Starostowie małogoscy

lista w projekcie Wikimedia

Starostowie małogoscy – pierwszym starostą małogoskim był późniejszy miecznik krakowski Zyndram z Maszkowic herbu Słońce. Rezydencja starosty małogoskiego niegrodowego znajdowała się w Cieślach[1]. Około 1638 roku starosta małogoski Samuel z Brzezia Lanckoroński wzniósł nowy dwór i utrzymywał w Cieślach chorągiew jazdy[2].

Starostowie małogoscy[3]Edytuj

PrzypisyEdytuj

  1. SPPP, t.II, nr 787
  2. Kasper Niesiecki, t.III, s.28
  3. Por. E. Kosik, Starostwo niegrodowe małogoskie od XV do końca XVIII, „Studia Historyczne”, R. 19, 1976, z.4, s. 520 i nn.
  4. Stanisław Lanckoroński, syn Samuela, starostwo małogoskie otrzymał dzięki cesji matki. W 1624 Samuel Lanckoroński otrzymał dla swej żony, Zofii Firlej z Dąbrowicy, prawo wspólności na starostwie małogoskim. Por. S. Cynarski, Dzieje rodu Lanckorońskich z Brzezia, PWN, Warszawa-Kraków 1996, s. 165; E. Kosik, Starostwo niegrodowe małogoskie od XV do końca XVIII, „Studia Historyczne”, R. 19, 1976, z.4, s. 522
  5. Epitafium Józefata Szaniawskiego, wykonane z czarnego marmuru znajduje się w kościele pw. św. Stanisława w Sobkowie. Ma ono formę barokowego kartusza z herbem Junosza.

Warto przeczytaćEdytuj

  • Cz. Hadamik, D. Kalina, E. Traczyński, Miasto i Gmina Małogoszcz, Kielce 2006.
  • Michał Rawita-Witanowski Dawny powiat chęciński, Kielce 2002.