Odrodzenie (tygodnik)

tygodnik Polski ludowej

Odrodzenie (1944–1950) – tygodnik, pierwsze w Polsce powojenne pismo społeczno-kulturalne.

Odrodzenie
Ilustracja
Częstotliwość Tygodnik
Państwo  PRL
Język polski
Pierwszy numer 1944
Ostatni numer 1950

Odrodzenie powstało w roku 1944 w Lublinie, następnie było wydawane w Krakowie (1945–1947), a potem w Warszawie (1947–1950). Pismo popierało politykę kulturalną władz.

Redaktorami pisma byli:

Z pismem współpracowali między innymi:

„Odrodzenie” miało duży wpływ na rozwój kultury, a w szczególności literatury po wojnie[potrzebny przypis]. W roku 1950 tygodnik został połączony z tygodnikiem „Kuźnica” (1945-1950), a w wyniku tej fuzji powstał tygodnik Nowa Kultura (1950–1963).