Kolej drezynowa

linia kolejowa, na której odbywa się ruch drezyn

Kolej drezynowa – linia kolejowa, na której prowadzony jest ruch przy pomocy drezyn, przeważnie na nieczynnych liniach kolejowych. Ruch prowadzony jest przez miłośników kolei pragnących propagować turystykę drezynową jako aktywny sposób na spędzanie wolnego czasu. W przypadku większości kolei drezynowych w Polsce istnieje możliwość wypożyczenia drezyny w celu przejażdżki.

Drezyna rowerowa

Przykładowe kluby edytuj

 
Drezyna ręczna Kolei Drezynowej KTK „Tendrzak” na stacji Łapino
 
Drezyna motorowa Krzywińskiej Kolei Drezynowej
 
Drezyna rowerowa Puszczańskiej Kolei Drezynowej w Białowieży