Jakobus (przeor kłodzki)

Jakobus (zm. 1455 roku w Kłodzku) - mnich i siódmy przeor klasztoru augustianów w Kłodzku od 1453 roku.

ŻyciorysEdytuj

Należał do członków zakonu augustianów w Kłodzku. Po śmierci przeora Henryka w 1453 roku, został wybrany na jego następcę[1]. Podczas swoich rządów dokonał sprzedaży odbudowanego wcześniej folwarku w Szalejowie Dolnym. W tym czasie kłodzki klasztor augustianów przechodził poważny kryzys, a w jego murach znajdowało się wyłącznie czterech mnichów[2].

Podobnie jako poprzednik, opowiadał się za zreformowaniem kłodzkiego klasztoru, prosząc o wsparcie braci z Wiednia, jednak bezskutecznie[3].

PrzypisyEdytuj

  1. W. Mrozowicz, Kronika klasztoru kanoników regularnych w Kłodzku, Wrocław 2001, s. 33.
  2. J.Kögler, Die Chroniken der Grafschaft Glatz, nowe wydanie opracowane przez D. Pohla, t. 2: "Die Pfarrei- und Stadtchroniken von Glatz–Habelschwerdt–Reinerz mit den zugehörigen Dörfern", Modautal 1993, s. 95.
  3. A. Herzig, M. Ruchniewicz, Dzieje Ziemi Kłodzkiej, Hamburg-Wrocław 2006, s. 80.

BibliografiaEdytuj

  • Kłodzko. Dzieje miasta, pod red. R. Gładkiewicza, Kłodzko 1998.
  • Herzig A., Ruchniewicz Małgorzata, Dzieje Ziemi Kłodzkiej, Hamburg-Wrocław 2006.
  • Kögler J., Die Chroniken der Grafschaft Glatz, nowe wydanie opracowane przez D. Pohla, t. 2: "Die Pfarrei- und Stadtchroniken von Glatz–Habelschwerdt–Reinerz mit den zugehörigen Dörfern", Modautal 1993, s. 89–103.
  • Mrozowicz W., Kronika klasztoru kanoników regularnych w Kłodzku, Wrocław 2001.


Poprzednik
Heinrich Foytisdorf
  Przeor klasztoru augustianów w Kłodzku
1453-1455
  Następca
Michael Czacheritz