Otwórz menu główne

Krystyna Bartol (ur. 6 listopada 1961 w Poznaniu) – polska filolog klasyczna, literaturoznawczyni-hellenistka, tłumaczka literatury greckiej, prof. dr hab. o specjalności filologia klasyczna, hellenistyka[1].

Krystyna Bartol
Ilustracja
Prof. dr hab. Krystyna Bartol
Data i miejsce urodzenia 6 listopada 1961
Poznań
Zawód, zajęcie Filolog klasyczny

ŻyciorysEdytuj

W 1980 roku zdała maturę w II Liceum Ogólnokształcącym im. Heleny Modrzejewskiej
w Poznaniu
. W 1985 roku otrzymała tytuł magistra z zakresu filologii klasycznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (opiekun: prof. dr hab. Jerzy Danielewicz). Od roku 1990 doktor nauk humanistycznych na podstawie rozprawy Jamb i elegia grecka w świetle źródeł antycznych (UAM, promotor: prof. dr hab. Jerzy Danielewicz). W 1996 roku uzyskała habilitację na podstawie rozprawy Studia historyczno- i teoretycznoliterackie nad dialogiem Pseudo-Plutarcha O muzyce (UAM). W latach 1993-1999 była wicedyrektorem, a w latach 1999-2005 dyrektorem Instytutu Filologii Klasycznej oraz przedstawicielem samodzielnych pracowników naukowych w senacie UAM. W 2001 uzyskała tytuł profesora nauk humanistycznych[1]. Od 2005 roku jest profesorem zwyczajnym Instytutu Filologii Klasycznej UAM. Laureatka licznych stypendiów oraz nagród krajowych i zagranicznych. Promotorka i recenzentka prac doktorskich i habilitacyjnych[1]. Autorka wielu książek i artykułów naukowych.

Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjachEdytuj

Od 1985 roku członek Polskiego Towarzystwa Filologicznego. Od 1998 wiceprezes i członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Filologicznego. Od 2003 członek, a od 2012 przewodnicząca Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk. Od 2009 członek Zespołu Integracyjno-Eksperckiego Nauk o Kulturze i Sztuce PAN. Od 2008 roku członek Network for the Studies of Archaic and Classical Greek Song, the Radbout University Nijmegen, Netherlands, oraz członek Koinonema, Międzynarodowego Ośrodka Studiów Helleńskich[2]. Od 2012 roku członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności. Od 1999 członek redakcji periodyku Symbolae Philologorum Posnaniensium, a od 2010 członek rady naukowej czasopisma naukowego Philologus. Wygłaszała wykłady na konferencjach naukowych i seminariach w zagranicznych ośrodkach uniwersyteckich w Niemczech, Hiszpanii, Włoszech i Francji.

Zainteresowania naukoweEdytuj

Nagrody i wyróżnieniaEdytuj

 • 1988-1989 – stypendium Sorosa (roczny pobyt jako visiting postgraduate student w Corpus Christi College, Oxford)
 • 1991 – the Richards Prize (nagroda naukowa przyznawana przez Corpus Christi College, Oxford)
 • 1993 – stypendium naukowe Mainzer Akademie der Wissenschaften und der Literatur
 • 2000 – nagroda rektorska (zbiorowa) I stopnia za osiągnięcia naukowe
 • 2000 – nominacja do nagrody im. Jana Długosza (wraz z Jerzym Danielewiczem) za książkę Liryka grecka. Wybór tekstów
  i komentarz
 • 2002-2005 – subsydium profesorskie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
 • 2003 – the Griffith Fund, Jesus College, Oxford (nagroda naukowa Jesus College)
 • 2006 – nagroda MNiSW (nagroda zbiorowa za współautorstwo pracy Literatura Grecji starożytnej)
 • 2010 – grant badawczy przyznany przez The Loeb Classical Library Foundation przy Uniwersytecie Harvarda na przygotowanie (wraz z Jerzym Danielewiczem) książki Komedia grecka: od Epicharma do Menandra
 • 2011 – nagroda MNiSW (nagroda zbiorowa (wraz z Jerzym Danielewiczem) za współautorstwo pracy Atenajos. Uczta mędrców)

