Krzysztof Nawotka

polski filolog klasyczny

Krzysztof Dariusz Nawotka (ur. 24 października 1960 we Wrocławiu) – polski filolog klasyczny, historyk, specjalizujący się w epigrafice greckiej, historii starożytnej oraz historii świata greckiego; nauczyciel akademicki związany z uczelniami wrocławskimi; samorządowiec.

Krzysztof Dariusz Nawotka
Data i miejsce urodzenia 24 października 1960
Wrocław
Zawód, zajęcie historyk, wykładowca akademicki
Tytuł naukowy profesor doktor habilitowany
Alma Mater Uniwersytet Wrocławski
Uczelnia Uniwersytet Wrocławski
Stanowisko profesor zwyczajny,
nauczyciel akademicki
Odznaczenia
Złoty Krzyż Zasługi

ŻyciorysEdytuj

Urodził się w 1960 roku we Wrocławiu, gdzie ukończył kolejno szkołę podstawową, a następnie III Liceum Ogólnokształcące. W 1979 roku podjął studia na Uniwersytecie Wrocławskim w zakresie historii i filologii klasycznej. Tytuł magistra uzyskał w 1983 roku po obronie pracy pt. Zgromadzenia prowincjonalne w rzymskich prowincjach naddunajskich, napisanej pod kierunkiem prof. Tadeusza Kotuli. Bezpośrednio po ukończeniu studiów został zatrudniony w Instytucie Historycznym na swojej macierzystej uczelni, początkowo jako pracownik tamtejszej biblioteki, a następnie pracownik techniczny i asystent ekspedycji archeologicznej w Novae[1].

W latach 1986-1987 jako stypendysta fundacji Sorosa odbył studia doktoranckie na Uniwersytecie Oksfordzkim, a w latach 1987-1991 na Uniwersytecie Stanu Ohio w Columbus[1]. Uzyskał tam stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie historii na podstawie pracy pt. The Western Pontic Cities: History and Political Organization (Historia i ustrój polityczny miast zachodniopontyjskich), której promotorem był dr Stephan V. Tracy[2]. W latach 1991-1993 wykładał w Stanach Zjednoczonych na Uniwersytecie Stanu Ohio. Uczestniczył tam w tworzeniu wielkiej bazy epigrafiki greckiej[1].

W 1993 roku powrócił na stałe do Polski, ponownie zatrudniając się w Instytucie Historycznym UWr[1]. W 1999 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii o specjalności historia starożytna na podstawie rozprawy nt. Boule and Demos in Miletus and its Pontic Colonies from Classical Age until Third Century A.D. (Boule i demos w Milecie i jego pontyjskich koloniach od V w. p.n.e. do połowy III w. n.e.)[3]. W 2002 roku otrzymał stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Historii Starożytnej UWr, a w 2005 roku profesora zwyczajnego[1]. W tym samym roku prezydent Polski nadał mu tytuł profesora nauk humanistycznych[4].

W latach 1994-2002 zasiadał w Radzie Miejskiej Wrocławia. Na Uniwersytecie Wrocławskim pełnił wiele istotnych funkcji organizacyjnych. W latach 2002-2005 był wicedyrektorem Instytutu Historycznego. a następnie od 2005 do 2008 roku sprawował funkcję prorektora ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą[1]. Obecnie kieruje Zakładem Historii Starożytnej UWr. Poza tym wykładał jeszcze Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wydziału Nauk Społecznych i Dziennikarstwa Dolnośląskiej Szkoły Wyższej[4].

Dorobek naukowyEdytuj

Zainteresowania naukowe prof. Krzysztofa Nawotki obejmują zagadnienia związane z ustrojem i społeczeństwem świata greckiego epoki hellenistycznej i rzymskiej oraz z postacią Aleksandra Wielkiego[1]. Jak dotychczas wypromował pięciu doktorów. W 2011 roku został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi[5].

Wybrane publikacjeEdytuj

 • (redakcja) Maurice Sartre, Wschód rzymski: prowincje i społeczeństwa prowincjonalne we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego w okresie od Augusta do Sewerów (31 r. p.n.e.-235 r. n.e.), tł. Stanisław Rościcki, red. nauk. wyd. pol. Krzysztof Nawotka, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1997
 • Boule and demos in Miletus and its Pontic colonies from classical age until third century A.D., Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1999.
 • (przekład i komentarz) Plutarch, O szczęściu czy dzielności Aleksandra, przekład i oprac. Krzysztof Nawotka, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2003.
 • Aleksander Wielki, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2004 (wyd. 2 popr. i uzup. - 2007, przekład angielski: Alexander the Great, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing 2010).
 • Śmierć i grób Aleksandra Wielkiego, Poznań 2005.
 • Grecy, Rzymianie i ich sąsiedzi, Wrocław 2007.
 • (przekład i komentarz) Pseudo-Callisthenes, Historia Alexandri Magni = Romans o Aleksandrze, przekład, wstęp i komentarz Krzysztof Nawotka, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 2010.

PrzypisyEdytuj

 1. a b c d e f g Przegląd Uniwersytecki Uniwersytetu Wrocławskiego, R. 11, Nr 6 (111), czerwiec 2005, s. 6.
 2. The Western Pontic Cities: History and Political Organization (Historia i ustrój polityczny miast zachodniopontyjskich) w bazie „Prace badawcze” portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2012-05-30].
 3. Boule and Demos in Miletus and its Pontic Colonies from Classical Age until Third Century A.D. (Boule i demos w Milecie i jego pontyjskich koloniach od V w. p.n.e. do połowy III w. n.e.) w bazie „Prace badawcze” portalu Nauka Polska (OPI).
 4. a b prof. Krzysztof Dariusz Nawotka w bazie „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI).
 5. Przegląd Uniwersytecki (Wrocław), R.17 Nr 12 (185) grudzień 2011, s. 13.

Linki zewnętrzneEdytuj