, podczas gdy każdym z pozostałych języków tej grupy posługuje się do kilkuset tysięcy osób.

Piśmiennictwo edytuj

Języki mongolskie można podzielić na dwie grupy:

Plemiona i narody posługujące się językami tej drugiej grupy posiadają obecnie bogate piśmiennictwo, literaturę i prasę we własnym języku. Część języków zapisywana jest tradycyjnym pismem mongolskim (zwłaszcza na obszarze Chińskiej Republiki Ludowej), a część zmodyfikowaną cyrylicą rosyjską.

Przez wieki ogromną rolę w piśmiennictwie odgrywał klasyczny język mongolski – język bogatej literatury, stosowany w piśmie (zapisywany pismem mongolskim) począwszy od XIII wieku. Niektóre plemiona (m.in. Buriaci) używały tego języka aż do wczesnych dekad XX wieku. Jego cechą charakterystyczną jest fakt, że nigdy nie był to język mówiony, a służył tylko za język piśmiennictwa różnych plemion mongolskich – odczytywany był zgodnie z zasadami wymowy danego języka lokalnego.

Po II wojnie światowej ogromnie wzrosło znaczenie „języka chałchaskiego”, określanego dziś najczęściej po prostu jako język mongolski. Jest to dziś język urzędowy Mongolii i standard literacki języka mongolskiego w szerszym znaczeniu, obejmującego też dialekty Mongolii Wewnętrznej.

Klasyfikacja współczesnych języków mongolskich edytuj

języki ałtajskie
języki mongolskie
buriacki (ok. 350 tys.)
dagurski (ok. 100 tys.)
mogolski (na skraju wymarcia lub wymarły)
mongolski (chałchaski i dialekty Mongolii Wewnętrznej) (ok. 7 mln)
mongorski (ok. 204 tys.)
santyjski (ok. 374 tys.)
szera-jögurski (ok. 12 tys.)
ojracki (ok. 285 tys.) z kałmuckim (ok. 150 tys.)

Dane o liczbie użytkowników pochodzą ze spisu ludności w 1990 roku.

  • podział Ethnologue
Grupy i języki Liczba mówiących Kraje
Języki wschodniomongolskie
Języki dagurskie
dagurski (daurski) 96 100 Chiny
Języki mongorskie
bonański (baoanski, bonan) 6 000 Chiny
santyjski (dongxiangski, tung-siang) 200 000 Chiny
kandżyjaski 1 000 Chiny
mongorski (tu) 152 000 Chiny
wschodniojugurski (szera-jögurski, enger) 4 000 Chiny
Języki ojracko-chałchaskie
Języki chałchasko-buriackie
Makrojęzyk buriacki (buriat-mongolski)
buriacki chiński (bargu-buriacki) 65 000 Chiny
buriacki mongolski 45 100 Mongolia
buriacki rosyjski 219 000 Rosja
Makrojęzyk mongolski (mongolski właściwy)
mongolski chałchaski (mongolski, środkowomongolski, chałcha-mongolski, chałchaski) 2 626 590 Mongolia
mongolski obwodowy (mongolski z Mongolii Wewnętrznej, mongolski południowo-wschodni) 3 380 000 Chiny
Języki ojracko-kałmucko-darchackie
kałmucko-ojracki (kałmucki [Rosja], ojracki [Chiny, Mongolia], zachodniomongolski) 360 800 Rosja, Chiny, Mongolia
Języki zachodniomongolskie
mogolski 0 Afganistan

Historyczne języki mongolskie edytuj

  • ogólnomongolski
    • staromongolski (do XII w.) – język hipotetyczny (brak źródeł pisanych), sprzed okresu podbojów Czyngis-chana
    • średniomongolski (XII/XIII–XV/XVI w.)
  • mongolski klasycznyjęzyk pisany, używany powszechnie do początków XX wieku (dziś stosowany jedynie przez nieliczne plemiona w Mongolii Wewnętrznej)
  • wczesnoojracki (zaja-pandicki)
  • kitański (liao) (IV–XIII w.)

Przypisy edytuj

  1. Źródła historyczne sugerują też istnienie kilku starszych, współcześnie wymarłych języków mongolskich, używanych równolegle do języka Mongołów sprzed podbojów Czyngis-chana (zob np. język kitański).

Bibliografia edytuj