Kwasy uronowe

każdy kwas monokarboksylowy powstały formalnie przez utlenienie końcowej grupy hydroksylowej aldozy do grupy karboksylowej
Kwas β-D-glukuronowy – kwas uronowy pochodny β-D-glukozy

Kwasy uronowe (przestarzale: kwasy glikuronowe[1]) – grupa kwasów cukrowych pochodnych aldoz, w których końcowa grupa hydroksylowa została utleniona do grupy karboksylowej[2]. Wchodzą w skład polisacharydów i glikozydów w organizmie oraz śluzów roślinnych.

Utlenianie końcowej grupy aldehydowej zamiast hydroksylowej prowadzi natomiast do powstania kwasu aldonowego, a obu grup końcowych – kwasu aldarowego.


PrzypisyEdytuj

  1.   glycuronic acids [w:] A.D. McNaught, A. Wilkinson, Compendium of Chemical Terminology (Gold Book), International Union of Pure and Applied Chemistry, wyd. 2, Oxford: Blackwell Scientific Publications, 1997, ISBN 0-9678550-9-8. Wersja internetowa: M. Nic, J. Jirat, B. Kosata, glycuronic acids, A. Jenkins (aktualizowanie), 2006–, DOI10.1351/goldbook.G02666 (ang.).
  2.   uronic acids [w:] A.D. McNaught, A. Wilkinson, Compendium of Chemical Terminology (Gold Book), International Union of Pure and Applied Chemistry, wyd. 2, Oxford: Blackwell Scientific Publications, 1997, ISBN 0-9678550-9-8. Wersja internetowa: M. Nic, J. Jirat, B. Kosata, uronic acids, A. Jenkins (aktualizowanie), 2006–, DOI10.1351/goldbook.U06579 (ang.).