Jan Karol Dolski

Jan Karol Dolski herbu Kościesza (ur. w 1637 roku – zm. 29 kwietnia 1695 roku) – marszałek wielki litewski w 1691 roku, marszałek nadworny litewski w 1685 roku, podczaszy litewski w 1676 roku, krajczy litewski w 1670 roku, marszałek piński w latach 1666-1676, podkomorzy piński w 1662 roku, podstoli słonimski w 1656 roku[1], starosta piński.

Jan Karol Dolski
Herb
Kościesza (odm. Dolski Kniaź)
Rodzina Dolscy herbu Kościesza
Data urodzenia 1637
Data śmierci 29 kwietnia 1695
Ojciec Mikołaj Dolski
Matka Helena Jelska
Żona

Anna Chodorowska, Elżbieta Ostroróg

Dzieci

Katarzyna Dolska[potrzebny przypis], ż. Michała Serwacego Wiśniowieckiego

W czasie potopu szwedzkiego, na czele własnej chorągwi wziął udział w bitwie pod Warszawą. Uczestniczył w kampaniach wojny polsko-rosyjskiej 1654-1667. Poseł sejmiku pińskiego powiatu pińskiego na sejm wiosenny 1666 roku[2]. Jako pułkownik wziął w 1666 udział w tłumieniu rokoszu Lubomirskiego. W latach 1667 i 1668 był posłem na Sejm. Na sejmie 1667 roku wyznaczony z Koła Poselskiego komisarzem do zapłaty wojsku Wielkiego Księstwa Litewskiego[3]. Był elektorem Michała Korybuta Wiśniowieckiego z województwa brzeskolitewskiego w 1669 roku[4]. W 1670 został krajczym wielkim litewskim. Był członkiem konfederacji kobryńskiej wojsk Wielkiego Księstwa Litewskiego w 1672 roku[5]. Walczył w bitwie pod Chocimiem w 1673. Elektor Jana III Sobieskiego z powiatu pińskiego w 1674 roku[6]. Poseł na sejm koronacyjny 1676 roku[7]. Sejm tego roku przyznał mu gratyfikację w wysokości 20 000 złp za męstwo i odwagę. Na Sejmie 1678/1679 wybrany deputatem do rady przy boku króla. W 1685 mianowany marszałkiem nadwornym litewskim, a w 1691 marszałkiem wielkim.

Założył na Wołyniu miasteczko Nowy Dolsk, dzisiejszy Lubieszów, gdzie Dolski wzniósł drewniany pałac i kolegium pijarów[8].

PrzypisyEdytuj

  1. Urzędnicy centralni i dostojnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV-XVIII w. Spisy, oprac. H. Lulewicz, A Rachuba, Kórnik 1994, s. 205.
  2. Paweł Krakowiak, Dwa Sejmy w 1666 roku, Toruń 2010, s. 484.
  3. Volumina Legum, t. IV, Petersburg 1860, s. 462.
  4. Svffragia Woiewodztw y Ziem Koronnych y Wielkiego Xięstwa Litewskiego, Zgodnie na Naiaśnieyßego Michała Korybvtha, Obranego Krola Polskiego [....] Dnia dziewiętnastego Czerwca, Roku 1669, [b.n.s].
  5. Leszek A, Wierzbicki, Akt konfederacji wojska litewskiego zawiązanej w Kobryniu 22 listopada 1672 roku, w: Res Historica, t. 21, Lublin 2005, s. 137-138.
  6. Volumina Legum. T. V. Petersburg, 1860, s. 161.
  7. Krystyn Matwijowski, Pierwsze sejmy z czasów Jana III Sobieskiego, Wrocław 1976, s. 248.
  8. Grzegorz Rąkowski: Wołyń. Przuszków: Rewasz, s. 76.

BibliografiaEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj