Komisja Śledcza do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus

komisja śledcza

Komisja Śledcza do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, Policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej, organy powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę w okresie od dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 20 listopada 2023 r., skrót SKPG[1] (Komisja śledcza do spraw Pegasusa) – komisja śledcza powołana uchwałą Sejmu X kadencji z 17 stycznia 2024[2][3], do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, Policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej, organy powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę w okresie od dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 20 listopada 2023 r.

Akty prawne regulujące działanie komisji edytuj

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483) – art. 111
 • Ustawa z dnia 21 stycznia 1999 r. o sejmowej komisji śledczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1024)
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2021 r. poz. 483) – Rozdział 11a
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, Policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej, organy powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę w okresie od dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 20 listopada 2023 r.
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, Policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej, organy powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę w okresie od dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 20 listopada 2023 r[4].

Członkowie komisji edytuj

Zgodnie z uchwałą Sejmu w skład komisji wchodzi 11 posłów. 26 stycznia 2024 Sejm dokonał pierwotnego wyboru członków komisji.

Poz. Imię i nazwisko Zdjęcie Przynależność do Klubu Parlamentarnego lub Klubu Poselskiego Funkcja Przynależność do komisji
1. Magdalena Sroka   Polskie Stronnictwo LudoweTrzecia Droga Przewodnicząca od 26 stycznia 2024
2. Marcin Bosacki   Koalicja Obywatelska – PO,.N, iPL, Zieloni Zastępca przewodniczącej od 26 stycznia 2024
3. Paweł Śliz Polska 2050 Szymona HołowniTrzecia Droga Zastępca przewodniczącej od 26 stycznia 2024
4. Tomasz Trela   Lewica (Nowa Lewica, PPS, Razem, Unia Pracy) Zastępca przewodniczącej od 26 stycznia 2024
5. Przemysław Wipler   Konfederacja Zastępca przewodniczącej od 26 stycznia 2024
6. Mariusz Gosek   Prawo i Sprawiedliwość Członek od 26 stycznia 2024
7. Joanna Kluzik-Rostkowska   Koalicja Obywatelska – PO,.N, iPL, Zieloni Członek od 26 stycznia 2024
8. Sebastian Łukaszewicz Prawo i Sprawiedliwość Członek od 26 stycznia 2024
9. Jacek Ozdoba   Prawo i Sprawiedliwość Członek od 26 stycznia 2024
10. Marcin Przydacz   Prawo i Sprawiedliwość Członek od 26 stycznia 2024
11. Witold Zembaczyński   Koalicja Obywatelska – PO,.N, iPL, Zieloni Członek od 26 stycznia 2024

Posiedzenia edytuj

Szczegóły na temat kolejnych posiedzeń przedstawiono w tabeli poniżej[5]:

Nr posiedzenia Data posiedzenia Przesłuchiwane osoby Inne punkty porządku obrad
2024
1. 26 stycznia 2024 Wybór Prezydium Komisji
2. 19 lutego 2024
 • Ustalenie liczby stałych doradców Komisji oraz przyjęcie propozycji kandydatur.
 • Przedstawienie przez Przewodniczącą Komisji planu pracy Komisji.
 • Rozpatrzenie wniosków dowodowych w zakresie wystąpienia o materiały w trybie art. 14 ust.1 ukś.
 • Rozpatrzenie wniosków dowodowych w zakresie wezwania osób w celu złożenia zeznań przez Komisją.
3. 6 marca 2024 Posiedzenie zamknięte
 • Podjęcie uchwały o powołaniu stałych doradców Komisji.
 • Rozpatrzenie wniosków dowodowych.
 • Sprawy bieżące.
4. 15 marca 2024

Przypisy edytuj

Linki zewnętrzne edytuj