Kalendarium rządu Waldemara Pawlaka

Kalendarium rządu Waldemara Pawlaka opisuje powołanie rządu Waldemara Pawlaka, zmiany na stanowiskach ministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, wojewodów i wicewojewodów a także zmiany personalne na kierowniczych stanowiskach w urzędach centralnych podległych Radzie Ministrów.

Zmiany w rządzie edytuj

Lista zmian personalnych na stanowiskach ministrów, sekretarzy stanu i podsekretarzy stanu.

Rok 1993 edytuj

Powołanie Odwołanie
26 października 1993

Rok 1994 edytuj

Powołanie Odwołanie
8 lutego 1994
 • Marka Borowskiego z urzędów wiceprezesa Rady Ministrów i ministra finansów (powołany na te urzędy 26 października 1993).
28 kwietnia 1994
10 listopada 1994

Rok 1995 edytuj

Powołanie Odwołanie
6 marca 1995
 • Grzegorza Kołodki z urzędów wiceprezesa Rady Ministrów i ministra finansów (powołany na te urzędy 26 października 1993),
 • Włodzimierza Cimoszewicza z urzędów wiceprezesa Rady Ministrów oraz ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego (powołany na te urzędy 26 października 1993),
 • Aleksandra Łuczaka z urzędów wiceprezesa Rady Ministrów i ministra edukacji narodowej (powołany na te urzędy 26 października 1993),
 • Władysława Bartoszewskiego z urzędu ministra spraw zagranicznych (powołany na ten urząd 26 października 1993),
 • Barbary Blidy z urzędu ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa (powołana na ten urząd 26 października 1993),
 • Kazimierza Dejmka z urzędu ministra kultury i sztuki (powołany na ten urząd 26 października 1993),
 • Wiesława Kaczmarka z urzędu ministra przekształceń własnościowych (powołany na ten urząd 26 października 1993),
 • Witolda Karczewskiego z urzędu przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych (powołany na ten urząd 26 października 1993),
 • Bogusława Liberadzkiego z urzędu ministra transportu i gospodarki morskiej (powołany na ten urząd 26 października 1993),
 • Andrzeja Milczanowskiego z urzędu ministra spraw wewnętrznych (powołany na ten urząd 26 października 1993),
 • Leszka Millera z urzędu ministra pracy i polityki socjalnej (powołany na ten urząd 26 października 1993),
 • Andrzeja Olechowskiego z urzędu ministra spraw zagranicznych (powołany na ten urząd 26 października 1993),
 • Mirosława Pietrewicza z urzędu ministra-kierownik Centralnego Urzędu Planowania (powołany na ten urząd 26 października 1993),
 • Lesława Podkańskiego z urzędu współpracy gospodarczej z zagranicą (powołany na ten urząd 26 października 1993),
 • Marka Pola z urzędu ministra przemysłu i handlu (powołany na ten urząd 26 października 1993),
 • Michała Strąka z urzędu ministra-szef Urzędu Rady Ministrów (powołany na ten urząd 26 października 1993),
 • Andrzeja Śmietanko z urzędu rolnictwa i gospodarki żywnościowej (powołany na ten urząd 26 października 1993),
 • Andrzeja Zielińskiego z urzędu ministra łączności (powołany na ten urząd 26 października 1993),
 • Stanisława Żelichowskiego z urzędu ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa (powołany na ten urząd 26 października 1993),
 • Ryszarda Żochowskiego z urzędu ministra zdrowia i opieki społecznej (powołany na ten urząd 26 października 1993).