Janusz Czebreszuk

polski archeolog

Janusz Czebreszuk (ur. 20 stycznia 1959 w Darłowie) – polski archeolog, profesor nauk humanistycznych. Specjalizuje się w epoce brązu w Europie i strefie egejskiej. Profesor na Wydziale Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie pracuje w Pracowni Archeologii Śródziemnomorskiej Epoki Brązu. Od 1 września 2008 kierownik tej Pracowni[1].

Janusz Czebreszuk
Państwo działania

 Polska

Data i miejsce urodzenia

20 stycznia 1959
Darłowo

profesor nauk humanistycznych
Specjalność: epoka brązu w Europie i strefie egejskiej, puchary dzwonowate, Europa w III tysiącleciu przed Chrystusem, bursztyn w pradziejach
Alma Mater

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Doktorat

12 czerwca 1995 – archeologia
UAM

Habilitacja

12 listopada 2001 – archeologia
UAM

Profesura

12 czerwca 2012

nauczyciel akademicki
Uczelnia

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Okres zatrudn.

od 1981

Kierownik
Pracownia

Archeologii Śródziemnomorskiej Epoki Brązu UAM

Okres spraw.

od 2008

Dyrektor
Instytut

Polski Instytut Archeologiczny w Atenach

Okres spraw.

2019

Stopień doktorski uzyskał w 1995 na podstawie pracy pt. Przemiany kulturowe w pierwszej połowie interstadium epok neolitu i brązu na Kujawach (promotorem był prof. Aleksander Kośko). Habilitował się w 2001 na podstawie oceny dorobku naukowego i rozprawy pt. Schyłek neolitu i początki epoki brązu w strefie południowo-zachodniobałtyckiej (III i początki II tys. przed Chr.). Alternatywny model kultury. W 2012 roku uzyskał tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych w zakresie archeologii.

W 2019 został członkiem Rady Doskonałości Naukowej I kadencji[2]. Od 2019 pełni funkcję dyrektora Polskiego Instytutu Archeologicznego w Atenach[3].

Wypromował siedem prac doktorskich oraz był recenzentem czterech prac habilitacyjnych i jednego doktoratu[4].

Jest autorem m.in. sześciu monografii (był współautorem czterech z nich) oraz stu dziesięciu artykułów.

Członek Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu[5].

PrzypisyEdytuj

  1. Pracownia Archeologii Śródziemnomorskiej Epoki Brązu. [dostęp 2021-03-21].
  2. Lista kandydatów wybranych na członków RDN, odrębna dla każdej dyscypliny, zawierająca nazwiska i imiona wybranych kandydatów wraz z nazwami podmiotów ich zgłaszających. konstytucjadlanauki.gov.pl. [dostęp 2019-05-26].
  3. Struktura | Polski Instytut Archeologiczny w Atenach. paia.amu.edu.pl. [dostęp 2021-03-21].
  4. Prof. Janusz Czebreszuk, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2018-04-14].
  5. Petycja AKO w obronie zwolnionych historyków z IPN. debata.olsztyn.pl, 5 września 2014. [dostęp 2019-02-25].

BibliografiaEdytuj