Jerzy Ludwik Remer (ur. 16 kwietnia 1888 w Zatorze[1], zm. 16 lutego 1979 w Toruniu) – polski historyk sztuki i konserwator zabytków, generalny konserwator zabytków w latach 1930–1937, dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu w latach 1947–1971.

Jerzy Ludwik Remer
ilustracja
Pełne imię i nazwisko

Jerzy Ludwik Adam Remer

Data i miejsce urodzenia

16 kwietnia 1888
Zator

Data i miejsce śmierci

16 lutego 1979
Toruń

Zawód, zajęcie

historyk sztuki, konserwator zabytków

Odznaczenia
Order Sztandaru Pracy II klasy Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski Złoty Krzyż Zasługi Złoty Krzyż Zasługi Złoty Krzyż Zasługi (II RP) Medal Niepodległości Medal 40-lecia Polski Ludowej Medal 10-lecia Polski Ludowej Odznaka 1000-lecia Państwa Polskiego Odznaka „Zasłużonemu Działaczowi Stronnictwa Demokratycznego”
Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury” Odznaka „Za opiekę nad zabytkami”

Życiorys edytuj

Urodził się w rodzinie Edwarda (1859–1925), kasjera dóbr Potockich, i Marii z Grychowskich (1867–1947)[2]. W latach 1899–1907 uczył się w Gimnazjum Realnym w Wadowicach. W 1914 ukończył historię sztuki na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W zawodzie konserwatora zabytków praktykował w Paryżu[3], uczęszczał na 31. specjalistyczny kurs muzeologiczno-konserwatorski w Ecole du Louvre. Od początku niepodległej RP pracował w urzędach konserwatorskich – najpierw w Częstochowie i w Kielcach, a później w Wilnie[1].

Od 1930 był generalnym konserwatorem zabytków. Został odsunięty ze stanowiska w 1937 i przeniesiony do Krakowa, kiedy sprzeciwił się zamierzonemu zakupowi i wywiezieniu do Warszawy późnogotyckiego poliptyku św. Jana Jałmużnika z klasztoru Augustianów w Krakowie[4]. W okresie międzywojennym pracował w kilku organizacjach, zajmujących się ochroną zabytków: Towarzystwie Opieki nad Zabytkami Przeszłości, Polskim Związku Historyków Sztuki, Towarzystwie Ochrony Sztuki Ludowej, Polskim Towarzystwie Krajoznawczym oraz w Międzynarodowej Komisji Zabytków Historycznych[5]. W latach 1931–1932 był redaktorem czasopisma Ziemia[6].

W latach 1938–1939 był konserwatorem zabytków w województwie warszawskim (od 1 listopada 1938[7]) i białostockim. W czasie wojny mieszkał i pracował w Warszawie, po wojnie był wojewódzkim konserwatorem zabytków w pomorskim urzędzie wojewódzkim w Bydgoszczy. W 1947 został dyrektorem Muzeum Okręgowego w Toruniu i był nim do 1971, pracował także w tamtejszym Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, do którego sprowadził go wraz z innymi intelektualistami lwowskimi i wileńskimi Ludwik Kolankowski[8].

Działał w Stronnictwie Demokratycznym, zasiadając w jego Wojewódzkim Komitecie w Bydgoszczy. Zasłużony członek SD[9]. W 1966 otrzymał nagrodę państwową II stopnia[10].

Od 20 stycznia 1912 był mężem Emilii z Trzecieckich (1893–1976).

Zmarł w 1979 w Toruniu, został pochowany na miejscowym Cmentarzu św. Jerzego (kwatera płn-zach).

Ordery i odznaczenia edytuj

Przypisy edytuj

 1. a b Almanach Literacki 1926, Wilno: nakładem Wil. Oddz. Polsk. Białego Krzyża, s. 43.
 2. Jerzy Ludwik Adam Remer [online], Sejm-Wielki.pl [dostęp 2023-07-25].
 3. Paweł Dettloff, Odbudowa i restauracja zabytków architektury w Polsce w latach 1918–1930. Teoria i praktyka, Universitas, Kraków, 2006, s. 74, przyp. 161.
 4. Tamże, s. 73.
 5. Tamże, s. 75.
 6. Ziemia [online], z-ne.pl [dostęp 2019-05-13].
 7. Ruch służbowy. „Dziennik Urzędowy Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Rzeczypospolitej Polskiej”. Nr 11, s. 456, 5 listopada 1938. 
 8. Informacje na stronie UMK.
 9. Kurier Polski”, nr 38 z 19 lutego 1979, s. 2 (nekrolog).
 10. „Nowiny Rzeszowskie”, nr 170 (5306), 20 lipca 1966, s. 2.
 11. M.P. z 1947 r. nr 149, poz. 893 („za zasługi położone w zabezpieczeniu arcydzieł kultury polskiej”).
 12. M.P. z 1931 r. nr 260, poz. 346 („za zasługi na polu inwentaryzacji i ratownictwa zabytków oraz w dziedzinie organizacji opieki państwowej i społecznej nad kulturą i sztuką”).
 13. M.P. z 1947 r. nr 81, poz. 539 („za zasługi położone w pracach kulturalno-oświatowych”).
 14. M.P. z 1933 r. nr 255, poz. 273 („za pracę w dziele odzyskania niepodległości”).
 15. M.P. z 1955 r. nr 103, poz. 1410 - Uchwała Rady Państwa z dnia 28 lutego 1955 r. nr 0/350 - na wniosek Ministra Kultury i Sztuki.

Bibliografia edytuj