Wybrane publikacjeEdytuj

KsiążkiEdytuj

Rozdziały i artykuły w pracach zbiorowychEdytuj

 • Aspekty komunikacyjne greckiej elegii archaicznej, w: Elegia poprzez wieki, red. I. Lewandowski, Poznań 1995, 19-27
 • Motyw katastrofy morskiej w liryce i epigramacie greckim, w: Morze w kulturze starożytnych Greków i Rzymian, red.
  J. Rostropowicz, Opole 1995, 101-112
 • Pratinas, fr. 713 II PMG, w: Vetustatis amore et studio. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Kazimierzowi Limanowi, red.
  I. Lewandowski, A. Wójcik, Poznań 1995, 13-16
 • Ps.-Plutarch's Table Talk on Music: Tradition and Originality, w: Actas del IV Simposio Espanol sobre Plutarco, ed. J. A. Delgado, Madrid 1996, 326-332
 • Rydwany Słońca: Mimnermos, Stezychor i inni, w: Studia nad kulturą antyczną, red. J. Rostropowicz, Opole 1997, 7-17
 • Literackie aspekty katalogów w Uczcie mędrców Atenajosa, w: Sapere aude. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi dr. hab. Marianowi Szarmachowi z okazji 65 rocznicy urodzin, red. I. Mikołajczyk, Toruń 2004, 47-54
 • Literatura Grecji starożytnej, red. H. Podbielski, Lublin 2005 (autorka 5 artykułów)
 • Transmisja wiedzy jako przeszukiwanie pamięci. Kilka antycznych antecedencji, w: Tekst (w) sieci. Tekst. Język. Gatunki, red.
  D. Ulicka, Warszawa 2009, 27-35
 • Kobieta i pieśń epicka, w: Więcej życia niż słów. Szkice o literaturze, red. M. Telicki i M. Wójciak, Poznań 2011
 • Monotropos Frynichosa: komedia charakterów w czasach Arystofanesa?, w: Starożytny dramat. Teoria. Praktyka. Recepcja, red.
  K. Narecki, Lublin 2011
 • The Camelopard and the Tactics of Self-Presentation In Heliodorus' Ethiopian Story 10.27, w: Birthday Beasts' Book. Cultural Studies in Honour of Jerzy Axer, ed. K. Marcinak, Warszawa 2011, 1-5

Artykuły naukoweEdytuj

 • Literarische Quellen der Antike und das Problem des Vortragens der frühgriechischen Elegie, Eos 75, 1987, 261-278
 • Sul frammento 25 W. (55 T.) di Archiloco, Annali dell'Istituto Universitario Orientale di Napoli 12, 1990, 81-87
 • Where Was Iambic Poetry Performed? Some Evidence from the Fourth Century BC, The Classical Quarterly 42, 1992, 65-71
 • How Was Iambic Poetry Performed? A Question of Ps.-Plutarch's Reliability (Mus. 1141A), Euphrosyne 20, 1992, 269-276
 • TON ANAKREONTA MIMOU. Einige Bemerkungen zum Carmen Anacreonteum 1 W., Antike und Abendland 38, 1993, 64-72
 • Saffo e Dika (Sapph. 81 V.), Quaderni Urbinati di Cultura Classica 56, 1997, 75-80
 • The Importance of Appropriateness. Rethinking the Definition of Nomos, Philologus 142, 1998, 300-307
 • Between Loyalty and Treachery. P.Oxy. 2327 fr. 1 + 2(a) col I: Simonides 21 West2 - Some Reconsiderations, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 126, 1999, 26-28[3]
 • Ion of Chios and the King (Ion, 27, 1-3 W. = 2, 1-3 G.-P.), Mnemosyne 53, 2000, 185-192
 • Elementi innici nell'elegia greca arcaica e classica, Annali dell'Istituto Universitario Orientale di Napoli 23, 2001, 9-26
 • Il desiderio di Solone (Sol. 16 G.-P.), Museum Helveticum 59, 2002, 65-70
 • Czas w epigramach Filodemosa, Symbolae Philologorum Posnaniensium 15, 2003, 17-23
 • The Lost World of Inventors. Athenaeus' Sentimental Heurematography, Palamedes 1, 2005, 85-96
 • Autoprezentacje pasożytów w cytowanych przez Atenajosa urywkach greckiej komedii średniej i nowej, Meander 60, 2005, 27-35
 • The Intertextual Transformation of Simonides' Dictum in Plutarch's Moralia: Considerations on the Value of Some Theoretical Ideas for the Interpretations of Classical Texts, Organon 34, 2005, 21-29
 • Poezja-malarstwo: Plutarch o słynnym powiedzeniu Simonidesa, Roczniki Humanistyczne 54/55, 2006/2007, 107-118[4]
 • The Voice of Tradition. Representations of Homeric Singers in Athenaeus I 14a-d, The Classical Quarterly 57, 2007, 231-243
 • Dramatyczność w antycznej teorii narracji i wybranych gatunkach epoki cesarstwa, Przestrzenie teorii 9, 2008, 29-38 (przedruk w: Dramatyczność i dialogowość w kulturze, red. A. Krajewska, D. Ulicka, P. Dobrowolski, Poznań 2010, 13-21)
 • Ship or Drinking Cup? A Note on Phrynichus, 15 K.-A., Eos 95, 2008, 91-96
 • Elegijne nastroje. Wczesna elegia grecka i nie tylko, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 18 (38), 2011, 11-22

PrzypisyEdytuj

 1. a b c Krystyna Bartol w bazie „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI).
 2. KOINONEMA
 3. uni-koeln.de
 4. kul.pl

Linki zewnętrzneEdytuj

 • Krystyna Bartol w bazie „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI).
 • Pełny opis osiągnięć i dorobku naukowego prof. Krystyny Bartol [1]