Kwiaty polskie

poemat Juliana Tuwima

Kwiaty polskiepoemat dygresyjny autorstwa Juliana Tuwima, pisany od roku 1940 do śmierci poety (1953 r.). Ocenzurowany tom I dzieła ukazał się w 1949 r.

Ławeczka Tuwima, detal

Czas i miejsce powstania, pierwsze wydania Edytuj

Swój utwór Tuwim zaczął pisać w listopadzie 1940 roku na emigracji w Brazylii, kontynuował pracę w Stanach Zjednoczonych (1941–1944), a także po powrocie do kraju (1946). Dzieło powstawało do ostatnich dni pisarza i nie zostało ukończone.

Fragmenty utworu ukazywały się w londyńskichWiadomościach Polskich, Politycznych i Literackich” od 16 lutego 1941 r.[1], a później w londyńskiej „Nowej Polsce” od marca 1942 roku. Tom I utworu, po licznych zmianach w związku z cenzurą, ukazał się w drugiej połowie stycznia 1949 r.

Utwór a krytyka Edytuj

Utwór początkowo spotkał się z mało przychylnymi opiniami krytyków. Najbardziej istotnymi z nich były artykuły:

Opinie krytyków nie wpłynęły na popularność dzieła. Pierwszy nakład (10 tys. egzemplarzy) rozszedł się błyskawicznie.

Z biegiem lat znawcy materii zaczęli doceniać dzieło, czego wynikiem były prace:

Oblicza się, że do dziś wydrukowano ponad 600 tys. egzemplarzy Kwiatów polskich.

Problemy gatunkowe Edytuj

Genologia Kwiatów polskich, od pierwszego wydania, była jednym z najważniejszych problemów podejmowanych przez krytyków. Poemat dygresyjny uważano już wtedy za gatunek przynależny tylko romantyzmowi. Pomimo pewnych przesunięć dokonanych przez Tuwima, jego utwór wyraźnie posiada większość wykładników tego gatunku:

Z tego powodu Kwiaty polskie powszechnie uznaje się za poemat dygresyjny[2].

Streszczenie Edytuj

Centralna postać utworu – ogrodnik Ignacy Dziewierski – wydaje córkę za mąż za carskiego oficera, który tłumi protest proletariatu w Łodzi w 1905 roku, zabijając kilku robotników (sam także ginie). Córka niebawem umiera podczas porodu. Dziewierski bierze pod opiekę swoją nowo narodzoną wnuczkę – Anielę, później zmienia jej nazwisko z „Iłganowa” na „Dziewierska”. Wybucha I wojna światowa – ogrodnik walczy w Legionach, gdyż ma poczucie winy, że wydał córkę za wroga narodu. Stara się kształcić we wnuczce ducha patriotyzmu, co mu się nie udaje, ponieważ Aniela idealizuje obraz zmarłego ojca i chce go pomścić. Dziadek oddaje Anielę za mąż bogatemu przemysłowcowi Folblutowi. Z napomknień w pierwszym rozdziale części pierwszej wiemy, że Aniela zostanie zamordowana przez Kazimierza Mergiela, syna Jana, prowodyra strajku, zabitego podczas pacyfikacji (tuż przedtem śmiertelnie postrzelił w pierś ojca dziewczyny).

Utwór jest napisany w większości regularnym dziewięciozgłoskowcem ze średniówką po piątej sylabie[3] (niezbyt częsta długość wersu). Istnieją jednak pojedyncze miejsca w poemacie, które mają inną formę: wierszem nieregularnym jest napisany Grande Valse Brillante w części pierwszej; w części drugiej w odrealnionym opisie spotkania z królem, biesiady i „zabawy w królewskim lesie” znajdują się fragmenty dziesięciozgłoskowca ze średniówką po piątej sylabie, sześciozgłoskowca mieszanego z ośmiozgłoskowcem oraz bardzo nietypowego jedenastozgłoskowca, dzielonego dwiema średniówkami po czwartej i ósmej sylabie, miejscami przemieszanego z dziesięciozgłoskowcem oraz dwunastozgłoskowcem.

Opracowania utworu Edytuj

W oparciu o teksty zaczerpnięte z poematu Tuwima, Mieczysław Wajnberg skomponował w 1964 roku VIII Symfonię „Kwiaty polskie”, Op. 83[4].

Przypisy Edytuj

  1. Julian Tuwim, Kwiaty Polskie. Fragmenty opowieści poetyckiej., „Wiadomości Polskie”, II (7), Londyn, 16 lutego 1941, s. 1–2.
  2. Tuwim Julian, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2018-02-06].
  3. Piotr Michałowski, Za sztachetami gęstych jambów: o wersyfikacji „Kwiatów polskich” Juliana Tuwima // Ruch Literacki – 1997, z. 1, s. 55–69.
  4. Mieczysław Weinberg – Symphony No. 8 „Polish Flowers”, Rafał Bartmiński – tenor, Magdalena Dobrowolska – sopran, Ewa Marciniec – alt, Chór i Orkiestra Filharmonii Warszawskiej – Antoni Wit, NAXOS 8.572873, CD, DDD, 2013.