Otwórz menu główne

Krzemiany pierścieniowe

Krzemiany pierścieniowe - rodzaj minerałów zbudowanych z krzemianów tworzących struktury pierścieniowe.

Głównym motywem strukturalnym krzemianów jest czworościan z jednym atomem krzemu w centrum i czterema atomami tlenu na wierzchołkach. W krzemianach pierścieniowych każdy z czworościanów styka się dwoma narożami z czworościanami sąsiednimi, tworząc układ cykliczny. Atomy tlenu w miejscach styku są wspólne dla dwóch reszt krzemianowych (układ siloksanu Si-O-Si), natomiast pozostałe dwa atomy reszty krzemianowej obdarzone są ładunkiem ujemnym. Pierścienie krzemianów mogą się składać z od trzech do kilkunastu czworościanów krzemianowych (np. [Si3O9]6-, [Si4O12]8-, [Si6O18]12-), które układają się w równoległe warstwy mocno połączone jonami metali. Wynika stąd niedoskonała łupliwość tych minerałów w kierunku podstawy słupa.

Przykłady krzemianów pierścieniowych: aksynit, beryl, dioptaz, ekanit, turmaliny.

Cyclosilicates 3.svg Cyclosilicates 4.svg Cyclosilicates 6.svg

BibliografiaEdytuj

  • Podręczny Leksykon Przyrodniczy - Minerały i kamienie szlachetne
  • Atlas mineralogii
  • Leksykon Przyrodniczy -Minerały