Janina Zakrzewska (sędzia)

polska prawniczka, sędzia Trybunału Konstytucyjnego

Janina Zakrzewska (ur. 12 grudnia 1928 w Warszawie, zm. 27 maja 1995) – polska prawnik, profesor nauk prawnych oraz sędzia Trybunału Konstytucyjnego w latach 1989–1995.

ŻyciorysEdytuj

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego (1950). Doktor nauk prawnych od 1959, doktor habilitowany od 1964, profesor nauk prawnych.

Pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego do 1968, kiedy to opuściła uniwersytet z powodów politycznych. Pracownik Archiwum Akt Nowych, a od 1989 Zakładu Naukowo-Badawczego Archiwistyki Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Od 1989 pracownik Instytutu Nauk Prawnych PAN.

Uczestniczka rozmów Okrągłego Stołu. Doradca Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, gdzie kierowała pracami Zespołu Doradców OKP. Uczestniczka prac Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych Solidarności[1].

Członek PEN-Clubu i Komitetu Helsińskiego.

Autorka wielu prac naukowych, w tym 7 monografii z zakresu prawa konstytucyjnego, w tym systemów polityczno-prawnych państw współczesnych.

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w latach 1989–1995, członek Państwowej Komisji Wyborczej w latach 1989–1991 oraz od 1991 aż do śmierci. Zmarła przed upływem kadencji.

PrzypisyEdytuj

  1. Kazimierz Barczyk, Stanisław Grodziski, Stefan Grzybowski: Obywatelskie Inicjatywy Ustawodawcze Solidarności 1980–1990. Warszawa: Kancelaria Sejmu, 2001. ISBN 83-7059-503-0.

Linki zewnętrzneEdytuj